แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านพุดหง xxx xxx xxx
 3.ชุมชนพิบูลสงคราม xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดท่าลิพง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดบางบูชา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดเกาะเพชร xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดเขาลำปะ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร xxx xxx xxx
 10.ตชด.บ้านควนมีชัย xxx xxx xxx
 11.ตชด.บ้านท่าข้าม xxx xxx xxx
 12.ทัศนาวลัย xxx xxx xxx
 13.บ้านกลอง xxx xxx xxx
 14.บ้านกุมแป xxx xxx xxx
 15.บ้านขอนหาด xxx xxx xxx
 16.บ้านคงคาล้อม xxx xxx xxx
 17.บ้านควนชิง xxx xxx xxx
 18.บ้านควนมิตร xxx xxx xxx
 19.บ้านควนมุด xxx xxx xxx
 20.บ้านควนรุย xxx xxx xxx
 21.บ้านควนหนองหงส์ xxx xxx xxx
 22.บ้านควนเงิน xxx xxx xxx
 23.บ้านควนโตน xxx xxx xxx
 24.บ้านคอกวัว xxx xxx xxx
 25.บ้านคอพรุ xxx xxx xxx
 26.บ้านชะอวด xxx xxx xxx
 27.บ้านชายควน xxx xxx xxx
 28.บ้านชายทะเล xxx xxx xxx
 29.บ้านดอนตาสังข์ xxx xxx xxx
 30.บ้านดอนทราย xxx xxx xxx
 31.บ้านดอนโตนด xxx xxx xxx
 32.บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 xxx xxx xxx
 33.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 34.บ้านตรอกแค xxx xxx xxx
 35.บ้านตูล xxx xxx xxx
 36.บ้านท้องโกงกาง xxx xxx xxx
 37.บ้านท่าขนาน xxx xxx xxx
 38.บ้านท่าเตียน xxx xxx xxx
 39.บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) xxx xxx xxx
 41.บ้านทุ่งขวัญแก้ว xxx xxx xxx
 42.บ้านทุ่งบก xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่งเลน xxx xxx xxx
 44.บ้านทุ่งโชน xxx xxx xxx
 45.บ้านทุ่งโป๊ะ xxx xxx xxx
 46.บ้านทุ่งใคร xxx xxx xxx
 47.บ้านทุ่งใหญ่ xxx xxx xxx
 48.บ้านทุ่งไม้ไผ่ xxx xxx xxx
 49.บ้านนา xxx xxx xxx
 50.บ้านนางหลง xxx xxx xxx
 51.บ้านนำทรัพย์ xxx xxx xxx
 52.บ้านน้ำบ่อ xxx xxx xxx
 53.บ้านบางด้วน xxx xxx xxx
 54.บ้านบางตะลุมพอ xxx xxx xxx
 55.บ้านบางน้อย xxx xxx xxx
 56.บ้านบางปรง xxx xxx xxx
 57.บ้านบางพระ xxx xxx xxx
 58.บ้านบางมูลนาก xxx xxx xxx
 59.บ้านบางลึก xxx xxx xxx
 60.บ้านบางวัง xxx xxx xxx
 61.บ้านบางเนียน xxx xxx xxx
 62.บ้านบางแรด xxx xxx xxx
 63.บ้านบางโหนด xxx xxx xxx
 64.บ้านปลายราง xxx xxx xxx
 65.บ้านปากบางกลม xxx xxx xxx
 66.บ้านปากพรุ xxx xxx xxx
 67.บ้านปากเชียร xxx xxx xxx
 68.บ้านป่าแชง xxx xxx xxx
 69.บ้านพรุบัว xxx xxx xxx
 70.บ้านม่วงงาม xxx xxx xxx
 71.บ้านยางกาญจน์ xxx xxx xxx
 72.บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) xxx xxx xxx
 73.บ้านลานนา xxx xxx xxx
 74.บ้านลำคลอง xxx xxx xxx
 75.บ้านลำหัก xxx xxx xxx
 76.บ้านวังหอน xxx xxx xxx
 77.บ้านวังใส xxx xxx xxx
 78.บ้านศาลาตะเคียน xxx xxx xxx
