แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 2.ชายพะเนาหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านกุดม่วง xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านด่านจาก xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านโคกสวาย xxx xxx xxx
 7.ชุมชนหนองหัวฟาน xxx xxx xxx
 8.ดอนน้ำใสวิทยา xxx xxx xxx
 9.ด่านขุนทด xxx xxx xxx
 10.ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 11.บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 12.บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 13.บ้านกะพี้ xxx xxx xxx
 14.บ้านกำปัง xxx xxx xxx
 15.บ้านกุดจิกหนองแห้ว xxx xxx xxx
 16.บ้านกุดนางทอหูก xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดสระแก้ว xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดไผ่ xxx xxx xxx
 19.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา xxx xxx xxx
 20.บ้านขามทะเลสอ xxx xxx xxx
 21.บ้านครึมม่วง xxx xxx xxx
 22.บ้านคลองขามป้อม xxx xxx xxx
 23.บ้านคลองแค xxx xxx xxx
 24.บ้านค้างพลู xxx xxx xxx
 25.บ้านค่ายทะยิง xxx xxx xxx
 26.บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 27.บ้านคูเมือง xxx xxx xxx
 28.บ้านงิ้ว xxx xxx xxx
 29.บ้านจะบู xxx xxx xxx
 30.บ้านจั่นโคกรักษ์ xxx xxx xxx
 31.บ้านจาน xxx xxx xxx
 32.บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 33.บ้านซับพลู xxx xxx xxx
 34.บ้านซับยาง xxx xxx xxx
 35.บ้านซินหนองเขวา xxx xxx xxx
 36.บ้านดอน xxx xxx xxx
 37.บ้านดอนขวาง xxx xxx xxx
 38.บ้านดอนด่านใน xxx xxx xxx
 39.บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 40.บ้านดอนมุกมัน xxx xxx xxx
 41.บ้านดอนสระจันทร์ xxx xxx xxx
 42.บ้านดอนใหญ่หนองโสน xxx xxx xxx
 43.บ้านด่านกรงกราง xxx xxx xxx
 44.บ้านตลุกชั่งโค xxx xxx xxx
 45.บ้านตะคร้อ xxx xxx xxx
 46.บ้านตะเคียน xxx xxx xxx
 47.บ้านตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 48.บ้านถนนหัก xxx xxx xxx
 49.บ้านถนนหักใหญ่ xxx xxx xxx
 50.บ้านถนนโพธิ์ xxx xxx xxx
 51.บ้านทรงธรรม xxx xxx xxx
 52.บ้านทองหลาง xxx xxx xxx
 53.บ้านท่าขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 54.บ้านทำนบพัฒนา xxx xxx xxx
 55.บ้านทำนบเทวดา xxx xxx xxx
 56.บ้านทุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 57.บ้านน้อยพัฒนา xxx xxx xxx
 58.บ้านนา xxx xxx xxx
 59.บ้านนารายณ์ xxx xxx xxx
 60.บ้านบัลลังก์สะอาด xxx xxx xxx
 61.บ้านบึงปรือ xxx xxx xxx
 62.บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 63.บ้านบุตะโก xxx xxx xxx
 64.บ้านบุระไหว xxx xxx xxx
 65.บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) xxx xxx xxx
 66.บ้านบุเขว้า xxx xxx xxx
 67.บ้านประดู่งาม xxx xxx xxx
 68.บ้านปราสาท xxx xxx xxx
 69.บ้านป่ารังงาม xxx xxx xxx
 70.บ้านป่าเพกา xxx xxx xxx
 71.บ้านฝายโบสถ์ xxx xxx xxx
 72.บ้านพระมะขามสามัคคี xxx xxx xxx
 73.บ้านพันชนะ xxx xxx xxx
 74.บ้านพันดุง xxx xxx xxx
 75.บ้านมะค่าดอนทะยิง xxx xxx xxx
 76.บ้านมะเกลือโกรกกระสัง xxx xxx xxx
 77.บ้านมะเริง xxx xxx xxx
 78.บ้านมาบกราด xxx xxx xxx
 79.บ้านละเลิงพิมาน xxx xxx xxx
 80.บ้านวัง(สายอนุกูล) xxx xxx xxx
 81.บ้านวังยายทอง xxx xxx xxx
 82.บ้านวังสนวน xxx xxx xxx
 83.บ้านวังสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 84.บ้านวังโป่ง xxx xxx xxx
 85.บ้านศิลาร่วมสามัคคี xxx xxx xxx
 86.บ้านสระขี้ตุ่น xxx xxx xxx
 87.บ้านสระตอง xxx xxx xxx
 88.บ้านสระตะเฆ่ xxx xxx xxx
 89.บ้านสระพัง xxx xxx xxx
 90.บ้านสระแจง xxx xxx xxx
 91.บ้านสะพานหิน xxx xxx xxx
 92.บ้านสำนักตะคร้อ xxx xxx xxx
 93.บ้านสำนักพิมาน xxx xxx xxx
 94.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 95.บ้านหญ้าคาโนนแจง xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองกก(พระทองคำ) xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองกกตลุกผักไร xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองกระเทียมเหนือ xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองกระเทียมใต้ xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองกราดน้อย xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองกลางดอน xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองขุยคูเมือง xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองดุม xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองตะครอง xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองบง xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) xxx xxx xxx
