แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คุรุสภา xxx xxx xxx
 2.ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง xxx xxx xxx
 3.บ้านกองม่องทะ xxx xxx xxx
 4.บ้านกุยแหย่ xxx xxx xxx
 5.บ้านจันเดย์ xxx xxx xxx
 6.บ้านช่องแคบ xxx xxx xxx
 7.บ้านซองกาเรีย xxx xxx xxx
 8.บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ xxx xxx xxx
 9.บ้านดงโคร่ง xxx xxx xxx
 10.บ้านดินโส xxx xxx xxx
 11.บ้านถ้ำดาวดึงส์ xxx xxx xxx
 12.บ้านท่าดินแดง xxx xxx xxx
 13.บ้านท่าตาเสือ xxx xxx xxx
 14.บ้านท่าทุ่งนา xxx xxx xxx
 15.บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) xxx xxx xxx
 16.บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) xxx xxx xxx
 17.บ้านทุ่งก้างย่าง xxx xxx xxx
 18.บ้านทุ่งเรือโกลน xxx xxx xxx
 19.บ้านทุ่งเสือโทน xxx xxx xxx
 20.บ้านนามกุย xxx xxx xxx
 21.บ้านบ้องตี้ xxx xxx xxx
 22.บ้านประจําไม้ xxx xxx xxx
 23.บ้านปากลําปิล็อก xxx xxx xxx
 24.บ้านป่าไม้สะพานลาว xxx xxx xxx
 25.บ้านพุม่วง-พุพง xxx xxx xxx
 26.บ้านพุองกะ xxx xxx xxx
 27.บ้านพุเตย xxx xxx xxx
 28.บ้านยางขาว xxx xxx xxx
 29.บ้านยางโทน xxx xxx xxx
 30.บ้านลิ่นถิ่น xxx xxx xxx
 31.บ้านลุ่มผึ้ง xxx xxx xxx
 32.บ้านวังกระแจะ xxx xxx xxx
 33.บ้านวังผาตาด xxx xxx xxx
 34.บ้านวังสิงห์ xxx xxx xxx
 35.บ้านวังโพธิ์ xxx xxx xxx
 36.บ้านวังใหญ่ xxx xxx xxx
 37.บ้านสารวัตร xxx xxx xxx
 38.บ้านหนองขอน xxx xxx xxx
 39.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 40.บ้านหนองปลาซิว xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองเจริญ xxx xxx xxx
 42.บ้านห้วยกบ xxx xxx xxx
 43.บ้านห้วยกะทะทอง xxx xxx xxx
 44.บ้านห้วยมาลัย xxx xxx xxx
 45.บ้านห้วยเขย่ง xxx xxx xxx
 46.บ้านห้วยเสือ xxx xxx xxx
 47.บ้านหาดงิ้ว xxx xxx xxx
 48.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 49.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 50.บ้านหินตั้ง xxx xxx xxx
 51.บ้านหินแหลม xxx xxx xxx
 52.บ้านอูล่อง xxx xxx xxx
 53.บ้านเกริงกระเวีย xxx xxx xxx
 54.บ้านเขาช้าง xxx xxx xxx
 55.บ้านเขาพัง xxx xxx xxx
 56.บ้านเขาสามชั้น xxx xxx xxx
 57.บ้านเสาหงษ์ xxx xxx xxx
 58.บ้านเหมืองสองท่อ xxx xxx xxx
 59.บ้านแก่งจอ xxx xxx xxx
 60.บ้านแก่งประลอม xxx xxx xxx
 61.บ้านแก่งระเบิด xxx xxx xxx
 62.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 63.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 64.บ้านไร่ป้า xxx xxx xxx
 65.พุทธวิมุติวิทยา xxx xxx xxx
 66.วัดปรังกาสี xxx xxx xxx
 67.วัดปากกิเลน xxx xxx xxx
 68.วัดป่าถ้ำภูเตย xxx xxx xxx
 69.วัดวังก์วิเวการาม xxx xxx xxx
 70.วัดหินดาด xxx xxx xxx
 71.วัดใหม่ดงสัก xxx xxx xxx
 72.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ xxx xxx xxx
 73.สมาคมไทย-ออสเตรเลียน xxx xxx xxx
 74.สามัคคีธรรมานุสรณ์ xxx xxx xxx
 75.หลุงกัง xxx xxx xxx
 76.อนุบาลทองผาภูมิ xxx xxx xxx
 77.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) xxx xxx xxx
 78.อนุบาลไทรโยค xxx xxx xxx
 79.เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี xxx xxx xxx
 80.ไทรโยคใหญ่ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net