แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ขามสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน xxx xxx xxx
 4.ชลประทานบ้านกอโจด xxx xxx xxx
 5.ชาติวิทยา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนดอนไพล xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา xxx xxx xxx
 9.ชุมชนพลับพลา xxx xxx xxx
 10.ชุมชนวัดรวง xxx xxx xxx
 11.ชุมชนสว่างวิทยา xxx xxx xxx
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) xxx xxx xxx
 13.บ้านกระทุ่มแท่น xxx xxx xxx
 14.บ้านกรูด xxx xxx xxx
 15.บ้านกอกวิทยา xxx xxx xxx
 16.บ้านกันผม xxx xxx xxx
 17.บ้านกุดจอกน้อย xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดจอกใหญ่ xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดโบสถ์ xxx xxx xxx
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา xxx xxx xxx
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) xxx xxx xxx
 22.บ้านคลองกลาง xxx xxx xxx
 23.บ้านคลองสารเพชร xxx xxx xxx
 24.บ้านจอมศรี xxx xxx xxx
 25.บ้านช่องโค xxx xxx xxx
 26.บ้านซับตะคร้อ xxx xxx xxx
 27.บ้านซ่าเลือด xxx xxx xxx
 28.บ้านดงพลอง xxx xxx xxx
 29.บ้านดอน xxx xxx xxx
 30.บ้านดอนพราหมณ์ xxx xxx xxx
 31.บ้านดอนเกตุ xxx xxx xxx
 32.บ้านดะแลง xxx xxx xxx
 33.บ้านด่านพัฒนา xxx xxx xxx
 34.บ้านด่านเกวียน xxx xxx xxx
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก xxx xxx xxx
 36.บ้านตะคร้อ xxx xxx xxx
 37.บ้านตะแกรง xxx xxx xxx
 38.บ้านตะโก xxx xxx xxx
 39.บ้านตูม xxx xxx xxx
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ xxx xxx xxx
 41.บ้านถนนหัก xxx xxx xxx
 42.บ้านทรัพย์เจริญ xxx xxx xxx
 43.บ้านทองหลาง xxx xxx xxx
 44.บ้านท่าตะเคียน xxx xxx xxx
 45.บ้านท่าตะแบก xxx xxx xxx
 46.บ้านท่าลาดขาว xxx xxx xxx
 47.บ้านท่าลี่ xxx xxx xxx
 48.บ้านท่าอ่าง xxx xxx xxx
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา xxx xxx xxx
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน xxx xxx xxx
 51.บ้านนาตะคุ xxx xxx xxx
 52.บ้านนาตาวงษ์ xxx xxx xxx
 53.บ้านบิง xxx xxx xxx
 54.บ้านบึงทับปรางค์ xxx xxx xxx
 55.บ้านบึงพระ xxx xxx xxx
 56.บ้านบึงไทย xxx xxx xxx
 57.บ้านบุกระโทก xxx xxx xxx
 58.บ้านบุวังหว้า xxx xxx xxx
 59.บ้านปรางค์ xxx xxx xxx
 60.บ้านปอพราน xxx xxx xxx
 61.บ้านพระ xxx xxx xxx
 62.บ้านพระนารายณ์ xxx xxx xxx
 63.บ้านพระพุทธ xxx xxx xxx
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์ xxx xxx xxx
 65.บ้านยอกขาม xxx xxx xxx
 66.บ้านละกอ xxx xxx xxx
 67.บ้านละลม xxx xxx xxx
 68.บ้านลุงเขว้า xxx xxx xxx
 69.บ้านสระซาง xxx xxx xxx
 70.บ้านสระมะค่า xxx xxx xxx
 71.บ้านสระมะค่า xxx xxx xxx
 72.บ้านสระแก้ว xxx xxx xxx
 73.บ้านสวนปอ xxx xxx xxx
 74.บ้านสวนหอม xxx xxx xxx
 75.บ้านสว่างวิทยา xxx xxx xxx
 76.บ้านสารภี xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองกก xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองขามน้อย xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองจระเข้หิน xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองชุมแสง xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองตะไก้ xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองนกกวัก xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองนกเขา xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองบัวกลาง xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองบัวโคก xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองบุนนาก xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองปรึก xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองพลอง xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองม่วงหวาน xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่ xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองลูกควาย xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองสะแก xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองสาย xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองหัวแรด xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองเสาเดียว xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองแมว xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองโสน xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 109.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 110.บ้านหนองไม้ไผ่ xxx xxx xxx
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน xxx xxx xxx
 112.บ้านหลุ่งประดู่ xxx xxx xxx
 113.บ้านห้วยปอ xxx xxx xxx
 114.บ้านห้วยแคน xxx xxx xxx
 115.บ้านหัวทำนบ xxx xxx xxx
 116.บ้านหัวสะพาน xxx xxx xxx
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี xxx xxx xxx
 118.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 119.บ้านหินโคน xxx xxx xxx
 120.บ้านเมืองพลับพลา xxx xxx xxx
 121.บ้านเมืองรัง xxx xxx xxx
 122.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 123.บ้านโกรกไม้แดง xxx xxx xxx
 124.บ้านโคกพระ xxx xxx xxx
 125.บ้านโคกพลวง xxx xxx xxx
 126.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 127.บ้านโคกสำโรง xxx xxx xxx
 128.บ้านโค้งกระโดน xxx xxx xxx
 129.บ้านโจด xxx xxx xxx
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น xxx xxx xxx
 131.บ้านโนนตาพรม xxx xxx xxx
 132.บ้านโนนทอง xxx xxx xxx
 133.บ้านโนนทะยุง xxx xxx xxx
 134.บ้านโนนปอแดง xxx xxx xxx
 135.บ้านโนนพฤกษ์ xxx xxx xxx
 136.บ้านโนนพะไล xxx xxx xxx
 137.บ้านโนนสำราญ xxx xxx xxx
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา xxx xxx xxx
 139.บ้านโนนเพชร xxx xxx xxx
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ xxx xxx xxx
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ xxx xxx xxx
 144.พิมานประชาสันต์ xxx xxx xxx
 145.ภูทองวิทยา xxx xxx xxx
 146.รักชาติประชาบำรุง xxx xxx xxx
 147.รัฐการุณวิทยา xxx xxx xxx
 148.ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 150.วัดกุดสวาย xxx xxx xxx
 151.วัดพะโค xxx xxx xxx
 152.วัดสลักได xxx xxx xxx
 153.วัดหนองจอก xxx xxx xxx
 154.วัดหนองนกคุ่ม xxx xxx xxx
 155.วัดหนองนา xxx xxx xxx
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว xxx xxx xxx
 157.วัดหนองพลวง xxx xxx xxx
 158.วัดหินมงคล xxx xxx xxx
 159.วัดเหมสูง xxx xxx xxx
 160.สมบูรณ์วัฒนา xxx xxx xxx
 161.สมานมิตรวิทยา xxx xxx xxx
 162.สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 163.หนองพลวงพิทยา xxx xxx xxx
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ xxx xxx xxx
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย xxx xxx xxx
 166.อรพิมพ์วิทยา xxx xxx xxx
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ xxx xxx xxx
 168.เทียมนครวิทยา xxx xxx xxx
 169.เพชรมาตุคลา xxx xxx xxx
 170.เสมาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 171.โคกวังวนวิทยา xxx xxx xxx
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร xxx xxx xxx
 173.โนนตาวิทย์ xxx xxx xxx
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ xxx xxx xxx
 175.ไทรทอง xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net