แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงราย เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านสันจำปา xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านสันมะค่า xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านโป่ง xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านโป่ง xxx xxx xxx
 8.ดอยเวียงผาพิทยา xxx xxx xxx
 9.ดอยเวียงวิทยา xxx xxx xxx
 10.ท่าก๊อพลับพลาพิทยา xxx xxx xxx
 11.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) xxx xxx xxx
 12.ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 13.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) xxx xxx xxx
 14.บัวสลีวิทยา xxx xxx xxx
 15.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 16.บ้านขุนลาว xxx xxx xxx
 17.บ้านขุนสรวย xxx xxx xxx
 18.บ้านจำคาวตอง xxx xxx xxx
 19.บ้านจำผักกูดทรายทอง xxx xxx xxx
 20.บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ xxx xxx xxx
 21.บ้านดงมะดะ xxx xxx xxx
 22.บ้านดอนสลี xxx xxx xxx
 23.บ้านดอยช้าง xxx xxx xxx
 24.บ้านดินดำ xxx xxx xxx
 25.บ้านต้นง้าว xxx xxx xxx
 26.บ้านต้นยาง xxx xxx xxx
 27.บ้านถ้ำ xxx xxx xxx
 28.บ้านท่ามะโอ xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งยาว xxx xxx xxx
 31.บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) xxx xxx xxx
 32.บ้านปางมะขามป้อม xxx xxx xxx
 33.บ้านปางหก xxx xxx xxx
 34.บ้านปางหลวง xxx xxx xxx
 35.บ้านปางอ้อย xxx xxx xxx
 36.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู xxx xxx xxx
 37.บ้านปางเกาะทราย xxx xxx xxx
 38.บ้านป่าจั่น xxx xxx xxx
 39.บ้านป่าต้าก xxx xxx xxx
 40.บ้านป่าตึง xxx xxx xxx
 41.บ้านป่าตึง xxx xxx xxx
 42.บ้านป่าตึงงาม xxx xxx xxx
 43.บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) xxx xxx xxx
 44.บ้านป่าบง xxx xxx xxx
 45.บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ xxx xxx xxx
 46.บ้านป่าสัก xxx xxx xxx
 47.บ้านป่าส้าน xxx xxx xxx
 48.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก xxx xxx xxx
 49.บ้านป่าแงะ (ป่าแดด) xxx xxx xxx
 50.บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) xxx xxx xxx
 51.บ้านป่าแดงงาม xxx xxx xxx
 52.บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) xxx xxx xxx
 53.บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 54.บ้านผาแดงหลวง xxx xxx xxx
 55.บ้านฝั่งตื้น xxx xxx xxx
 56.บ้านม่วงคำ xxx xxx xxx
 57.บ้านมังกาล่า xxx xxx xxx
 58.บ้านร้องบง xxx xxx xxx
 59.บ้านลังกา xxx xxx xxx
 60.บ้านวังวิทยา xxx xxx xxx
 61.บ้านวาวี xxx xxx xxx
 62.บ้านศาลา xxx xxx xxx
 63.บ้านสักพัฒนา xxx xxx xxx
 64.บ้านสัน xxx xxx xxx
 65.บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 66.บ้านสันก้างปลา xxx xxx xxx
 67.บ้านสันต้นดู่ xxx xxx xxx
 68.บ้านสันติวัน xxx xxx xxx
 69.บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา xxx xxx xxx
 70.บ้านสันสลี xxx xxx xxx
 71.บ้านสิบสอง xxx xxx xxx
 72.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 73.บ้านหนองผำ xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองยาว xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองเก้าห้อง xxx xxx xxx
