วัดบุญญราศรี, 13.447685, 100.992182
วัดดอนดำรงธรรม, 13.417881, 101.041612
วัดท้องคุ้ง, 13.38956, 101.033261
วัดนาเขื่อน, 13.368687, 101.034196
นาป่ามโนรถ, 13.391955, 101.045544
วัดราษฏร์สโมสร, 13.392805, 101.01544
อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย), 13.390863, 100.990066
อนุบาลวัดช่องลม, 13.379698, 100.989559
อนุบาลชลบุรี, 13.362567, 100.985469
อนุบาลวัดอุทยานนที, 13.372426, 100.987989
วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา), 13.314433, 100.931557
อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส, 13.364254, 100.992667
บ้านสวนอุดมวิทยา, 13.341369, 100.976415
วัดธรรมนิมิตต์, 13.376977, 100.999527
วัดสำนักบก, 13.364109, 101.060048
วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา), 13.319454, 100.949976
วัดเตาปูน, 13.316629, 100.939502
วอนนภาศัพท์, 13.267469, 100.932955
วัดบางเป้ง, 13.292519, 100.936863
บ้านแหลมแท่น, 13.302048, 100.902905
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี, 13.283975, 100.936222
บ้านหนองตะโก, 13.347153, 101.003444
วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร), 13.334953, 101.00161
บ้านวังตะโก, 13.289754, 100.989932
บ้านห้วยสาลิกา, 13.39962, 101.00248
อนุบาลวัดอู่ตะเภา, 13.410346, 101.017726
วัดศรีพโลทัย, 13.418392, 100.991519
ชุมชนวัดหนองรี, 13.342407, 101.035852
บ้านช่องมะเฟือง, 13.315972, 101.060525
บ้านหัวโกรก, 13.326615, 101.027532
บ้านชากพุดซา, 13.31055, 100.964357
บ้านห้วยกะปิ, 13.32563, 100.967807
บ้านไร่ใหหลำ, 13.265959, 100.960039
วัดราษฏร์ศรัทธา, 13.264367, 100.936245
วัดตาลล้อม, 13.273117, 100.939649
พระตำหนักมหาราช, 13.338884, 100.926815
บ้านปากคลองโรงนาค, 13.325825, 100.921991
บ้านมาบลำบิด, 13.168853, 101.164815
บ้านโสม, 13.157153, 101.20482
บ้านมาบคล้า, 13.198437, 101.188614
วัดหนองน้ำเขียว, 13.234491, 101.116629
บ้านหมื่นจิต, 13.130607, 101.237448
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ, 13.250535, 101.152972
อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์), 13.312737, 101.111463
บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์), 13.324276, 101.126761
บ้านมาบกรูด, 13.292467, 101.131023
บ้านห้วยมะไฟ, 13.293046, 101.103686
บ้านเขาแรต, 13.363768, 101.071706
บ้านมาบไผ่, 13.368933, 101.087011
บ้านห้วยยาง, 13.346041, 101.094692
บ้านเกาะไม้แหลม, 13.350917, 101.109102
บ้านหนองเขิน, 13.32527, 101.18185
บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ), 13.283631, 101.173951
บ้านหนองซ้ำซาก, 13.337615, 101.060938
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี), 13.326787, 101.077999
บ้านเขาดิน, 13.13985, 101.002497
วัดหนองบอนแดง, 13.345167, 101.146695
วัดหนองยาง, 13.360237, 101.175716
บ้านหนองไผ่แก้ว, 13.201421, 101.248487
บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์), 13.200502, 101.258766
บ้านหนองปรือ, 13.244867, 101.211869
วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ), 13.265405, 101.251361
บ้านเนินโมก, 13.287883, 101.256602
บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์), 13.261568, 101.303148
วัดคลองใหญ่, 13.248342, 101.230892
วัดอรุณรังษี, 13.338703, 101.209679
วัดหนองชันจันทนาราม, 13.332293, 101.234856
บ้านตาลดำ, 13.308202, 101.250005
บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์), 13.29989, 101.208862
ชุมชนบ้านอ่างเวียน, 13.277148, 101.212153
บ้านชากนา, 13.076737, 101.460792
บ้านคลองสิบแปด, 13.062305, 101.50919
บ้านคลองตะเคียน, 13.139859, 101.497741
ชุมชนบ้านคลองพลู, 13.111048, 101.415582
บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา), 13.135481, 101.339276
วัดเฉลิมลาภ, 13.074729, 101.269085
บ้านท่าจาม, 13.09854, 101.287374
บ้านห้วยมะระ, 13.142309, 101.293169
อนุบาลหนองใหญ่, 13.15637, 101.376245
บ้านหนองผักหนาม, 13.206744, 101.359402
บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์), 13.186761, 101.320906
บ้านหนองประดู่, 13.246734, 101.337191