แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนตำบลท่าผา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม xxx xxx xxx
 4.นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ xxx xxx xxx
 5.บ้านกองแขก xxx xxx xxx
 6.บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ xxx xxx xxx
 7.บ้านข่วงเปาใต้ xxx xxx xxx
 8.บ้านขุนกลาง xxx xxx xxx
 9.บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย xxx xxx xxx
 10.บ้านขุนยะ xxx xxx xxx
 11.บ้านขุนแตะ xxx xxx xxx
 12.บ้านขุนแปะ xxx xxx xxx
 13.บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร xxx xxx xxx
 14.บ้านขุนแม่นาย xxx xxx xxx
 15.บ้านขุนแม่รวม xxx xxx xxx
 16.บ้านขุนแม่หยอด xxx xxx xxx
 17.บ้านจันทร์ xxx xxx xxx
 18.บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย xxx xxx xxx
 19.บ้านต่อเรือ xxx xxx xxx
 20.บ้านทัพ xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าข้าม xxx xxx xxx
 22.บ้านท่าหลุก xxx xxx xxx
 23.บ้านทุ่งยาว xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งแก xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ xxx xxx xxx
 26.บ้านนากลาง xxx xxx xxx
 27.บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด xxx xxx xxx
 28.บ้านนาฮ่อง xxx xxx xxx
 29.บ้านน้ำตกแม่กลาง xxx xxx xxx
 30.บ้านบนนา xxx xxx xxx
 31.บ้านปากทางท่าลี่ xxx xxx xxx
 32.บ้านปางหินฝน xxx xxx xxx
 33.บ้านปางอุ๋ง xxx xxx xxx
 34.บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ xxx xxx xxx
 35.บ้านปางเกี๊ยะ xxx xxx xxx
 36.บ้านผานัง xxx xxx xxx
 37.บ้านผาละปิ xxx xxx xxx
 38.บ้านพุย xxx xxx xxx
 39.บ้านพุย สาขาพุยใต้ xxx xxx xxx
 40.บ้านวังน้ำหยาด xxx xxx xxx
 41.บ้านสบวาก xxx xxx xxx
 42.บ้านสบเตี๊ยะ xxx xxx xxx
 43.บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย xxx xxx xxx
 44.บ้านสบแปะ xxx xxx xxx
 45.บ้านสบแม่รวม xxx xxx xxx
 46.บ้านสองธาร xxx xxx xxx
 47.บ้านสามสบ xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองคัน xxx xxx xxx
 49.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 50.บ้านห้วยน้ำดิบ xxx xxx xxx
 51.บ้านห้วยปู xxx xxx xxx
 52.บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ xxx xxx xxx
 53.บ้านห้วยผา xxx xxx xxx
 54.บ้านห้วยม่วง xxx xxx xxx
 55.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย xxx xxx xxx
 56.บ้านห้วยยา xxx xxx xxx
 57.บ้านห้วยส้มป่อย xxx xxx xxx
 58.บ้านห้วยสะแพด xxx xxx xxx
 59.บ้านหาดนาค xxx xxx xxx
 60.บ้านอมขูด xxx xxx xxx
 61.บ้านอมเม็ง xxx xxx xxx
 62.บ้านเนินวิทยา xxx xxx xxx
 63.บ้านเมืองกลาง xxx xxx xxx
 64.บ้านเมืองอาง xxx xxx xxx
 65.บ้านเฮาะวิทยา xxx xxx xxx
 66.บ้านแจ่มหลวง xxx xxx xxx
 67.บ้านแปะ xxx xxx xxx
 68.บ้านแปะสามัคคี xxx xxx xxx
 69.บ้านแม่ซา xxx xxx xxx
 70.บ้านแม่ตะละ xxx xxx xxx
 71.บ้านแม่ตะละเหนือ xxx xxx xxx
 72.บ้านแม่ตูม xxx xxx xxx
 73.บ้านแม่นาจร xxx xxx xxx
 74.บ้านแม่ปอน xxx xxx xxx
 75.บ้านแม่ปาน xxx xxx xxx
 76.บ้านแม่มะลอ xxx xxx xxx
 77.บ้านแม่มุ xxx xxx xxx
 78.บ้านแม่วาก xxx xxx xxx
 79.บ้านแม่ศึก xxx xxx xxx
 80.บ้านแม่สอย xxx xxx xxx
 81.บ้านแม่หงานหลวง xxx xxx xxx
 82.บ้านแม่หอย xxx xxx xxx
 83.บ้านแม่เอาะ xxx xxx xxx
 84.บ้านแม่แดดน้อย xxx xxx xxx
 85.บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น xxx xxx xxx
 86.บ้านแม่แฮเหนือ xxx xxx xxx
 87.บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ xxx xxx xxx
 88.บ้านแม่แฮใต้ xxx xxx xxx
 89.บ้านโม่งหลวง xxx xxx xxx
 90.บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน xxx xxx xxx
 91.บ้านโรงวัว xxx xxx xxx
 92.บ้านใหม่สารภี xxx xxx xxx
 93.ป่ากล้วยพัฒนา xxx xxx xxx
 94.วัดพระบาท xxx xxx xxx
 95.วัดพุทธนิมิตร xxx xxx xxx
 96.ศรีจอมทอง xxx xxx xxx
 97.สามัคคีสันม่วง xxx xxx xxx
 98.ออป.13 xxx xxx xxx
 99.อินทนนท์วิทยา xxx xxx xxx
 100.ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net