แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตราด
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คลองขวาง xxx xxx xxx
 2.คีรีศรีสาครวิทยา xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่ xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง xxx xxx xxx
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองจาก xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองประทุน xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองพร้าว xxx xxx xxx
 14.บ้านคลองมะขาม xxx xxx xxx
 15.บ้านคลองมะนาว xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองเจ้า xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองแอ่ง xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 20.บ้านจัดสรร xxx xxx xxx
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) xxx xxx xxx
 22.บ้านดงกลาง xxx xxx xxx
 23.บ้านดอนสูง xxx xxx xxx
 24.บ้านด่านชุมพล xxx xxx xxx
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 26.บ้านตาหนึก xxx xxx xxx
 27.บ้านท่าประดู่ xxx xxx xxx
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก xxx xxx xxx
 30.บ้านธรรมชาติล่าง xxx xxx xxx
 31.บ้านนาเกลือ xxx xxx xxx
 32.บ้านบางปรง xxx xxx xxx
 33.บ้านบางเบ้า xxx xxx xxx
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล xxx xxx xxx
 35.บ้านปะอา xxx xxx xxx
 36.บ้านปะเดา xxx xxx xxx
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว xxx xxx xxx
 38.บ้านมณฑล xxx xxx xxx
 39.บ้านมะนาว xxx xxx xxx
 40.บ้านสระใหญ่ xxx xxx xxx
 41.บ้านสวนใน xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองบอน xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 45.บ้านห้วงพัฒนา xxx xxx xxx
 46.บ้านหาดเล็ก xxx xxx xxx
 47.บ้านอ่างกะป่อง xxx xxx xxx
 48.บ้านอ่าวตาลคู่ xxx xxx xxx
 49.บ้านอ่าวพร้าว xxx xxx xxx
 50.บ้านเกษมสุข xxx xxx xxx
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) xxx xxx xxx
 52.บ้านเจียรพัฒนา xxx xxx xxx
 53.บ้านเนินดินแดง xxx xxx xxx
 54.บ้านเนินตะบก xxx xxx xxx
 55.บ้านเนินตาล xxx xxx xxx
 56.บ้านเนินตาแมว xxx xxx xxx
 57.บ้านเปร็ดใน xxx xxx xxx
 58.บ้านแหลมพร้าว xxx xxx xxx
 59.บ้านโขดทราย xxx xxx xxx
 60.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 63.บ้านไร่ป่า xxx xxx xxx
 64.วัดคลองขุด xxx xxx xxx
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 66.วัดฆ้อ xxx xxx xxx
 67.วัดช้างทูน xxx xxx xxx
 68.วัดดินแดง xxx xxx xxx
 69.วัดตะกาง xxx xxx xxx
 70.วัดตาพลาย xxx xxx xxx
 71.วัดทองธรรมชาติ xxx xxx xxx
 72.วัดท่าหาด xxx xxx xxx
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 74.วัดบางปรือ xxx xxx xxx
 75.วัดบางปิดบน xxx xxx xxx
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 xxx xxx xxx
 78.วัดประณีต xxx xxx xxx
 79.วัดพนมพริก xxx xxx xxx
 80.วัดวรุณดิตถาราม xxx xxx xxx
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) xxx xxx xxx
 82.วัดวัชคามคชทวีป xxx xxx xxx
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 84.วัดสลัก xxx xxx xxx
 85.วัดสลักเพชร xxx xxx xxx
 86.วัดสะพานหิน xxx xxx xxx
 87.วัดสุวรรณมงคล xxx xxx xxx
 88.วัดหนองคันทรง xxx xxx xxx
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 90.วัดห้วงน้ำขาว xxx xxx xxx
 91.วัดห้วงโสม xxx xxx xxx
 92.วัดอ่าวใหญ่ xxx xxx xxx
 93.วัดเสนาณรงค์ xxx xxx xxx
 94.วัดแหลมกลัด xxx xxx xxx
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) xxx xxx xxx
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง xxx xxx xxx
 97.วัดแหลมหิน xxx xxx xxx
 98.วัดไทรทอง xxx xxx xxx
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 100.อนุบาลตราด xxx xxx xxx
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว xxx xxx xxx
 104.อนุบาลเกาะกูด xxx xxx xxx
 105.อนุบาลเกาะช้าง xxx xxx xxx
 106.อัมพรจินตกานนท์ xxx xxx xxx
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี xxx xxx xxx
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net