แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กันเกราพิทยาคม xxx xxx xxx
 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ xxx xxx xxx
 3.ชลประทานสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านเพชร xxx xxx xxx
 7.ดอนท้าววิทยา xxx xxx xxx
 8.ตำบลบ้านโพธิ์ xxx xxx xxx
 9.ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) xxx xxx xxx
 10.ทหารอากาศบำรุง xxx xxx xxx
 11.บ้านกระถินหนองเครือชุด xxx xxx xxx
 12.บ้านกระเพรา xxx xxx xxx
 13.บ้านกระโดน xxx xxx xxx
 14.บ้านกรูดหนองออก xxx xxx xxx
 15.บ้านกล้วยจอหอ xxx xxx xxx
 16.บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) xxx xxx xxx
 17.บ้านขามชั่งโค xxx xxx xxx
 18.บ้านขามเฒ่า xxx xxx xxx
 19.บ้านคนชุม xxx xxx xxx
 20.บ้านคล้าโนนคราม xxx xxx xxx
 21.บ้านคอนน้อย xxx xxx xxx
 22.บ้านคอหงษ์ xxx xxx xxx
 23.บ้านจอหอ xxx xxx xxx
 24.บ้านจันอัด xxx xxx xxx
 25.บ้านซาด xxx xxx xxx
 26.บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) xxx xxx xxx
 27.บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง xxx xxx xxx
 28.บ้านดอนขวาง xxx xxx xxx
 29.บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 30.บ้านดอนผวา xxx xxx xxx
 31.บ้านดอนม่วง xxx xxx xxx
 32.บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 33.บ้านด่านติง xxx xxx xxx
 34.บ้านด่านทองหลาง xxx xxx xxx
 35.บ้านด่านเกวียน xxx xxx xxx
 36.บ้านต่างตา xxx xxx xxx
 37.บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 38.บ้านทับช้าง xxx xxx xxx
 39.บ้านทุ่งกระโดน xxx xxx xxx
 40.บ้านธารปราสาท xxx xxx xxx
 41.บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ xxx xxx xxx
 42.บ้านบึงตะโก xxx xxx xxx
 43.บ้านบึงทับช้าง xxx xxx xxx
 44.บ้านบึงสาร xxx xxx xxx
 45.บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) xxx xxx xxx
 46.บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) xxx xxx xxx
 47.บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย xxx xxx xxx
 48.บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 49.บ้านพลจลก xxx xxx xxx
 50.บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 51.บ้านพะเนา xxx xxx xxx
 52.บ้านพะไล xxx xxx xxx
 53.บ้านพุดซา xxx xxx xxx
 54.บ้านภูเขาลาด xxx xxx xxx
 55.บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) xxx xxx xxx
 56.บ้านมะค่า xxx xxx xxx
 57.บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) xxx xxx xxx
 58.บ้านมะรุม xxx xxx xxx
 59.บ้านมาบมะค่า xxx xxx xxx
 60.บ้านยองแยง xxx xxx xxx
 61.บ้านยางน้อยหัวสิบ xxx xxx xxx
 62.บ้านระกาย xxx xxx xxx
 63.บ้านลองตอง xxx xxx xxx
 64.บ้านละลมโพธิ์ xxx xxx xxx
 65.บ้านลำเชิงไกร xxx xxx xxx
 66.บ้านวังม่วง xxx xxx xxx
 67.บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 68.บ้านส้มมิตรภาพที่93 xxx xxx xxx
 69.บ้านสะพาน xxx xxx xxx
 70.บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 71.บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 72.บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. xxx xxx xxx
 73.บ้านหญ้าคาเหนือ xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองจำปา xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองตาคง xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองนา xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองปรู xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองพลวง xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองพลวงใหญ่ xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองพลอง xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองม้า xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองระเวียง xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองรังกา xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองสมอประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองอ้อ xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองแจง xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองโจด xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองไข่น้ำ xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 97.บ้านหมื่นไวย xxx xxx xxx
 98.บ้านหลักร้อย xxx xxx xxx
 99.บ้านหลุมข้าว xxx xxx xxx
 100.บ้านหัวทะเล xxx xxx xxx
 101.บ้านเกรียมโนนสำโรง xxx xxx xxx
 102.บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา xxx xxx xxx
 103.บ้านเปราะหอมพัฒนา xxx xxx xxx
 104.บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) xxx xxx xxx
 105.บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 106.บ้านเมืองที xxx xxx xxx
 107.บ้านเสลาถั่วแปบ xxx xxx xxx
 108.บ้านเหล่าพิทยาคม xxx xxx xxx
 109.บ้านโกรกเดือนห้า xxx xxx xxx
 110.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 111.บ้านโคกไผ่-ขนาย xxx xxx xxx
 112.บ้านโตนด xxx xxx xxx
 113.บ้านโนนมะกอก xxx xxx xxx
 114.บ้านโนนมันเทศ xxx xxx xxx
 115.บ้านโป่งแมลงวัน xxx xxx xxx
 116.บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 117.บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) xxx xxx xxx
 118.บ้านไพ xxx xxx xxx
 119.บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) xxx xxx xxx
 120.บึงพญาปราบ xxx xxx xxx
 121.บึงสาลี xxx xxx xxx
 122.ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 123.วัดทุ่งสว่าง xxx xxx xxx
 124.วัดบ้านด่านคนคบ xxx xxx xxx
 125.วัดบ้านหนองบัวศาลา xxx xxx xxx
 126.วัดสระแก้ว xxx xxx xxx
 127.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 128.วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ xxx xxx xxx
 129.สวนหม่อน xxx xxx xxx
 130.สามัคคีรถไฟ xxx xxx xxx
 131.สุขานารี xxx xxx xxx
 132.สุขานารี 2 (หนองขอน) xxx xxx xxx
 133.อนุบาลตลาดแค xxx xxx xxx
 134.อนุบาลนครราชสีมา xxx xxx xxx
 135.อ่างหนองแหนประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 136.อ่างห้วยยาง xxx xxx xxx
 137.เคหะประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 138.เมืองนครราชสีมา xxx xxx xxx
 139.เสนานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 140.โคกเพชรสระมโนรา xxx xxx xxx
 141.โพธารามพิทยาคม xxx xxx xxx
 142.ไตรคามสามัคคี xxx xxx xxx
 143.ไตรมิตรวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net