แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.จันทราราษฎร์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง xxx xxx xxx
 5.บ้านคลองน้ำโจน xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง xxx xxx xxx
 7.บ้านคลองม่วง xxx xxx xxx
 8.บ้านคลองสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองสำราญ xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองไทร xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา xxx xxx xxx
 13.บ้านงิ้วแบ้ xxx xxx xxx
 14.บ้านชุมม่วง xxx xxx xxx
 15.บ้านดงคู้ xxx xxx xxx
 16.บ้านดงสีเสียด xxx xxx xxx
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ xxx xxx xxx
 18.บ้านดอนจังหัน xxx xxx xxx
 19.บ้านดอนพลอง xxx xxx xxx
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี xxx xxx xxx
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ xxx xxx xxx
 22.บ้านตะกรุด xxx xxx xxx
 23.บ้านตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 24.บ้านตะแบกงาม xxx xxx xxx
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม xxx xxx xxx
 26.บ้านท่าตะโก xxx xxx xxx
 27.บ้านท่ามะกรูด xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งตัน xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งท่าเสา xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งรวงทอง xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย xxx xxx xxx
 32.บ้านบ่อกะปุง xxx xxx xxx
 33.บ้านบึงราษฎร์ xxx xxx xxx
 34.บ้านบึงหล่ม xxx xxx xxx
 35.บ้านบุรีรัมย์ xxx xxx xxx
 36.บ้านปางขนุน xxx xxx xxx
 37.บ้านปางงู xxx xxx xxx
 38.บ้านปางสวรรค์ xxx xxx xxx
 39.บ้านปางสุด xxx xxx xxx
 40.บ้านพนาสวรรค์ xxx xxx xxx
 41.บ้านมาบแก xxx xxx xxx
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว xxx xxx xxx
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร xxx xxx xxx
 44.บ้านยุบใหญ่ xxx xxx xxx
 45.บ้านลานตะแบก xxx xxx xxx
 46.บ้านวังชุมพร xxx xxx xxx
 47.บ้านวังซ่าน xxx xxx xxx
 48.บ้านวังน้ำขาว xxx xxx xxx
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม xxx xxx xxx
 50.บ้านวังสำราญ xxx xxx xxx
 51.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 52.บ้านศรีทอง xxx xxx xxx
 53.บ้านศรีไกรลาศ xxx xxx xxx
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ xxx xxx xxx
 55.บ้านสะเดาซ้าย xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองคล้า xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองจิกรี xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองชำนาญ xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองนมวัว xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองน้ำเขียว xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองน้ำแดง xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองบอนใต้ xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองละมาน xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองเสือ xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองแฟบ xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองไม้ xxx xxx xxx
 69.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น xxx xxx xxx
 71.บ้านเขาแม่กระทู้ xxx xxx xxx
 72.บ้านเทพมงคลทอง xxx xxx xxx
 73.บ้านเนินใหม่ xxx xxx xxx
 74.บ้านเปราะ xxx xxx xxx
 75.บ้านโคกกว้าง xxx xxx xxx
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี xxx xxx xxx
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) xxx xxx xxx
 78.บ้านใหม่ศรีนคร xxx xxx xxx
 79.บ้านไทรทองสามัคคี xxx xxx xxx
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล xxx xxx xxx
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี xxx xxx xxx
 82.วัดคลองจินดา xxx xxx xxx
 83.วัดคลองธรรม xxx xxx xxx
 84.วัดคลองสองหน่อ xxx xxx xxx
 85.วัดคลองสาลี xxx xxx xxx
 86.วัดจันทร์ทอง xxx xxx xxx
 87.วัดจิกลาด xxx xxx xxx
 88.วัดดงหนองหลวง xxx xxx xxx
 89.วัดด่านช้าง xxx xxx xxx
 90.วัดตาสังใต้ xxx xxx xxx
 91.วัดท่างิ้ว xxx xxx xxx
 92.วัดท่าแรต xxx xxx xxx
 93.วัดธรรมจริยาวาส xxx xxx xxx
 94.วัดธรรมรักขิตาราม xxx xxx xxx
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) xxx xxx xxx
 96.วัดบ้านคลอง xxx xxx xxx
 97.วัดบ้านพลัง xxx xxx xxx
 98.วัดบ้านวัง xxx xxx xxx
 99.วัดบ้านแดน xxx xxx xxx
 100.วัดบ้านไผ่ xxx xxx xxx
 101.วัดบ้านไร่ xxx xxx xxx
 102.วัดประสาทวิถี xxx xxx xxx
 103.วัดมงคลสถิตย์ xxx xxx xxx
 104.วัดมาบมะขาม xxx xxx xxx
 105.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) xxx xxx xxx
 106.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) xxx xxx xxx
 107.วัดวิมลประชาราษฎร์ xxx xxx xxx
 108.วัดวิวิตตาราม xxx xxx xxx
 109.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม xxx xxx xxx
 110.วัดศรีกัลยานุสรณ์ xxx xxx xxx
 111.วัดสระแก้ว xxx xxx xxx
 112.วัดสวนขวัญ xxx xxx xxx
 113.วัดสวนหลวง xxx xxx xxx
 114.วัดสังขสุทธาวาส xxx xxx xxx
 115.วัดสังฆวิถี xxx xxx xxx
 116.วัดหนองกรด xxx xxx xxx
 117.วัดหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 118.วัดหนองตางู xxx xxx xxx
 119.วัดหนองปลาไหล xxx xxx xxx
 120.วัดหนองมะขาม xxx xxx xxx
 121.วัดหนองยาว xxx xxx xxx
 122.วัดหนองไร่ xxx xxx xxx
 123.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) xxx xxx xxx
 124.วัดอ่างทอง xxx xxx xxx
 125.วัดเกาะเปา xxx xxx xxx
 126.วัดเขาสมุก xxx xxx xxx
 127.วัดเขาห้วยลุง xxx xxx xxx
 128.วัดเจริญผล xxx xxx xxx
 129.วัดเทพสถาพร xxx xxx xxx
 130.วัดแหลมทองธรรมจักร xxx xxx xxx
 131.วัดโพธิ์ขวัญ xxx xxx xxx
 132.วัดใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 133.สวนป่าแม่กะสี xxx xxx xxx
 134.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 135.หัดไทยวิทยาอุทิศ xxx xxx xxx
 136.อนุบาลชุมตาบง xxx xxx xxx
 137.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) xxx xxx xxx
 138.อนุบาลลาดยาว xxx xxx xxx
 139.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) xxx xxx xxx
 140.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) xxx xxx xxx
 141.เขาหินกราวประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 142.โรงเรียนบ้านปางชัย xxx xxx xxx
 143.ไตรประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 144.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 145.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net