แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย xxx xxx xxx
 4.กุดครองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 5.กุดลิงวิทยาคม xxx xxx xxx
 6.กุดอ้อประชานุสรณ์ xxx xxx xxx
 7.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา xxx xxx xxx
 8.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 9.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา xxx xxx xxx
 10.ค้อจารย์วิทยา xxx xxx xxx
 11.คอนเรียบอนุกูล xxx xxx xxx
 12.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว xxx xxx xxx
 13.คำคาราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 14.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ xxx xxx xxx
 15.คำประถมนิคมสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 16.คำปลาฝาโนนชัย xxx xxx xxx
 17.คำหุ่งราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 18.คำแคนราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 19.คำแคนวิทยา xxx xxx xxx
 20.คำโพนคำม่วงวิทยา xxx xxx xxx
 21.คำโพนทองราษฎร์นิยม xxx xxx xxx
 22.คำไผ่สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 23.ชุมชนนาจารย์วิทยา xxx xxx xxx
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา xxx xxx xxx
 25.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) xxx xxx xxx
 26.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม xxx xxx xxx
 27.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา xxx xxx xxx
 28.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ xxx xxx xxx
 29.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร xxx xxx xxx
 30.ชุมชนแก้งคำวิทยา xxx xxx xxx
 31.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ xxx xxx xxx
 32.ดงน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 33.ดงน้อยสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 34.ดงพยุงสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 35.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) xxx xxx xxx
 36.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 37.ดงเมืองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 38.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 39.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 40.ดอนหวายราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 41.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 42.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 43.ด่านใต้วิทยา xxx xxx xxx
 44.ถ้ำปลาวิทยายน xxx xxx xxx
 45.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา xxx xxx xxx
 46.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 47.ท่านาจานวิทยา xxx xxx xxx
 48.ท่าลำดวนประชาบำรุง xxx xxx xxx
 49.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา xxx xxx xxx
 50.ท่าแสงวิทยายน xxx xxx xxx
 51.ท่าไคร้สามัคคี xxx xxx xxx
 52.ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ xxx xxx xxx
 53.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน xxx xxx xxx
 54.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 55.นาคูณวิทยา xxx xxx xxx
 56.นาจำปา xxx xxx xxx
 57.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 58.นามนราษฎร์นุเคราะห์ xxx xxx xxx
 59.นามลวิทยาคาร xxx xxx xxx
 60.นาสีนวลโสกทรายวิทยา xxx xxx xxx
 61.นาโกวิทยา xxx xxx xxx
 62.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 63.นิคมลำปาววิทยา xxx xxx xxx
 64.บ้านกุดแห่ xxx xxx xxx
 65.บ้านคำเชียงวัน xxx xxx xxx
 66.บ้านคำเม็ก xxx xxx xxx
 67.บ้านดอนสนวน xxx xxx xxx
 68.บ้านต้อนวิทยาคาร xxx xxx xxx
 69.บ้านท่างาม xxx xxx xxx
 70.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก xxx xxx xxx
 71.บ้านนาวิทยาคม xxx xxx xxx
 72.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร xxx xxx xxx
 73.บ้านม่วงวิทยาคม xxx xxx xxx
 74.บ้านม่วงวิทยายน xxx xxx xxx
 75.บ้านลาดวิทยาเสริม xxx xxx xxx
 76.บ้านสว่าง xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองกุงกลาง xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองกุงน้อย xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองกุงใหญ่ xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองช้าง xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 82.บ้านหนาดสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 83.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 84.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 85.บ้านห้วยแสง xxx xxx xxx
