แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง xxx xxx xxx
 3.บ้านกรับใหญ่ xxx xxx xxx
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด xxx xxx xxx
 5.บ้านช่องด่าน xxx xxx xxx
 6.บ้านชุมนุมพระ xxx xxx xxx
 7.บ้านตรอกสะเดา xxx xxx xxx
 8.บ้านตลุงเหนือ xxx xxx xxx
 9.บ้านท่าว้า xxx xxx xxx
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ xxx xxx xxx
 11.บ้านทุ่งโป่ง xxx xxx xxx
 12.บ้านน้ำคลุ้ง xxx xxx xxx
 13.บ้านน้ำลาด xxx xxx xxx
 14.บ้านน้ำโจน xxx xxx xxx
 15.บ้านบะลังกา xxx xxx xxx
 16.บ้านบึงหัวแหวน xxx xxx xxx
 17.บ้านพยอมงาม xxx xxx xxx
 18.บ้านพรหมณี xxx xxx xxx
 19.บ้านพุบอน xxx xxx xxx
 20.บ้านพุพรหม xxx xxx xxx
 21.บ้านยางสูง xxx xxx xxx
 22.บ้านรางขาม xxx xxx xxx
 23.บ้านรางพยอม xxx xxx xxx
 24.บ้านลําอีซู xxx xxx xxx
 25.บ้านวังด้ง xxx xxx xxx
 26.บ้านวังใหญ่ xxx xxx xxx
 27.บ้านสระเตยพัฒนา xxx xxx xxx
 28.บ้านสามยอด xxx xxx xxx
 29.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 30.บ้านหนองกร่าง xxx xxx xxx
 31.บ้านหนองกะหนาก xxx xxx xxx
 32.บ้านหนองกุ่ม xxx xxx xxx
 33.บ้านหนองขอน xxx xxx xxx
 34.บ้านหนองขอนเทพพนม xxx xxx xxx
 35.บ้านหนองงูเห่า xxx xxx xxx
 36.บ้านหนองจั่น xxx xxx xxx
 37.บ้านหนองตาก้าย xxx xxx xxx
 38.บ้านหนองตาเดช xxx xxx xxx
 39.บ้านหนองนกแก้ว xxx xxx xxx
 40.บ้านหนองประดู่ xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองปลาไหล xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองปลิง xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 45.บ้านหนองผือ xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองมะสัง xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองย่างช้าง xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองรี xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองสาหร่าย xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองสําโรง xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองหมู xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองเข้ xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองเค็ด xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองเตียน xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองแกประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองแกใน xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองแสลบ xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองไก่ต่อ xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองไก่เหลือง xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 69.บ้านหลังเขา xxx xxx xxx
 70.บ้านห้วยหวาย xxx xxx xxx
 71.บ้านเขานางสางหัว xxx xxx xxx
 72.บ้านเขามุสิ xxx xxx xxx
 73.บ้านเขาหินตั้ง xxx xxx xxx
 74.บ้านเขาแดง xxx xxx xxx
 75.บ้านเขาแหลม xxx xxx xxx
 76.บ้านเสาหงส์ xxx xxx xxx
 77.บ้านโป่งไหม xxx xxx xxx
 78.บ้านไร่เจริญ xxx xxx xxx
 79.ประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 80.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) xxx xxx xxx
 81.ราษฎร์บํารุงธรรม xxx xxx xxx
 82.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 83.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) xxx xxx xxx
 84.วัดหนองไม้เอื้อย xxx xxx xxx
 85.วัดใหม่ภูมิเจริญ xxx xxx xxx
 86.หมู่บ้านป่าไม้ xxx xxx xxx
 87.อนุบาลบ่อพลอย xxx xxx xxx
 88.อนุบาลวัดเลาขวัญ xxx xxx xxx
 89.อนุบาลหนองปรือ xxx xxx xxx
 90.เขาวงพระจันทร์ xxx xxx xxx
 91.เสรี-สมใจ xxx xxx xxx
 92.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net