 79.บ้านศาลาทวดทอง xxx xxx xxx
 80.บ้านศาลาแก้ว xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองกก xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองนนทรี xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองมาก xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองหิน xxx xxx xxx
 87.บ้านหน้าศาล xxx xxx xxx
 88.บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 xxx xxx xxx
 89.บ้านห้วยหาร xxx xxx xxx
 90.บ้านห้วยโส xxx xxx xxx
 91.บ้านห้วยไม้แก่น xxx xxx xxx
 92.บ้านหอยราก xxx xxx xxx
 93.บ้านหัวปอ xxx xxx xxx
 94.บ้านหัวลำพู xxx xxx xxx
 95.บ้านหัวไทร xxx xxx xxx
 96.บ้านอายเลา xxx xxx xxx
 97.บ้านเกยเชน xxx xxx xxx
 98.บ้านเกาะทัง xxx xxx xxx
 99.บ้านเกาะนางโดย xxx xxx xxx
 100.บ้านเกาะสุด xxx xxx xxx
 101.บ้านเขาน้อย xxx xxx xxx
 102.บ้านเนินธัมมัง xxx xxx xxx
 103.บ้านเหนือคลอง xxx xxx xxx
 104.บ้านแสงวิมาน xxx xxx xxx
 105.บ้านโก้งโค้ง xxx xxx xxx
 106.บ้านโคกทราย xxx xxx xxx
 107.บ้านใสถิน xxx xxx xxx
 108.บ้านไสขาม xxx xxx xxx
 109.บ้านไสหินตั้ง xxx xxx xxx
 110.ร่อนพิบูลย์ xxx xxx xxx
 111.ราชประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 112.ราชประชานุเคราะห์ 7 xxx xxx xxx
 113.วัดกัลยานฤมิต xxx xxx xxx
 114.วัดกาญจนาราม xxx xxx xxx
 115.วัดกาโห่ใต้ xxx xxx xxx
 116.วัดขนาบนาก xxx xxx xxx
 117.วัดคงคาวดี xxx xxx xxx
 118.วัดคลองขยัน xxx xxx xxx
 119.วัดควนชะลิก xxx xxx xxx
 120.วัดควนป้อม xxx xxx xxx
 121.วัดควนยาว xxx xxx xxx
 122.วัดควนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 123.วัดควนเกย xxx xxx xxx
 124.วัดควนเคร็ง xxx xxx xxx
 125.วัดควนเถียะ xxx xxx xxx
 126.วัดควนใส xxx xxx xxx
 127.วัดคันธมาลี xxx xxx xxx
 128.วัดจิกพนม xxx xxx xxx
 129.วัดฉิมหลา xxx xxx xxx
 130.วัดชมพูประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 131.วัดชะอวด xxx xxx xxx
 132.วัดชัยสุวรรณ xxx xxx xxx
 133.วัดดอนผาสุก xxx xxx xxx
 134.วัดดอนมะปราง xxx xxx xxx
 135.วัดดอนรักษา xxx xxx xxx
 136.วัดตรงบน xxx xxx xxx
 137.วัดถลุงทอง xxx xxx xxx
 138.วัดถ้ำเขาแดง xxx xxx xxx
 139.วัดทวยเทพ xxx xxx xxx
 140.วัดทองพูน xxx xxx xxx
 141.วัดทะเลปัง xxx xxx xxx
 142.วัดท้ายทะเล xxx xxx xxx
 143.วัดทายิการาม xxx xxx xxx
 144.วัดท้ายโนต xxx xxx xxx
 145.วัดท่าสะท้อน xxx xxx xxx
 146.วัดท่าเสม็ด xxx xxx xxx
 147.วัดท่าเสริม xxx xxx xxx
 148.วัดทุ่งหล่อ xxx xxx xxx
 149.วัดทุ่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 150.วัดธงทอง xxx xxx xxx
 151.วัดธาราวง xxx xxx xxx
 152.วัดนาหมอบุญ xxx xxx xxx
 153.วัดบ่อล้อ xxx xxx xxx
 154.วัดบ่อโพง xxx xxx xxx
 155.วัดบางคุระ xxx xxx xxx
 156.วัดบางฉนาก xxx xxx xxx
