ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านบึง(ศรีราชา)
080217 592 ขนาดใหญ่ 50,000 50,000
2
 วัดวังหิน
080203 186 ขนาดกลาง 15,000 30,000 45,000
3
  บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
080210 1166 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
4
 วัดหนองคล้า
080214 406 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 บ้านชากนอก
080071 320 ขนาดใหญ่ 38,200 26,400 64,600
6
 บ้านเขาดิน
080221 435 ขนาดใหญ่ 30,000 45,000 75,000
7
  บ้านภูไทร
080057 177 ขนาดกลาง 30,000 30,000
8
 บ้านนาวัง
080049 198 ขนาดกลาง 36,700 36,700
9
 บ้านเขาหิน
080219 440 ขนาดใหญ่ 40,000 40,000
10
 บ้านอำเภอ
080247 384 ขนาดใหญ่ 25,000 50,000 75,000
11
 บ้านตะเคียนเตี้ย
080048 425 ขนาดใหญ่ 72,000 72,000
12
  บ้านหุบบอน
080227 192 ขนาดกลาง 15,000 60,000 75,000
13
 วัดอัมพวัน
080213 481 ขนาดใหญ่ 20,200 20,200
14
 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
080199 421 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 81,700 515,400 211,400 808,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net