แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านบางโหนด xxx xxx xxx
 2.ชุมชนวัดทอนหงส์ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนวัดบางคู xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดปัณณาราม xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดสระแก้ว xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดอินทคีรี xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดเทพราช xxx xxx xxx
 8.ชุมชนใหม่ xxx xxx xxx
 9.ท่าศาลา xxx xxx xxx
 10.บ้านขุนทะเล xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองตีนเป็ด xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองวัง xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองเหลง xxx xxx xxx
 14.บ้านคลองแคว xxx xxx xxx
 15.บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) xxx xxx xxx
 16.บ้านฉาง xxx xxx xxx
 17.บ้านช่องเขาหมาก xxx xxx xxx
 18.บ้านชุมขลิง xxx xxx xxx
 19.บ้านต้นจันทน์ xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าจันทน์ xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าน้อย xxx xxx xxx
 22.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าสูง xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งขันหมาก xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งครั้ง xxx xxx xxx
 26.บ้านทุ่งชน xxx xxx xxx
 27.บ้านทุ่งหัวนา xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งเกราะ xxx xxx xxx
 29.บ้านนบ xxx xxx xxx
 30.บ้านน้ำขาว xxx xxx xxx
 31.บ้านน้ำฉา xxx xxx xxx
 32.บ้านน้ำร้อน xxx xxx xxx
 33.บ้านบ่อกรูด xxx xxx xxx
 34.บ้านบางฉาง xxx xxx xxx
 35.บ้านประชาอารี xxx xxx xxx
 36.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ xxx xxx xxx
 37.บ้านปลายทอน xxx xxx xxx
 38.บ้านปากดวด xxx xxx xxx
 39.บ้านปากลง xxx xxx xxx
 40.บ้านปากเจา xxx xxx xxx
 41.บ้านพังปริง xxx xxx xxx
 42.บ้านพังหรัน xxx xxx xxx
 43.บ้านพิตำ xxx xxx xxx
 44.บ้านวังลุง xxx xxx xxx
 45.บ้านวัดใน xxx xxx xxx
 46.บ้านสระบัว xxx xxx xxx
 47.บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 xxx xxx xxx
 48.บ้านสะพานหัน xxx xxx xxx
 49.บ้านสำนักม่วง xxx xxx xxx
 50.บ้านสุวรรณเขต xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 52.บ้านหนับเภา xxx xxx xxx
 53.บ้านหน้าเขาวัด xxx xxx xxx
 54.บ้านห้วยทรายทอง xxx xxx xxx
 55.บ้านอินทนิน xxx xxx xxx
 56.บ้านเขาทราย xxx xxx xxx
 57.บ้านเขาฝ้าย xxx xxx xxx
 58.บ้านเขายวนเฒ่า xxx xxx xxx
 59.บ้านเขาหัวช้าง xxx xxx xxx
 60.บ้านเขาใหญ่ xxx xxx xxx
 61.บ้านเปร็ต xxx xxx xxx
 62.บ้านเผียน xxx xxx xxx
 63.บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 64.บ้านแขวงเภา xxx xxx xxx
 65.บ้านโรงเหล็ก xxx xxx xxx
 66.บ้านในตูล xxx xxx xxx
 67.บ้านในถุ้ง xxx xxx xxx
 68.บ้านในเขียว 1 xxx xxx xxx
 69.บ้านในเขียว 2 xxx xxx xxx
 70.บ้านในเพลา xxx xxx xxx
 71.บ้านไสพลู xxx xxx xxx
 72.บ้านไสเหรียง xxx xxx xxx
 73.ปทุมานุกูล xxx xxx xxx
 74.ราชประชานุเคราะห์ 8 xxx xxx xxx
 75.วัดกระดังงา xxx xxx xxx
 76.วัดกลาง xxx xxx xxx
 77.วัดกำแพงถม xxx xxx xxx
 78.วัดขรัวช่วย xxx xxx xxx
 79.วัดคงคา xxx xxx xxx
 80.วัดคงคาวดี xxx xxx xxx
 81.วัดคงคาเลียบ xxx xxx xxx
 82.วัดคีรีวง xxx xxx xxx
 83.วัดจอมทอง xxx xxx xxx
 84.วัดจันทาราม xxx xxx xxx
 85.วัดจันพอ xxx xxx xxx
 86.วัดชนสังขรณพิจิตร xxx xxx xxx
 87.วัดชนาราม xxx xxx xxx
 88.วัดชลธาราม xxx xxx xxx
 89.วัดชัยธารามประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 90.วัดดอนใคร xxx xxx xxx
 91.วัดถ้ำเทียนถวาย xxx xxx xxx
 92.วัดทางขึ้น xxx xxx xxx
 93.วัดท้าวโทะ xxx xxx xxx
 94.วัดธารน้ำฉา xxx xxx xxx
 95.วัดนากัน xxx xxx xxx
 96.วัดนากุน xxx xxx xxx
 97.วัดนาเหรง xxx xxx xxx
 98.วัดน้ำตก xxx xxx xxx
 99.วัดประดู่หอม xxx xxx xxx
 100.วัดประทุมทายการาม xxx xxx xxx
 101.วัดปลักปลา xxx xxx xxx
 102.วัดป่า(ท่าขึ้น) xxx xxx xxx
 103.วัดปากด่าน xxx xxx xxx
 104.วัดพรหมโลก xxx xxx xxx
 105.วัดพระอาสน์ xxx xxx xxx
 106.วัดพระเลียบ xxx xxx xxx
 107.วัดยางงาม xxx xxx xxx
 108.วัดยางทอง xxx xxx xxx
 109.วัดศิลาชลเขต xxx xxx xxx
 110.วัดสระประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 111.วัดสวนศิขรบรรพต xxx xxx xxx
 112.วัดสากเหล็ก xxx xxx xxx
 113.วัดสุชน xxx xxx xxx
 114.วัดสุธรรมาราม xxx xxx xxx
 115.วัดสโมสร xxx xxx xxx
 116.วัดสโมสรสันนิบาต xxx xxx xxx
 117.วัดหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 118.วัดหมาย xxx xxx xxx
 119.วัดหลวงครู xxx xxx xxx
 120.วัดเขา (วันครู2501) xxx xxx xxx
 121.วัดเขาขุนพนม xxx xxx xxx
 122.วัดเขาน้อย xxx xxx xxx
 123.วัดเขาปูน xxx xxx xxx
 124.วัดเจดีย์หลวง xxx xxx xxx
 125.วัดเทวดาราม xxx xxx xxx
 126.วัดเปียน xxx xxx xxx
 127.วัดโคกเหล็ก xxx xxx xxx
 128.วัดโทเอก xxx xxx xxx
 129.วัดโมคลาน xxx xxx xxx
 130.วัดโยธาธรรม xxx xxx xxx
 131.วัดโรงเหล็ก xxx xxx xxx
 132.วัดใหม่ xxx xxx xxx
 133.เคียงศิริ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net