แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตรัง เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ต้นบากราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 2.ทุ่งรวงทอง xxx xxx xxx
 3.ทุ่งไทรทอง xxx xxx xxx
 4.บ้านกลางนา xxx xxx xxx
 5.บ้านคลองทรายขาว xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองปะเหลียน xxx xxx xxx
 7.บ้านคลองลำปริง xxx xxx xxx
 8.บ้านคลองเต็ง xxx xxx xxx
 9.บ้านควนปริง xxx xxx xxx
 10.บ้านควนยวน xxx xxx xxx
 11.บ้านควนยาง xxx xxx xxx
 12.บ้านควนสระแก้ว xxx xxx xxx
 13.บ้านควนสวรรค์ xxx xxx xxx
 14.บ้านควนอินทนินงาม xxx xxx xxx
 15.บ้านควนเคี่ยม xxx xxx xxx
 16.บ้านควนโพธิ์ xxx xxx xxx
 17.บ้านควนไม้ดำ xxx xxx xxx
 18.บ้านช่อง xxx xxx xxx
 19.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 20.บ้านตะเสะ xxx xxx xxx
 21.บ้านทอนพลา xxx xxx xxx
 22.บ้านทอนหาน xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าข้าม xxx xxx xxx
 24.บ้านท่าคลอง xxx xxx xxx
 25.บ้านท่าบันได xxx xxx xxx
 26.บ้านท่าเทศ xxx xxx xxx
 27.บ้านทุ่งกอ xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งค่าย xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งนา xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งนา(เมือง) xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งปาหนัน xxx xxx xxx
 32.บ้านทุ่งมะขามป้อม xxx xxx xxx
 33.บ้านทุ่งยาว xxx xxx xxx
 34.บ้านทุ่งศาลา xxx xxx xxx
 35.บ้านทุ่งส้มป่อย xxx xxx xxx
 36.บ้านทุ่งหนองแห้ง xxx xxx xxx
 37.บ้านทุ่งเกาะญวน xxx xxx xxx
 38.บ้านนาทะเล xxx xxx xxx
 39.บ้านนาทุ่ง xxx xxx xxx
 40.บ้านนานิน xxx xxx xxx
 41.บ้านนาป้อ xxx xxx xxx
 42.บ้านนายายหม่อม xxx xxx xxx
 43.บ้านนาโตง xxx xxx xxx
 44.บ้านบกหัก xxx xxx xxx
 45.บ้านบางด้วน xxx xxx xxx
 46.บ้านบางยาง xxx xxx xxx
 47.บ้านบ้าหวี xxx xxx xxx
 48.บ้านปะเหลียน xxx xxx xxx
 49.บ้านปากปรน xxx xxx xxx
 50.บ้านปากห้วย xxx xxx xxx
 51.บ้านปากไพ xxx xxx xxx
 52.บ้านป่าแก่ xxx xxx xxx
 53.บ้านยวนโปะ xxx xxx xxx
 54.บ้านย่านตาขาว xxx xxx xxx
 55.บ้านยูงงาม xxx xxx xxx
 56.บ้านลำปลอกเหนือ xxx xxx xxx
 57.บ้านลำพิกุล xxx xxx xxx
 58.บ้านลำแคลง xxx xxx xxx
 59.บ้านลิพัง xxx xxx xxx
 60.บ้านวังศิลา xxx xxx xxx
 61.บ้านสามแยก xxx xxx xxx
 62.บ้านสุโสะ xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองชวด xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองชุมแสง xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองยวน xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองยายแม็ม xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองเจ็ดบาท xxx xxx xxx
 69.บ้านหนองเรี้ย xxx xxx xxx
 70.บ้านหนองโต๊ะ xxx xxx xxx
 71.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 72.บ้านหยงสตาร์ xxx xxx xxx
 73.บ้านห้วยด้วน xxx xxx xxx
 74.บ้านห้วยม่วง xxx xxx xxx
 75.บ้านห้วยลึก xxx xxx xxx
 76.บ้านห้วยเร็จ xxx xxx xxx
 77.บ้านห้วยไทร xxx xxx xxx
 78.บ้านหัวควน xxx xxx xxx
 79.บ้านหาดเลา xxx xxx xxx
 80.บ้านหินคอกควาย xxx xxx xxx
 81.บ้านเกาะปุด xxx xxx xxx
 82.บ้านเขาติง xxx xxx xxx
 83.บ้านเขาหลัก xxx xxx xxx
 84.บ้านเขาไม้แก้ว xxx xxx xxx
 85.บ้านแหลม xxx xxx xxx
 86.บ้านแหลมสอม xxx xxx xxx
 87.บ้านโคกชะแง้ xxx xxx xxx
 88.บ้านโคกทราย xxx xxx xxx
 89.บ้านโคกรัก xxx xxx xxx
 90.บ้านโพรงจระเข้ xxx xxx xxx
 91.บ้านในควน xxx xxx xxx
 92.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 93.บ้านไร่พรุ xxx xxx xxx
 94.บ้านไร่หลวง xxx xxx xxx
 95.มิตรภาพที่ 31 xxx xxx xxx
 96.วัดขุนสิทธิ์ xxx xxx xxx
 97.วัดควนนิมิตศิลา xxx xxx xxx
 98.วัดควนวิเศษ xxx xxx xxx
 99.วัดควนวิไล xxx xxx xxx
 100.วัดควนสีนวล xxx xxx xxx
 101.วัดจอมไตร xxx xxx xxx
 102.วัดชลวาปีวิหาร xxx xxx xxx
 103.วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ xxx xxx xxx
 104.วัดท่าพญา xxx xxx xxx
 105.วัดทุ่งหินผุด xxx xxx xxx
 106.วัดธรรมาราม xxx xxx xxx
 107.วัดนางประหลาด xxx xxx xxx
 108.วัดนานอน xxx xxx xxx
 109.วัดน้ำผุด xxx xxx xxx
 110.วัดนิคมประทีป xxx xxx xxx
 111.วัดปากปรน xxx xxx xxx
 112.วัดมงคลสถาน xxx xxx xxx
 113.วัดศรีสุวรรณาราม xxx xxx xxx
 114.วัดสาริการาม xxx xxx xxx
 115.วัดหนองสมาน xxx xxx xxx
 116.วัดหนองเป็ด xxx xxx xxx
 117.วัดอัมพวัน xxx xxx xxx
 118.วัดเกาะมะม่วง xxx xxx xxx
 119.วัดเชี่ยวชาญกิจ xxx xxx xxx
 120.วัดแจ้ง xxx xxx xxx
 121.วัดโพธาราม xxx xxx xxx
 122.วัดโหละคล้า xxx xxx xxx
 123.วัดไทรงาม xxx xxx xxx
 124.วัดไทรทอง xxx xxx xxx
 125.วัดไพรสนฑ์ xxx xxx xxx
 126.หนองผักฉีด xxx xxx xxx
 127.หาดทรายทอง xxx xxx xxx
 128.หาดสำราญ xxx xxx xxx
 129.อนุบาลตรัง xxx xxx xxx
 130.เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ xxx xxx xxx
 131.ไทยรัฐวิทยา ๓๙ xxx xxx xxx
 132.ไทรงาม xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net