สำหรับ admin โรงเรียน


i story PROGRAM
by ORCHESTRA SYSTEM
ผู้ลงทะเบียนล่าสุด
อวัสดา
โรงเรียนวัดท่าแรต
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กิตติมา
โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
อภิวิชญ์
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
พรรณษา
โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
เบญญาภา
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
พรญาณี
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สุภาวัลย์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ศรันยู
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ศุจิดา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
บังอร
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
i story การลงทะเบียนสำหรับครู
1. ถ่าย QR CODE 2. เลือกสังกัด 3. เลือกเขตพื้นที่ 4. เลือกโรงเรียน 5. เข้าสู่หน้าสร้างบัญชี Admin

 

 

 

6. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 7. กดปุ่มสมัครเข้าใช้งาน
(กรอกไม่ครบไม่บันทึก)
8. เข้าสู่ระบบด้วย Username&Password
ที่สร้างขึ้น
9. เลือกปุ่ม MENU 10. เลือกการตั้งค่าส่วนตัว

 

 

เพิ่มข้อมูลส่วนตัว

11. เลือกแก้ไขรูปส่วนตัว 12. เลือกรูปประจำตัวในเครื่องของท่าน 13. ใช้นิ้วปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการ
และกดปุ่มบันทึกรูปภาพ
14. ใส่ข้อมูลที่เหลือให้ครบ
พร้อมทั้งกดปุ่มบันทึกสีแดง
15. การใส่ข้อมูลให้ครบมีผลอย่างไร

การวิเคราะห์เชิงสถิติ
 นักเรียนเชื่อว่านักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านใด
 อาชีพที่นักเรียนอยากทำในอนาคต
 การลงทะเบียนจำแนกนักเรียนชาย - หญิง
 การลงทะเบียนแอดมินจำแนกตามเขตพื้นที่
 รายชื่อนักเรียน