 157.วัดบางด้วน xxx xxx xxx
 158.วัดบางตะพาน (เขมจาโร) xxx xxx xxx
 159.วัดบางทวด xxx xxx xxx
 160.วัดบางทองคำ xxx xxx xxx
 161.วัดบางพระ xxx xxx xxx
 162.วัดบางยิ่ว xxx xxx xxx
 163.วัดบางศาลา xxx xxx xxx
 164.วัดบางไทร xxx xxx xxx
 165.วัดบ้านงาม xxx xxx xxx
 166.วัดบ้านด่าน xxx xxx xxx
 167.วัดบ้านราม xxx xxx xxx
 168.วัดบูรณาวาส xxx xxx xxx
 169.วัดปลายสระ xxx xxx xxx
 170.วัดปากควน xxx xxx xxx
 171.วัดปากตรง xxx xxx xxx
 172.วัดปากระวะ xxx xxx xxx
 173.วัดปากเหมือง xxx xxx xxx
 174.วัดปากแพรก xxx xxx xxx
 175.วัดป่าระกำ xxx xxx xxx
 176.วัดปิยาราม xxx xxx xxx
 177.วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 178.วัดพระบาท xxx xxx xxx
 179.วัดพระอานนท์ xxx xxx xxx
 180.วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 xxx xxx xxx
 181.วัดพิศาลนฤมิต xxx xxx xxx
 182.วัดมหิสสราราม xxx xxx xxx
 183.วัดมัชฌิมภูผา xxx xxx xxx
 184.วัดรักขิตวัน xxx xxx xxx
 185.วัดรามแก้ว xxx xxx xxx
 186.วัดวังกลม xxx xxx xxx
 187.วัดวังฆ้อง xxx xxx xxx
 188.วัดวัวหลุง xxx xxx xxx
 189.วัดศรีสุวรรณาราม xxx xxx xxx
 190.วัดสมควร xxx xxx xxx
 191.วัดสระ xxx xxx xxx
 192.วัดสระแก้ว xxx xxx xxx
 193.วัดสระโพธิ์ xxx xxx xxx
 194.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 195.วัดสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 196.วัดสามัคยาราม xxx xxx xxx
 197.วัดสามแพรก xxx xxx xxx
 198.วัดสุขุม xxx xxx xxx
 199.วัดสุวรรณโฆษิต xxx xxx xxx
 200.วัดหงส์แก้ว xxx xxx xxx
 201.วัดหนองจิก xxx xxx xxx
 202.วัดหนา xxx xxx xxx
 203.วัดหน้าสตน xxx xxx xxx
 204.วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ xxx xxx xxx
 205.วัดหอยกัน xxx xxx xxx
 206.วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 207.วัดอัฒฑศาสนาราม xxx xxx xxx
 208.วัดอิมอญ xxx xxx xxx
 209.วัดอู่แก้ว xxx xxx xxx
 210.วัดเกาะจาก xxx xxx xxx
 211.วัดเขาน้อย xxx xxx xxx
 212.วัดเถลิงกิตติยาราม xxx xxx xxx
 213.วัดเทพนมเชือด xxx xxx xxx
 214.วัดเทพมงคล xxx xxx xxx
 215.วัดเนกขัมมาราม xxx xxx xxx
 216.วัดเหมก xxx xxx xxx
 217.วัดแจ้ง xxx xxx xxx
 218.วัดแดง xxx xxx xxx
 219.วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ xxx xxx xxx
 220.วัดแหลม xxx xxx xxx
 221.วัดแหลมตะลุมพุก xxx xxx xxx
 222.วัดโคกคราม xxx xxx xxx
 223.วัดโคกทราง xxx xxx xxx
 224.วัดโคกพิกุล xxx xxx xxx
 225.วัดโคกมะม่วง xxx xxx xxx
 226.วัดโคกยาง xxx xxx xxx
 227.วัดโคกสูง xxx xxx xxx
 228.วัดโบสถ์ xxx xxx xxx
 229.วัดไม้เสียบ xxx xxx xxx
 230.สุนทราภิบาล xxx xxx xxx
 231.หัวไทร(เรือนประชาบาล) xxx xxx xxx
 232.เขาพระทอง xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net