แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นนทบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลาโหมอุทิศ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) xxx xxx xxx
 3.ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดไทรม้า xxx xxx xxx
 5.ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 6.ทานสัมฤทธิ์วิทยา xxx xxx xxx
 7.นุ่มประสงค์วิทยา xxx xxx xxx
 8.ประชาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 9.ป่าไม้อุทิศ 9 xxx xxx xxx
 10.มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 11.วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) xxx xxx xxx
 12.วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 13.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 14.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 15.วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 16.วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) xxx xxx xxx
 17.วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 18.วัดปราสาท xxx xxx xxx
 19.วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) xxx xxx xxx
 20.วัดฝาง xxx xxx xxx
 21.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ xxx xxx xxx
 22.วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 23.วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) xxx xxx xxx
 24.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) xxx xxx xxx
 25.วัดเชิงกระบือ xxx xxx xxx
 26.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) xxx xxx xxx
 27.วัดโชติการาม xxx xxx xxx
 28.วัดใหม่ผดุงเขต xxx xxx xxx
 29.อนุบาลนนทบุรี xxx xxx xxx
 30.อนุบาลบางกรวย xxx xxx xxx
 31.อนุราชประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 32.ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net