แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตรัง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กมลศรี xxx xxx xxx
 2.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 3.บ้านกลิ้งกลอง xxx xxx xxx
 4.บ้านคลองคุ้ย xxx xxx xxx
 5.บ้านคลองชีล้อม xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองมวน xxx xxx xxx
 7.บ้านคลองลุ xxx xxx xxx
 8.บ้านคลองโตน xxx xxx xxx
 9.บ้านควนตัง xxx xxx xxx
 10.บ้านควนตุ้งกู xxx xxx xxx
 11.บ้านควนพญา xxx xxx xxx
 12.บ้านควนหนองกก xxx xxx xxx
 13.บ้านควนหนองยาง xxx xxx xxx
 14.บ้านควนอารี xxx xxx xxx
 15.บ้านควนเลียบ xxx xxx xxx
 16.บ้านจิจิก xxx xxx xxx
 17.บ้านฉางหลาง xxx xxx xxx
 18.บ้านช่องลม xxx xxx xxx
 19.บ้านช่องหาร xxx xxx xxx
 20.บ้านซา xxx xxx xxx
 21.บ้านดุหุน xxx xxx xxx
 22.บ้านต้นปรง xxx xxx xxx
 23.บ้านต้นไทร xxx xxx xxx
 24.บ้านตะเคียนหลบฟ้า xxx xxx xxx
 25.บ้านทอนเหรียน xxx xxx xxx
 26.บ้านท่าปาบ xxx xxx xxx
 27.บ้านท่ามะปราง xxx xxx xxx
 28.บ้านท่าส้ม xxx xxx xxx
 29.บ้านท่าโต๊ะเมฆ xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งต่อ xxx xxx xxx
 32.บ้านทุ่งยาง xxx xxx xxx
 33.บ้านทุ่งยางงาม xxx xxx xxx
 34.บ้านทุ่งศาลา xxx xxx xxx
 35.บ้านทุ่งสมอ xxx xxx xxx
 36.บ้านทุ่งอิฐ xxx xxx xxx
 37.บ้านนาเกลือ xxx xxx xxx
 38.บ้านนาเมืองเพชร xxx xxx xxx
 39.บ้านน้ำฉา xxx xxx xxx
 40.บ้านน้ำพราย xxx xxx xxx
 41.บ้านน้ำราบ xxx xxx xxx
 42.บ้านบ่อหิน xxx xxx xxx
 43.บ้านบางคราม xxx xxx xxx
 44.บ้านบางค้างคาว xxx xxx xxx
 45.บ้านบางพระ xxx xxx xxx
 46.บ้านบางสัก xxx xxx xxx
 47.บ้านบางหมาก xxx xxx xxx
 48.บ้านบางเตา xxx xxx xxx
 49.บ้านบางเป้า xxx xxx xxx
 50.บ้านบาตูปูเต๊ะ xxx xxx xxx
 51.บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา xxx xxx xxx
 52.บ้านป่ากอ xxx xxx xxx
 53.บ้านปาเต xxx xxx xxx
 54.บ้านป่าเตียว xxx xxx xxx
 55.บ้านผมเด็น xxx xxx xxx
 56.บ้านพระม่วง xxx xxx xxx
 57.บ้านพรุจูด xxx xxx xxx
 58.บ้านพรุเตย xxx xxx xxx
 59.บ้านพรุใหญ่ xxx xxx xxx
 60.บ้านมดตะนอย xxx xxx xxx
 61.บ้านย่านซื่อ xxx xxx xxx
 62.บ้านลำช้าง xxx xxx xxx
 63.บ้านลำภูรา xxx xxx xxx
 64.บ้านลำแพะ xxx xxx xxx
 65.บ้านวังลำ xxx xxx xxx
 66.บ้านวังหลาม xxx xxx xxx
 67.บ้านสายควน xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองคล้า xxx xxx xxx
 69.บ้านหนองชุมแสง xxx xxx xxx
 70.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 71.บ้านหนองบัวน้อย xxx xxx xxx
 72.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 73.บ้านหนองมวง xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองราโพ xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองศรีจันทร์ xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองหมอ xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองเสม็ด xxx xxx xxx
 79.บ้านหน้าเขา xxx xxx xxx
 80.บ้านหลังเขา xxx xxx xxx
 81.บ้านห้วยต่อ xxx xxx xxx
 82.บ้านห้วยน้ำเย็น xxx xxx xxx
 83.บ้านห้วยไทร xxx xxx xxx
 84.บ้านหัวหิน xxx xxx xxx
 85.บ้านหาดยาว xxx xxx xxx
 86.บ้านเกาะมุกด์ xxx xxx xxx
 87.บ้านเกาะลิบง xxx xxx xxx
 88.บ้านเกาะเคี่ยม xxx xxx xxx
 89.บ้านเขากอบ xxx xxx xxx
 90.บ้านเขาพรุเสม็ด xxx xxx xxx
 91.บ้านเขาโอน xxx xxx xxx
 92.บ้านเขาไม้แก้ว xxx xxx xxx
 93.บ้านเหนือคลอง xxx xxx xxx
 94.บ้านแหลม xxx xxx xxx
 95.บ้านแหลมมะขาม xxx xxx xxx
 96.บ้านแหลมไทร xxx xxx xxx
 97.บ้านโคกยาง xxx xxx xxx
 98.บ้านโตน xxx xxx xxx
 99.บ้านโพธิ์น้อย xxx xxx xxx
 100.บ้านในปง xxx xxx xxx
 101.บ้านไชยภักดี xxx xxx xxx
 102.บ้านไทรบ่วง xxx xxx xxx
 103.บ้านไร่ออก xxx xxx xxx
 104.บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) xxx xxx xxx
 105.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) xxx xxx xxx
 106.บ้านไสต้นวา xxx xxx xxx
 107.บ้านไสบ่อ xxx xxx xxx
 108.บ้านไสมะม่วง xxx xxx xxx
 109.วัดกาญจนบริรักษ์ xxx xxx xxx
 110.วัดควนธานี xxx xxx xxx
 111.วัดควนเมา xxx xxx xxx
 112.วัดควนไทร xxx xxx xxx
 113.วัดคีรีวิหาร xxx xxx xxx
 114.วัดถ้ำพระพุทธ xxx xxx xxx
 115.วัดทุ่งใหญ่ xxx xxx xxx
 116.วัดนาวง xxx xxx xxx
 117.วัดน้ำฉ่า xxx xxx xxx
 118.วัดบางดี xxx xxx xxx
 119.วัดปากแจ่ม xxx xxx xxx
 120.วัดวารีวง xxx xxx xxx
 121.วัดศรีรัตนาราม xxx xxx xxx
 122.วัดสิทธิโชค xxx xxx xxx
 123.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา xxx xxx xxx
 124.วัดห้วยนาง (วันครู2501) xxx xxx xxx
 125.วัดเขา xxx xxx xxx
 126.วัดเขาพระ xxx xxx xxx
 127.วัดเขาวิเศษ xxx xxx xxx
 128.วัดเจริญร่มเมือง xxx xxx xxx
 129.วัดโคกเลียบ xxx xxx xxx
 130.วัดไตรสามัคคี xxx xxx xxx
 131.วัดไม้ฝาด xxx xxx xxx
 132.สวนป่าประชาอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 133.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 134.หาดปากเมง xxx xxx xxx
 135.ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net