แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงราย เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง xxx xxx xxx
 2.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา xxx xxx xxx
 3.ดอยลานพิทยา xxx xxx xxx
 4.บ้านกกน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 5.บ้านขัวแคร่ xxx xxx xxx
 6.บ้านจอเจริญ xxx xxx xxx
 7.บ้านจะคือ xxx xxx xxx
 8.บ้านจำบอน xxx xxx xxx
 9.บ้านช่องลม xxx xxx xxx
 10.บ้านชัยพฤกษ์ xxx xxx xxx
 11.บ้านดงป่าเหมี้ยง xxx xxx xxx
 12.บ้านดอน xxx xxx xxx
 13.บ้านดอยงาม xxx xxx xxx
 14.บ้านดอยฮาง xxx xxx xxx
 15.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) xxx xxx xxx
 16.บ้านถ้ำผาตอง xxx xxx xxx
 17.บ้านท่าสาย xxx xxx xxx
 18.บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 19.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา xxx xxx xxx
 20.บ้านทุ่งหลวง xxx xxx xxx
 21.บ้านนางแล xxx xxx xxx
 22.บ้านนางแลใน xxx xxx xxx
 23.บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 24.บ้านน้ำลัด xxx xxx xxx
 25.บ้านบ่อทอง xxx xxx xxx
 26.บ้านปงเคียน xxx xxx xxx
 27.บ้านป่าก๊อ xxx xxx xxx
 28.บ้านปางขอน xxx xxx xxx
 29.บ้านปางคึก xxx xxx xxx
 30.บ้านปางริมกรณ์ xxx xxx xxx
 31.บ้านปางลาว xxx xxx xxx
 32.บ้านป่าซาง xxx xxx xxx
 33.บ้านป่าซางเหนือ xxx xxx xxx
 34.บ้านป่าบง xxx xxx xxx
 35.บ้านป่ายางมน xxx xxx xxx
 36.บ้านป่ายางหลวง xxx xxx xxx
 37.บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 38.บ้านป่าสักไก่ xxx xxx xxx
 39.บ้านป่าอ้อดอนชัย xxx xxx xxx
 40.บ้านป่าแหย่ง xxx xxx xxx
 41.บ้านปุยคำ xxx xxx xxx
 42.บ้านผาลั้ง xxx xxx xxx
 43.บ้านผาเสริฐ xxx xxx xxx
 44.บ้านรวมมิตร xxx xxx xxx
 45.บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ xxx xxx xxx
 46.บ้านร่องปลาขาว xxx xxx xxx
 47.บ้านร่องหวาย xxx xxx xxx
 48.บ้านร่องห้า xxx xxx xxx
 49.บ้านร่องเผียว xxx xxx xxx
 50.บ้านริมลาว xxx xxx xxx
 51.บ้านศรีเวียง xxx xxx xxx
 52.บ้านสมานมิตร xxx xxx xxx
 53.บ้านสันกลาง xxx xxx xxx
 54.บ้านสันต้นขาม xxx xxx xxx
 55.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองบัวผาบ่ม xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองบัวแดง xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองหม้อ xxx xxx xxx
 59.บ้านห้วยขม xxx xxx xxx
 60.บ้านห้วยขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 61.บ้านห้วยชมภู xxx xxx xxx
 62.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 63.บ้านห้วยทรายขาว xxx xxx xxx
 64.บ้านห้วยหมากเอียก xxx xxx xxx
 65.บ้านห้วยห้างป่าสา xxx xxx xxx
 66.บ้านห้วยแม่ซ้าย xxx xxx xxx
 67.บ้านห้วยแม่เลี่ยม xxx xxx xxx
 68.บ้านหัวดง xxx xxx xxx
 69.บ้านหัวดอย xxx xxx xxx
 70.บ้านเมืองชุม xxx xxx xxx
 71.บ้านเวียงกลาง xxx xxx xxx
 72.บ้านเวียงกือนา xxx xxx xxx
 73.บ้านเวียงชัย xxx xxx xxx
 74.บ้านเวียงเดิม xxx xxx xxx
 75.บ้านแม่กรณ์ xxx xxx xxx
 76.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด xxx xxx xxx
 77.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 78.บ้านโป่งช้าง xxx xxx xxx
 79.บ้านโป่งนาคำ xxx xxx xxx
 80.บ้านโป่งน้ำตก xxx xxx xxx
 81.บ้านโป่งน้ำร้อน xxx xxx xxx
 82.บ้านโป่งพระบาท xxx xxx xxx
 83.บ้านโป่งฮึ้ง xxx xxx xxx
 84.บ้านโป่งเกลือ xxx xxx xxx
 85.บ้านโล๊ะป่าตุ้ม xxx xxx xxx
 86.บ้านโล๊ะป่าห้า xxx xxx xxx
 87.ผาขวางวิทยา xxx xxx xxx
 88.ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ xxx xxx xxx
 89.ร่องเบ้อวิทยา xxx xxx xxx
 90.ห้วยพลูพิทยา xxx xxx xxx
 91.ห้วยเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 92.อนุบาลดงมหาวัน xxx xxx xxx
 93.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) xxx xxx xxx
 94.อนุบาลห้วยสัก xxx xxx xxx
 95.อนุบาลหัวฝาย xxx xxx xxx
 96.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 97.อนุบาลเชียงราย xxx xxx xxx
 98.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 99.อนุบาลเวียงชัย xxx xxx xxx
 100.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง xxx xxx xxx
 101.เวียงเชียงรุ้งวิทยา xxx xxx xxx
 102.เวียงแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 103.แม่มอญวิทยา xxx xxx xxx
 104.แม่ยาววิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net