 86.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี xxx xxx xxx
 87.บ้านเหล่าค้อ xxx xxx xxx
 88.บ้านแกวิทยายน xxx xxx xxx
 89.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา xxx xxx xxx
 90.บ้านแวงประชารัฐบำรุง xxx xxx xxx
 91.บ้านโคกกว้าง xxx xxx xxx
 92.บ้านโคกใส xxx xxx xxx
 93.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 94.บ้านโนนโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 95.บ้านโหมนสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 96.บึงวิชัยสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 97.บึงสว่างวิทยาคม xxx xxx xxx
 98.บึงไฮโนนสวางวิทยา xxx xxx xxx
 99.ปลาเค้าวิทยาคาร xxx xxx xxx
 100.ปากน้ำราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 101.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 102.ภูปอวิทยา xxx xxx xxx
 103.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 104.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 105.สงยางสงเปลือยวิทยาคม xxx xxx xxx
 106.สหัสขันธ์วิทยาคม xxx xxx xxx
 107.สองห้องราษฎร์บูรณะ xxx xxx xxx
 108.สะอาดประชาสรรพ์ xxx xxx xxx
 109.สะอาดสมศรีวิทยา xxx xxx xxx
 110.สะอาดโนนงามวิทยา xxx xxx xxx
 111.สะอาดไชยศรี xxx xxx xxx
 112.สามชัยอุดมวิทย์ xxx xxx xxx
 113.สามัคคีสำราญวิทย์ xxx xxx xxx
 114.สายป่าแดงวิทยา xxx xxx xxx
 115.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) xxx xxx xxx
 116.สำเริงวิทยา xxx xxx xxx
 117.สิงห์สะอาด xxx xxx xxx
 118.หนองกุงวิทยาคม xxx xxx xxx
 119.หนองตุวิทยา xxx xxx xxx
 120.หนองทุ่มสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 121.หนองบัวราษฎร์นิยม xxx xxx xxx
 122.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา xxx xxx xxx
 123.หนองพอกวิทยายน xxx xxx xxx
 124.หนองหัวช้าง xxx xxx xxx
 125.หนองแคนวิทยา xxx xxx xxx
 126.หนองแซงวิทยา xxx xxx xxx
 127.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 128.หนองแวงประชานุกูล xxx xxx xxx
 129.หนองแวงเหนือ xxx xxx xxx
 130.หนองแวงแสน xxx xxx xxx
 131.หนองแสงราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 132.หนองโพนวิทยายน xxx xxx xxx
 133.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 134.หนองโพนโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 135.ห้วยตูมวิทยาคาร xxx xxx xxx
 136.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา xxx xxx xxx
 137.หัวขวาวิทยา xxx xxx xxx
 138.หัวคูประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 139.หามแหโพนทองวิทยาคม xxx xxx xxx
 140.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) xxx xxx xxx
 141.อนุบาลกาฬสินธุ์ xxx xxx xxx
 142.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม xxx xxx xxx
 143.เชียงเครือวิทยาคม xxx xxx xxx
 144.เสมาสามัคคี xxx xxx xxx
 145.เหล่าสูงวิทยา xxx xxx xxx
 146.เหล่าหลวงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 147.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 148.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา xxx xxx xxx
 149.แก่งนาขามสามัคคี xxx xxx xxx
 150.แก้งนางราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 151.แกเปะราษฎร์นิยม xxx xxx xxx
 152.โคกกลางราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 153.โคกกลางวิทยา xxx xxx xxx
 154.โคกก่องวิทยา xxx xxx xxx
 155.โคกคอนวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 156.โคกนางามสามัคคี xxx xxx xxx
 157.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม xxx xxx xxx
 158.โคกล่ามผดุงวิทย์ xxx xxx xxx
 159.โคกล่ามวิทยา xxx xxx xxx
 160.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา xxx xxx xxx
 161.โคกเมยประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 162.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ xxx xxx xxx
 163.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา xxx xxx xxx
 164.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย xxx xxx xxx
 165.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ xxx xxx xxx
 166.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 167.โนนเมืองประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 168.โนนเมืองวิทยาคาร xxx xxx xxx
 169.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา xxx xxx xxx
 170.โป่งเชือกศึกษาสถาน xxx xxx xxx
 171.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 172.โพนสวางพิทยาคม xxx xxx xxx
 173.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net