แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุลโน xxx xxx xxx
 2.คมเพชรวิทยาคาร xxx xxx xxx
 3.คูเตยราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 4.จตุคามพิทยาคม xxx xxx xxx
 5.จารย์ตำรา xxx xxx xxx
 6.ช่องแมวพิทยา xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านวังหิน xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 9.ชุมชนประทาย xxx xxx xxx
 10.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา xxx xxx xxx
 11.ชุมชนโนนแดง xxx xxx xxx
 12.ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี xxx xxx xxx
 13.ดอนมัน xxx xxx xxx
 14.ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) xxx xxx xxx
 15.ดอนใหญ่พัฒนา xxx xxx xxx
 16.ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา xxx xxx xxx
 17.ท่าลาด xxx xxx xxx
 18.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 19.ท่าเรือวิทยา xxx xxx xxx
 20.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 xxx xxx xxx
 21.นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 xxx xxx xxx
 22.นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 xxx xxx xxx
 23.นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 xxx xxx xxx
 24.นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 xxx xxx xxx
 25.บ้านกระทุ่มราย xxx xxx xxx
 26.บ้านกระเบื้อง xxx xxx xxx
 27.บ้านกระเบื้องวิทยาคาร xxx xxx xxx
 28.บ้านกระเบื้องใหญ่ xxx xxx xxx
 29.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 30.บ้านขามขุนร่ม xxx xxx xxx
 31.บ้านขามใต้ xxx xxx xxx
 32.บ้านขุยวิทยา xxx xxx xxx
 33.บ้านครบุรีศึกษา xxx xxx xxx
 34.บ้านคล้า xxx xxx xxx
 35.บ้านคึมหญ้านาง xxx xxx xxx
 36.บ้านจาบ xxx xxx xxx
 37.บ้านฉกาจช่องโค xxx xxx xxx
 38.บ้านช่องแมว xxx xxx xxx
 39.บ้านชีวาน xxx xxx xxx
 40.บ้านซาด xxx xxx xxx
 41.บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 42.บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) xxx xxx xxx
 43.บ้านดงประชานุกูล xxx xxx xxx
 44.บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 45.บ้านดอนตัดเรือ xxx xxx xxx
 46.บ้านดอนยาว xxx xxx xxx
 47.บ้านดอนลำดวน xxx xxx xxx
 48.บ้านดอนวัว xxx xxx xxx
 49.บ้านดอนสามัคคี xxx xxx xxx
 50.บ้านดอนหวาย xxx xxx xxx
 51.บ้านดอนเขว้า xxx xxx xxx
 52.บ้านดอนแซะ xxx xxx xxx
 53.บ้านตลาดประดู่ xxx xxx xxx
 54.บ้านตลาดไทร xxx xxx xxx
 55.บ้านตะคร้อ xxx xxx xxx
 56.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" xxx xxx xxx
 57.บ้านถนน xxx xxx xxx
 58.บ้านทับควาย xxx xxx xxx
 59.บ้านท่าหลวง xxx xxx xxx
 60.บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล xxx xxx xxx
 61.บ้านท่าแดง xxx xxx xxx
 62.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร xxx xxx xxx
 63.บ้านนางโทพัฒนา xxx xxx xxx
 64.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 65.บ้านประทาย xxx xxx xxx
 66.บ้านประสุข xxx xxx xxx
 67.บ้านป่าตะแบง xxx xxx xxx
 68.บ้านฝาง xxx xxx xxx
 69.บ้านฝาผนัง xxx xxx xxx
 70.บ้านพะงาดวิทยา xxx xxx xxx
 71.บ้านพุทรา xxx xxx xxx
 72.บ้านม่วงขามประชารักษ์ xxx xxx xxx
 73.บ้านมะกอก xxx xxx xxx
 74.บ้านมาบป่าแดง xxx xxx xxx
 75.บ้านยางวิทยา xxx xxx xxx
 76.บ้านละหานสามัคคี xxx xxx xxx
 77.บ้านละเลิงหิน xxx xxx xxx
 78.บ้านละโว้ xxx xxx xxx
 79.บ้านลำทะเมนชัย xxx xxx xxx
 80.บ้านลุงตามัน xxx xxx xxx
 81.บ้านลุงประดู่ xxx xxx xxx
 82.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 83.บ้านศาลา xxx xxx xxx
 84.บ้านสว่างนาดี xxx xxx xxx
 85.บ้านสะแกงาม xxx xxx xxx
 86.บ้านสัมฤทธิ์ xxx xxx xxx
 87.บ้านสาหร่ายวิทยา xxx xxx xxx
 88.บ้านสำพะเนียง xxx xxx xxx
 89.บ้านสี่เหลี่ยม xxx xxx xxx
 90.บ้านหญ้าคา xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองจานใต้ xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองดู่ xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองตะคลอง xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองตาด xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองนกคู่ xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองบง xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองบัวคำ xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองบัวนาค xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองพลวง xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองพลวงน้อย xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองม่วงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองมะเขือ xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองหญ้าขาว xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองหลักสามัคคี xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองหว้าตาดำ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองห่าง xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองแวง(ประทาย) xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองแวงสามัคคี xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองโดนรกฟ้า xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองไผ่พิทยาคม xxx xxx xxx
