แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ปอ

ไอ

ไป

ไป  ไว  ไอ  ไร

ไม  ไต  ไห  ไส

ให้อ่านว่า

จอ

ไอ

ใจ

ใจ  ใน  ใด  ใส

 

ใจดี  มีใจ  ไปนา  มาไว

ชาดี  สีใด  ใสดี  ในใจ

ไปหา  ปีใด  พาไป

โตดีใจ   ไปปีใด   ไปไวไว

ไปทีไร   ไปดีดี   กาสีใด

สีใสใส   มีในใจ   ไปในนา

พาไปที   ไสไวไว