เรไร  โมเม  โยเย  เท ยา

ทายา  ชาดำ  กำยำ  ตำ รา

งาดำ  จำปี  กำไร  ทำไม

ใจดำ  นำไป  ลำไย  ตะ ไบ

หากำไร  กาสีดำ  รำดีดี

ขากำยำ  ทำจำเจ  เทกะ ทะ

จะทำดี  ตาสีดำ  ถูเบาเบา

ดูเขาทำนา  ทายาสีดำ