 125.บ้านหวายโนนโพธิ์ xxx xxx xxx
 126.บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) xxx xxx xxx
 127.บ้านหันเตย xxx xxx xxx
 128.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา xxx xxx xxx
 129.บ้านอ้อประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 130.บ้านเขว้าวิทยา xxx xxx xxx
 131.บ้านเตยกระโตน xxx xxx xxx
 132.บ้านเตยประชาบำรุง xxx xxx xxx
 133.บ้านเมืองไผ่ xxx xxx xxx
 134.บ้านโกรกสำโรง xxx xxx xxx
 135.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) xxx xxx xxx
 136.บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 137.บ้านโคกหินช้าง xxx xxx xxx
 138.บ้านโคกเพชร xxx xxx xxx
 139.บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี xxx xxx xxx
 140.บ้านโนนตะแบก xxx xxx xxx
 141.บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 142.บ้านโนนตาเถร xxx xxx xxx
 143.บ้านโนนตำหนัก xxx xxx xxx
 144.บ้านโนนปีบ xxx xxx xxx
 145.บ้านโนนพุทรา xxx xxx xxx
 146.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง xxx xxx xxx
 147.บ้านโนนม่วง xxx xxx xxx
 148.บ้านโนนยอ xxx xxx xxx
 149.บ้านโนนรัง xxx xxx xxx
 150.บ้านโนนสูง xxx xxx xxx
 151.บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 152.บ้านโนนเพชรพิทยาคม xxx xxx xxx
 153.บ้านโนนโชงโลง xxx xxx xxx
 154.บ้านโนนไม้งาม xxx xxx xxx
 155.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา xxx xxx xxx
 156.บ้านโสกดู่ xxx xxx xxx
 157.บ้านใหม่ฉมวก xxx xxx xxx
 158.บ้านใหม่ปฎิรูป xxx xxx xxx
 159.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 160.บ้านไพล xxx xxx xxx
 161.ประโดกสามัคคี xxx xxx xxx
 162.ปราสาทหินนางรำ xxx xxx xxx
 163.พิกุลทอง xxx xxx xxx
 164.พิมายสามัคคี 1 xxx xxx xxx
 165.มะค่าสามัคคี xxx xxx xxx
 166.รวมมิตรพัฒนา xxx xxx xxx
 167.ราษฎร์สโมสร xxx xxx xxx
 168.วังหินประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 169.วัดจันทนาราม xxx xxx xxx
 170.วัดบ้านขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 171.วัดบ้านดอนตะหนิน xxx xxx xxx
 172.วัดบ้านตะเภาหนุน xxx xxx xxx
 173.วัดบ้านตำแย xxx xxx xxx
 174.วัดบ้านถนนโพธิ์ xxx xxx xxx
 175.วัดบ้านทุ่งรี xxx xxx xxx
 176.วัดบ้านทุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 177.วัดบ้านนางิ้ว xxx xxx xxx
 178.วัดบ้านสี่เหลี่ยม xxx xxx xxx
 179.วัดบ้านหนองกก xxx xxx xxx
 180.วัดบ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 181.วัดบ้านหนองคึม xxx xxx xxx
 182.วัดบ้านหนองคู xxx xxx xxx
 183.วัดบ้านหนองสะแบง xxx xxx xxx
 184.วัดบ้านหนองเดิ่น xxx xxx xxx
 185.วัดบ้านหินตั้ง xxx xxx xxx
 186.วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 187.วัดบ้านโคกพระ xxx xxx xxx
 188.วัดบ้านโคกสีโนนรัง xxx xxx xxx
 189.วัดบ้านโคกหนองแวง xxx xxx xxx
 190.วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา xxx xxx xxx
 191.วัดปลักแรต xxx xxx xxx
 192.วัดวังน้ำ xxx xxx xxx
 193.วัดสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 194.วัดเจริญราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 195.วัดโชติการาม xxx xxx xxx
 196.วัดโพธิ์ศรีบรรจง xxx xxx xxx
 197.สระประดู่ xxx xxx xxx
 198.สองห้องแวงน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 199.สัมพันธมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 200.สี่แยกศรีอรัญวิทยา xxx xxx xxx
 201.หนองกรดวิทยา xxx xxx xxx
 202.หนองกุงวันชาติ xxx xxx xxx
 203.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 204.หนองบัวลอย xxx xxx xxx
 205.หนองปรือแก้ว xxx xxx xxx
 206.หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) xxx xxx xxx
 207.หนองม่วงหนองแวง xxx xxx xxx
 208.หนองอ้อวิทยาคม xxx xxx xxx
 209.ห้วยบงวิทยา xxx xxx xxx
 210.อนุบาลชุมพวงวิทยา xxx xxx xxx
 211.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย xxx xxx xxx
 212.อรพิมวิทยา xxx xxx xxx
 213.อัมพวันวิทยา xxx xxx xxx
 214.อาสนาราม xxx xxx xxx
 215.เพชรหนองขาม xxx xxx xxx
 216.เมืองจากวิทยา xxx xxx xxx
 217.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" xxx xxx xxx
 218.เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) xxx xxx xxx
 219.แกสำโรงวิทยา xxx xxx xxx
 220.โนนขุยสามัคคี xxx xxx xxx
 221.โนนตูม xxx xxx xxx
 222.โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ xxx xxx xxx
 223.โนนเพ็ดวิทยา xxx xxx xxx
 224.ไตรราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 225.ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net