 111.บ้านหนองบัวละคร xxx xxx xxx
 112.บ้านหนองบัวหลวง xxx xxx xxx
 113.บ้านหนองประดู่ xxx xxx xxx
 114.บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) xxx xxx xxx
 115.บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) xxx xxx xxx
 116.บ้านหนองพลวง xxx xxx xxx
 117.บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) xxx xxx xxx
 118.บ้านหนองละมั่ง xxx xxx xxx
 119.บ้านหนองสรวง xxx xxx xxx
 120.บ้านหนองสะแก xxx xxx xxx
 121.บ้านหนองสาร xxx xxx xxx
 122.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 123.บ้านหนองหัน xxx xxx xxx
 124.บ้านหนองแจง xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองแดง xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองแหน xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 133.บ้านหนุก xxx xxx xxx
 134.บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) xxx xxx xxx
 135.บ้านห้วย xxx xxx xxx
 136.บ้านห้วยจรเข้ xxx xxx xxx
 137.บ้านห้วยน้ำเค็ม xxx xxx xxx
 138.บ้านห้วยบง xxx xxx xxx
 139.บ้านห้วยสามขา xxx xxx xxx
 140.บ้านห้วยหุงเกลือ xxx xxx xxx
 141.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ xxx xxx xxx
 142.บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 143.บ้านหาญ xxx xxx xxx
 144.บ้านหิงห้อย xxx xxx xxx
 145.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 146.บ้านหินลาด xxx xxx xxx
 147.บ้านหินหล่อง xxx xxx xxx
 148.บ้านหินเพิง xxx xxx xxx
 149.บ้านอ้อไพล xxx xxx xxx
 150.บ้านเก่า-บ้านน้อย xxx xxx xxx
 151.บ้านเกาะลอย xxx xxx xxx
 152.บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 153.บ้านเจริญผล xxx xxx xxx
 154.บ้านเมืองตะโก xxx xxx xxx
 155.บ้านเมืองนาท xxx xxx xxx
 156.บ้านเมืองเก่า xxx xxx xxx
 157.บ้านเสมา xxx xxx xxx
 158.บ้านเหนือทัพรั้ง xxx xxx xxx
 159.บ้านแปรง xxx xxx xxx
 160.บ้านโกรกกระหาด xxx xxx xxx
 161.บ้านโกรกช้างน้อย xxx xxx xxx
 162.บ้านโกรกลึก xxx xxx xxx
 163.บ้านโคกกระบือ xxx xxx xxx
 164.บ้านโคกสามัคคี xxx xxx xxx
 165.บ้านโคกหนองไผ่ xxx xxx xxx
 166.บ้านโคกแขวน xxx xxx xxx
 167.บ้านโคกแฝก xxx xxx xxx
 168.บ้านโค้งตะคร้อ xxx xxx xxx
 169.บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) xxx xxx xxx
 170.บ้านโตนดพูนผลวิทยา xxx xxx xxx
 171.บ้านโนน xxx xxx xxx
 172.บ้านโนนงิ้ว xxx xxx xxx
 173.บ้านโนนตาล xxx xxx xxx
 174.บ้านโนนทอง xxx xxx xxx
 175.บ้านโนนผักชี xxx xxx xxx
 176.บ้านโนนพุทรา xxx xxx xxx
 177.บ้านโนนมะเกลือ xxx xxx xxx
 178.บ้านโนนระเวียง xxx xxx xxx
 179.บ้านโนนสง่า xxx xxx xxx
 180.บ้านโนนหวาย xxx xxx xxx
 181.บ้านโนนเต็ง xxx xxx xxx
 182.บ้านโนนเมือง xxx xxx xxx
 183.บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 184.บ้านโป่งกระสัง xxx xxx xxx
 185.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี xxx xxx xxx
 186.บ้านโพธิ์ตาสี xxx xxx xxx
 187.บ้านโพนไพล xxx xxx xxx
 188.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ xxx xxx xxx
 189.บ้านใหม่ศรีสุข xxx xxx xxx
 190.บ้านใหม่เจริญผล xxx xxx xxx
 191.บ้านใหม่เจริญสุข xxx xxx xxx
 192.บ้านใหม่โคกพรม xxx xxx xxx
 193.บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 194.บึงคำคู xxx xxx xxx
 195.บึงพัฒนาประชาร่วมจิต xxx xxx xxx
 196.บุ่งสะอาดวัฒนา xxx xxx xxx
 197.พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) xxx xxx xxx
 198.มาบกราดวิทยา xxx xxx xxx
 199.วัดกุดน้ำใส xxx xxx xxx
 200.วัดกุดพิมาน xxx xxx xxx
 201.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย xxx xxx xxx
 202.วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) xxx xxx xxx
 203.วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) xxx xxx xxx
 204.วัดสระจรเข้(โนนไทย) xxx xxx xxx
 205.วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 206.ศรีชลสินธุ์ xxx xxx xxx
 207.ศิริบ้านไร่ xxx xxx xxx
 208.สระพระขมาดไพร xxx xxx xxx
 209.อนุบาลขามสะแกแสง xxx xxx xxx
 210.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 211.เทพคงคา xxx xxx xxx
 212.โนนไทย xxx xxx xxx
 213.ไชยณรงค์วิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net