แบบฝึกอ่าน

ให้อ่านว่า

ตอ

อา

ตา

 

ตา

มา

นา

ให้อ่านว่า

มอ

อี

มี

 

มี

ดี

ตี

 

ตา

ดี

นา

ดี

มานี

มี

ตา

 

ตา

มี

นา

 

กา

มา

นา

 

ตา

มา

นา

 

ตา

มี

นา

ดี

อา

มา

นา