 76.บ้านห้วยกล้า xxx xxx xxx
 77.บ้านห้วยน้ำเย็น xxx xxx xxx
 78.บ้านห้วยม่วง xxx xxx xxx
 79.บ้านห้วยมะซาง xxx xxx xxx
 80.บ้านห้วยมะแกง xxx xxx xxx
 81.บ้านห้วยสะลักวิทยา xxx xxx xxx
 82.บ้านห้วยส้านพลับพลา xxx xxx xxx
 83.บ้านห้วยหญ้าไซ xxx xxx xxx
 84.บ้านห้วยหมอเฒ่า xxx xxx xxx
 85.บ้านห้วยหินลาดใน xxx xxx xxx
 86.บ้านห้วยเฮี้ย xxx xxx xxx
 87.บ้านห้วยโป่ง xxx xxx xxx
 88.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 89.บ้านหัวฝาย xxx xxx xxx
 90.บ้านฮ่างต่ำ xxx xxx xxx
 91.บ้านเจริญเมือง xxx xxx xxx
 92.บ้านเด่นศาลา xxx xxx xxx
 93.บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) xxx xxx xxx
 94.บ้านเลาลี xxx xxx xxx
 95.บ้านเหมืองง่า xxx xxx xxx
 96.บ้านแม่ตะละวิทยา xxx xxx xxx
 97.บ้านแม่ตาช้าง xxx xxx xxx
 98.บ้านแม่ตาแมว xxx xxx xxx
 99.บ้านแม่ต๋ำ xxx xxx xxx
 100.บ้านแม่ปูนหลวง xxx xxx xxx
 101.บ้านแม่ผง xxx xxx xxx
 102.บ้านแม่ผักแหละ xxx xxx xxx
 103.บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) xxx xxx xxx
 104.บ้านแม่พุง xxx xxx xxx
 105.บ้านแม่ยางมิ้น xxx xxx xxx
 106.บ้านแม่อ้อนอก xxx xxx xxx
 107.บ้านแม่แก้วเด่นชัย xxx xxx xxx
 108.บ้านแม่แก้วใต้ xxx xxx xxx
 109.บ้านแม่โมงเย้า xxx xxx xxx
 110.บ้านแสนเจริญ xxx xxx xxx
 111.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 112.บ้านโป่งนก xxx xxx xxx
 113.บ้านโป่งปูเฟือง xxx xxx xxx
 114.บ้านโป่งมอญ xxx xxx xxx
 115.บ้านโป่งเทวี xxx xxx xxx
 116.บ้านโป่งเหนือ xxx xxx xxx
 117.บ้านโป่งแดง xxx xxx xxx
 118.บ้านโฮ่ง xxx xxx xxx
 119.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง xxx xxx xxx
 120.ปางมะกาดวิทยา xxx xxx xxx
 121.ป่างิ้ววิทยา xxx xxx xxx
 122.ป่าแดงวิทยา xxx xxx xxx
 123.ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 124.พานพสกสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 125.ร่องธารวิทยา xxx xxx xxx
 126.ริมวัง ๑ xxx xxx xxx
 127.ริมวัง ๒ xxx xxx xxx
 128.ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx
 129.ศรีโพธิ์เงินวิทยา xxx xxx xxx
 130.สันกลางวิทยา xxx xxx xxx
 131.สันหนองควาย xxx xxx xxx
 132.ห้วยน้ำขุ่นวิทยา xxx xxx xxx
 133.ห้วยส้านยาววิทยา xxx xxx xxx
 134.อนุบาลจอมหมอกแก้ว xxx xxx xxx
 135.อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) xxx xxx xxx
 136.อนุบาลเวียงป่าเป้า xxx xxx xxx
 137.อนุบาลแม่ขะจาน xxx xxx xxx
 138.อนุบาลแม่ลาว xxx xxx xxx
 139.อนุบาลแม่สรวย xxx xxx xxx
 140.เจดีย์หลวงพิทยา xxx xxx xxx
 141.เจริญเมืองวิทยา xxx xxx xxx
 142.เวียงกาหลงวิทยา xxx xxx xxx
 143.เวียงผาวิทยา xxx xxx xxx
 144.เวียงห้าววิทยา xxx xxx xxx
 145.แม่อ้อประชารัฐ xxx xxx xxx
 146.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 147.โป่งทะลายใหม่เจริญ xxx xxx xxx
 148.โป่งน้ำร้อนวิทยา xxx xxx xxx
 149.โป่งแพร่วิทยา xxx xxx xxx
 150.โรงช้างวิทยา xxx xxx xxx
 151.โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน xxx xxx xxx
 152.ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net