แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พัทลุง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.บ้านคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 2.บ้านควนนกหว้า xxx xxx xxx
 3.บ้านควนประกอบ xxx xxx xxx
 4.บ้านควนพระสาครินทร์ xxx xxx xxx
 5.บ้านควนยวน xxx xxx xxx
 6.บ้านควนหมอทอง xxx xxx xxx
 7.บ้านควนหินแท่น xxx xxx xxx
 8.บ้านควนอินนอโม xxx xxx xxx
 9.บ้านควนแหวง xxx xxx xxx
 10.บ้านควนโคกยา xxx xxx xxx
 11.บ้านคู xxx xxx xxx
 12.บ้านช่องฟืน xxx xxx xxx
 13.บ้านดอนประดู่ xxx xxx xxx
 14.บ้านด่านโลด xxx xxx xxx
 15.บ้านต้นประดู่ xxx xxx xxx
 16.บ้านต้นสน xxx xxx xxx
 17.บ้านทอนตรน xxx xxx xxx
 18.บ้านทะเลเหมียง xxx xxx xxx
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าลาด xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าวา xxx xxx xxx
 22.บ้านท่าเชียด xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าเนียน xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งคลองควาย xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งนารี xxx xxx xxx
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท xxx xxx xxx
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 28.บ้านน้ำตก xxx xxx xxx
 29.บ้านบางมวง xxx xxx xxx
 30.บ้านปากบางนาคราช xxx xxx xxx
 31.บ้านปากพล xxx xxx xxx
 32.บ้านป่าแก่ xxx xxx xxx
 33.บ้านพน xxx xxx xxx
 34.บ้านพรุนายขาว xxx xxx xxx
 35.บ้านพูด กรป.กลาง xxx xxx xxx
 36.บ้านม่วงทวน xxx xxx xxx
 37.บ้านยางขาคีม xxx xxx xxx
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร xxx xxx xxx
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 xxx xxx xxx
 40.บ้านวังปริง xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองธง xxx xxx xxx
 42.บ้านหน้าวัง xxx xxx xxx
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) xxx xxx xxx
 44.บ้านหัวช้าง xxx xxx xxx
 45.บ้านหาดไข่เต่า xxx xxx xxx
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) xxx xxx xxx
 47.บ้านเกาะทองสม xxx xxx xxx
 48.บ้านเกาะนางคำ xxx xxx xxx
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ xxx xxx xxx
 50.บ้านเกาะหมาก xxx xxx xxx
 51.บ้านเกาะเสือ xxx xxx xxx
 52.บ้านเกาะโคบ xxx xxx xxx
 53.บ้านเทพราช xxx xxx xxx
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว xxx xxx xxx
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 56.บ้านแหลม xxx xxx xxx
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 58.บ้านโคกทราย xxx xxx xxx
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) xxx xxx xxx
 60.บ้านโคกสัก xxx xxx xxx
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) xxx xxx xxx
 62.บ้านโหล๊ะหาร xxx xxx xxx
 63.บ้านไสนายขัน xxx xxx xxx
 64.ปากพะยูน xxx xxx xxx
 65.มิตรมวลชน 1 xxx xxx xxx
 66.วัดควนขี้แรด xxx xxx xxx
 67.วัดควนนางพิมพ์ xxx xxx xxx
 68.วัดควนสามโพธิ์ xxx xxx xxx
 69.วัดควนเคี่ยม xxx xxx xxx
 70.วัดควนเผยอ xxx xxx xxx
 71.วัดควนเพ็ง xxx xxx xxx
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 73.วัดชุมประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) xxx xxx xxx
 75.วัดท่าควาย xxx xxx xxx
 76.วัดท่าดินแดง xxx xxx xxx
 77.วัดท่านางพรหม xxx xxx xxx
 78.วัดนาปะขอ xxx xxx xxx
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) xxx xxx xxx
 80.วัดบางขวน xxx xxx xxx
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) xxx xxx xxx
 82.วัดปลักปอม xxx xxx xxx
 83.วัดปัณณาราม xxx xxx xxx
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 85.วัดฝาละมี xxx xxx xxx
 86.วัดพระเกิด xxx xxx xxx
 87.วัดพรุพ้อ xxx xxx xxx
 88.วัดพังกิ่ง xxx xxx xxx
 89.วัดรัตนวราราม xxx xxx xxx
 90.วัดลอน xxx xxx xxx
 91.วัดสังฆวราราม xxx xxx xxx
 92.วัดสุภาษิตาราม xxx xxx xxx
 93.วัดหวัง xxx xxx xxx
 94.วัดหัวควน xxx xxx xxx
 95.วัดหัวเขาชัยสน xxx xxx xxx
 96.วัดหานโพธิ์ xxx xxx xxx
 97.วัดเขาวงก์ xxx xxx xxx
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 99.วัดแหลมจองถนน xxx xxx xxx
 100.วัดแหลมดินสอ xxx xxx xxx
 101.วัดโคกตะเคียน xxx xxx xxx
 102.วัดโตนด xxx xxx xxx
 103.วัดโพธิยาราม xxx xxx xxx
 104.วัดโรจนาราม xxx xxx xxx
 105.วัดโหล๊ะจันกระ xxx xxx xxx
 106.วัดไทรพอน xxx xxx xxx
 107.สามัคคีอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ xxx xxx xxx
 109.อนุบาลกงหรา xxx xxx xxx
 110.อนุบาลบางแก้ว xxx xxx xxx
 111.อนุบาลปากพะยูน xxx xxx xxx
 112.อนุบาลป่าบอน xxx xxx xxx
 113.อนุบาลเขาชัยสน xxx xxx xxx
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net