แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยะลา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ท่าละมัย xxx xxx xxx
 2.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 xxx xxx xxx
 3.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 xxx xxx xxx
 4.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 xxx xxx xxx
 5.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 xxx xxx xxx
 6.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 xxx xxx xxx
 7.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 xxx xxx xxx
 8.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 xxx xxx xxx
 9.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 xxx xxx xxx
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 xxx xxx xxx
 11.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. xxx xxx xxx
 12.บ้านกาตอง xxx xxx xxx
 13.บ้านกาโสด xxx xxx xxx
 14.บ้านกือลอง xxx xxx xxx
 15.บ้านคชศิลา xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองน้ำใส xxx xxx xxx
 17.บ้านคีรีลาดพัฒนา xxx xxx xxx
 18.บ้านฉลองชัย xxx xxx xxx
 19.บ้านซีเยาะ xxx xxx xxx
 20.บ้านตะบิงติงงี xxx xxx xxx
 21.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี xxx xxx xxx
 22.บ้านตังกาเด็ง xxx xxx xxx
 23.บ้านตันหยง xxx xxx xxx
 24.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง xxx xxx xxx
 25.บ้านตาชี xxx xxx xxx
 26.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ xxx xxx xxx
 27.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน xxx xxx xxx
 28.บ้านทรายแก้ว xxx xxx xxx
 29.บ้านทำนบ xxx xxx xxx
 30.บ้านธารทิพย์ xxx xxx xxx
 31.บ้านนิบง xxx xxx xxx
 32.บ้านบันนังกูแว xxx xxx xxx
 33.บ้านบันนังดามา xxx xxx xxx
 34.บ้านบางลาง xxx xxx xxx
 35.บ้านบาจุ xxx xxx xxx
 36.บ้านบายอ xxx xxx xxx
 37.บ้านบาละ xxx xxx xxx
 38.บ้านบาเจาะ xxx xxx xxx
 39.บ้านบาโงยซิแน xxx xxx xxx
 40.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ xxx xxx xxx
 41.บ้านปะแต xxx xxx xxx
 42.บ้านป่าหวัง xxx xxx xxx
 43.บ้านปาแดรู xxx xxx xxx
 44.บ้านพงกูแว xxx xxx xxx
 45.บ้านยะหา xxx xxx xxx
 46.บ้านยือนัง xxx xxx xxx
 47.บ้านรัตนา xxx xxx xxx
 48.บ้านรานอ xxx xxx xxx
 49.บ้านละแอ xxx xxx xxx
 50.บ้านลากอ xxx xxx xxx
 51.บ้านลาแล xxx xxx xxx
 52.บ้านลีตอ xxx xxx xxx
 53.บ้านลือเน็ง xxx xxx xxx
 54.บ้านลูโบ๊ะปันยัง xxx xxx xxx
 55.บ้านวังสำราญ xxx xxx xxx
 56.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 57.บ้านสันติ xxx xxx xxx
 58.บ้านสาคู xxx xxx xxx
 59.บ้านหลักเขต xxx xxx xxx
 60.บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) xxx xxx xxx
 61.บ้านเจาะตาแม xxx xxx xxx
 62.บ้านเจาะปันตัง xxx xxx xxx
 63.บ้านเตรียมปัญญา xxx xxx xxx
 64.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) xxx xxx xxx
 65.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) xxx xxx xxx
 66.สามัคคี xxx xxx xxx
 67.อาสินศึกษา xxx xxx xxx
 68.เขื่อนบางลาง xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net