ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์จัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ การจัดทำแหล่งผลิตน้ำ รวมเงิน
1
 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
620151 444 3 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
2
 บ้านปากสาน
620229 45 1 45,000 675 29,325 75,000
3
 บ้านแม่ราก
620220 52 1 45,000 325 29,675 75,000
4
 บ้านแม่ฮู้
620195 73 1 45,000 15,000 15,000 75,000
5
 บ้านลำโชค
620237 32 1 45,000 12,000 18,000 75,000
6
 บ้านห้วยโป้
620188 183 2 45,000 2,000 3,500 9,500 15,000 75,000
7
 บ้านสุเม่น
620193 168 2 60,000 5,300 8,800 900 75,000
8
 บ้านทับผึ้ง
620271 53 1 45,000 20,000 10,000 75,000
9
 บ้านแม่สำ
620224 39 1 45,000 325 29,675 75,000
10
 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
620330 149 2 45,000 10,000 20,000 75,000
11
 บ้านนา
620279 54 1 45,000 3,300 48,300
12
 วัดไผ่ล้อม
620331 65 1 47,000 28,000 75,000
13
 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
620304 50 1 47,000 28,000 75,000
14
 โรตารี่สวรรคโลก 1
620346 99 1 45,000 20,000 5,000 5,000 75,000
15
 บ้านทุ่งพล้อ
620221 81 1 45,000 325 29,675 75,000
16
 ชุมชนบ้านคลองยาง
620305 78 1 45,000 10,000 10,000 10,000 75,000
17
 บ้านท่ามักกะสัง
620292 171 2 45,000 12,000 18,000 75,000
18
 วัดปากน้ำ
620341 257 2 74,500 500 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 858,500 121,750 211,650 116,400 15,000 1,323,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net