แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชุมพร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านนาชะอัง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนประชานิคม xxx xxx xxx
 6.ชุมชนมาบอำมฤต xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดหาดพันไกร xxx xxx xxx
 8.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองสูบ xxx xxx xxx
 10.บ้านคอกม้า xxx xxx xxx
 11.บ้านคอสน xxx xxx xxx
 12.บ้านคอเตี้ย xxx xxx xxx
 13.บ้านคันธทรัพย์ xxx xxx xxx
 14.บ้านงาช้าง xxx xxx xxx
 15.บ้านจันทึง xxx xxx xxx
 16.บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 17.บ้านชุมโค xxx xxx xxx
 18.บ้านดอนตะเคียน xxx xxx xxx
 19.บ้านดอนทราย xxx xxx xxx
 20.บ้านดอนเคี่ยม xxx xxx xxx
 21.บ้านดอนไทรงาม xxx xxx xxx
 22.บ้านตาหงษ์ xxx xxx xxx
 23.บ้านถ้ำธง xxx xxx xxx
 24.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 25.บ้านทรายขาว xxx xxx xxx
 26.บ้านทรายแก้ว xxx xxx xxx
 27.บ้านท่ามะปริง xxx xxx xxx
 28.บ้านท่าลานทอง xxx xxx xxx
 29.บ้านท่าไม้ลาย xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งมะขาม xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งหงษ์ xxx xxx xxx
 32.บ้านทุ่งเรี้ย xxx xxx xxx
 33.บ้านธรรมเจริญ xxx xxx xxx
 34.บ้านนาแซะ xxx xxx xxx
 35.บ้านน้ำพุ xxx xxx xxx
 36.บ้านน้ำเย็น xxx xxx xxx
 37.บ้านบ่ออิฐ xxx xxx xxx
 38.บ้านบางคอย xxx xxx xxx
 39.บ้านบางจาก xxx xxx xxx
 40.บ้านบางหลง xxx xxx xxx
 41.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 42.บ้านบึงลัด xxx xxx xxx
 43.บ้านปากคลอง xxx xxx xxx
 44.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 45.บ้านพรุตะเคียน xxx xxx xxx
 46.บ้านยายไท xxx xxx xxx
 47.บ้านรับร่อ xxx xxx xxx
 48.บ้านร้านตัดผม xxx xxx xxx
 49.บ้านละมุ xxx xxx xxx
 50.บ้านวังช้าง xxx xxx xxx
 51.บ้านศาลาลอย xxx xxx xxx
 52.บ้านสวนทรัพย์ xxx xxx xxx
 53.บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) xxx xxx xxx
 54.บ้านสามเสียม xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองเนียน xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 57.บ้านห้วยรากไม้ xxx xxx xxx
 58.บ้านหัวถนน xxx xxx xxx
 59.บ้านหัวว่าว xxx xxx xxx
 60.บ้านหาดทรายรี xxx xxx xxx
 61.บ้านหาดภราดรภาพ xxx xxx xxx
 62.บ้านหาดส้มแป้น xxx xxx xxx
 63.บ้านหาดหงส์ xxx xxx xxx
 64.บ้านหาดใน xxx xxx xxx
 65.บ้านหินกบ xxx xxx xxx
 66.บ้านหินแก้ว xxx xxx xxx
 67.บ้านเขาชันโต๊ะ xxx xxx xxx
 68.บ้านเขาบ่อ xxx xxx xxx
 69.บ้านเขาพาง xxx xxx xxx
 70.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 71.บ้านเขาวง xxx xxx xxx
 72.บ้านเนินทอง xxx xxx xxx
 73.บ้านเหมืองทอง xxx xxx xxx
 74.บ้านแก่งเพกา xxx xxx xxx
 75.บ้านในห้วย xxx xxx xxx
 76.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 77.บ้านใหม่สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 78.บ้านไชยราช xxx xxx xxx
 79.ประชานิคม 2 xxx xxx xxx
 80.ประชานิคม 4 xxx xxx xxx
 81.ประชาพัฒนา xxx xxx xxx
 82.วัดขุนกระทิง xxx xxx xxx
 83.วัดควนมณี xxx xxx xxx
 84.วัดคูขุด xxx xxx xxx
 85.วัดดอนทรายแก้ว xxx xxx xxx
 86.วัดดอนมะม่วง xxx xxx xxx
 87.วัดดอนยาง xxx xxx xxx
 88.วัดดอนรวบ xxx xxx xxx
 89.วัดดอนเมือง xxx xxx xxx
 90.วัดทุ่งคา xxx xxx xxx
 91.วัดน้อมถวาย xxx xxx xxx
 92.วัดนาทุ่ง xxx xxx xxx
 93.วัดบางลึก xxx xxx xxx
 94.วัดบางแหวน xxx xxx xxx
 95.วัดพิชัยยาราม xxx xxx xxx
 96.วัดวังไผ่ xxx xxx xxx
 97.วัดหัวกรูด xxx xxx xxx
 98.วัดหาดทรายแก้ว xxx xxx xxx
 99.วัดหูรอ xxx xxx xxx
 100.วัดเชิงกระ xxx xxx xxx
 101.อนุบาลชุมพร xxx xxx xxx
 102.อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) xxx xxx xxx
 103.อนุบาลบ้านเนินสำลี xxx xxx xxx
 104.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 105.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร xxx xxx xxx
 106.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม xxx xxx xxx
 107.ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) xxx xxx xxx
 108.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) xxx xxx xxx
 109.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) xxx xxx xxx
 110.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net