แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สตูล
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านทุ่งริ้น xxx xxx xxx
 2.นิคมซอย 10 xxx xxx xxx
 3.นิคมพัฒนาผัง 120 xxx xxx xxx
 4.นิคมพัฒนาผัง 20 xxx xxx xxx
 5.นิคมพัฒนาผัง 42 xxx xxx xxx
 6.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 xxx xxx xxx
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 xxx xxx xxx
 8.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 xxx xxx xxx
 9.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ xxx xxx xxx
 10.บ้านกาลันยีตัน xxx xxx xxx
 11.บ้านกาลูบี xxx xxx xxx
 12.บ้านกาเนะ xxx xxx xxx
 13.บ้านกาแบง xxx xxx xxx
 14.บ้านกุบังจามัง xxx xxx xxx
 15.บ้านกุบังปะโหลด xxx xxx xxx
 16.บ้านขอนคลาน xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองขุด xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองน้ำเค็ม xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองสองปาก xxx xxx xxx
 20.บ้านควน xxx xxx xxx
 21.บ้านควนขัน xxx xxx xxx
 22.บ้านควนฟ้าแลบ xxx xxx xxx
 23.บ้านควนล่อน xxx xxx xxx
 24.บ้านควนสตอ xxx xxx xxx
 25.บ้านควนเก xxx xxx xxx
 26.บ้านควนโต๊ะเหลง xxx xxx xxx
 27.บ้านค่ายรวมมิตร xxx xxx xxx
 28.บ้านคีรีวง xxx xxx xxx
 29.บ้านฉลุง xxx xxx xxx
 30.บ้านช่องไทร xxx xxx xxx
 31.บ้านดาหลำ xxx xxx xxx
 32.บ้านดูสน xxx xxx xxx
 33.บ้านตะโละใส xxx xxx xxx
 34.บ้านตันหยงกลิง xxx xxx xxx
 35.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา xxx xxx xxx
 36.บ้านตันหยงละไน้ xxx xxx xxx
 37.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา xxx xxx xxx
 38.บ้านตันหยงโป xxx xxx xxx
 39.บ้านตำมะลังเหนือ xxx xxx xxx
 40.บ้านตำมะลังใต้ xxx xxx xxx
 41.บ้านตูแตหรำ xxx xxx xxx
 42.บ้านทางงอ xxx xxx xxx
 43.บ้านทางยาง xxx xxx xxx
 44.บ้านท่าชะมวง xxx xxx xxx
 45.บ้านท่าน้ำเค็มใต้ xxx xxx xxx
 46.บ้านท่าพยอม xxx xxx xxx
 47.บ้านท่ายาง xxx xxx xxx
 48.บ้านท่าศิลา xxx xxx xxx
 49.บ้านท่าหิน xxx xxx xxx
 50.บ้านท่าแพ xxx xxx xxx
 51.บ้านท่าแลหลา xxx xxx xxx
 52.บ้านทุ่ง xxx xxx xxx
 53.บ้านทุ่งดินลุ่ม xxx xxx xxx
 54.บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 55.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 xxx xxx xxx
 56.บ้านทุ่งบุหลัง xxx xxx xxx
 57.บ้านทุ่งพัฒนา xxx xxx xxx
 58.บ้านทุ่งมะปรัง xxx xxx xxx
 59.บ้านทุ่งวิมาน xxx xxx xxx
 60.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 xxx xxx xxx
 61.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ xxx xxx xxx
 62.บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 xxx xxx xxx
 63.บ้านทุ่งไหม้ xxx xxx xxx
 64.บ้านนาข่า xxx xxx xxx
 65.บ้านนางแก้ว xxx xxx xxx
 66.บ้านนาทอน xxx xxx xxx
 67.บ้านนาพญา xxx xxx xxx
 68.บ้านนาลาน xxx xxx xxx
 69.บ้านนาแก้ว xxx xxx xxx
 70.บ้านนาแค xxx xxx xxx
 71.บ้านน้ำร้อน xxx xxx xxx
 72.บ้านน้ำหรา xxx xxx xxx
 73.บ้านบ่อหิน xxx xxx xxx
 74.บ้านบ่อเจ็ดลูก xxx xxx xxx
 75.บ้านบันนังปุเลา xxx xxx xxx
 76.บ้านบากันโต๊ะทิด xxx xxx xxx
 77.บ้านบารายี xxx xxx xxx
 78.บ้านบุโบย xxx xxx xxx
 79.บ้านบูเกตยามู xxx xxx xxx
 80.บ้านปลักหว้า xxx xxx xxx
 81.บ้านปันจอร์ xxx xxx xxx
 82.บ้านปากบาง xxx xxx xxx
 83.บ้านปากบารา xxx xxx xxx
 84.บ้านปากปิง xxx xxx xxx
 85.บ้านปากละงู xxx xxx xxx
 86.บ้านป่าฝาง xxx xxx xxx
 87.บ้านป่าพน xxx xxx xxx
 88.บ้านปาเต๊ะ xxx xxx xxx
 89.บ้านป่าแก่บ่อหิน xxx xxx xxx
 90.บ้านปิใหญ่ xxx xxx xxx
 91.บ้านมะนัง xxx xxx xxx
 92.บ้านมะหงัง xxx xxx xxx
 93.บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 xxx xxx xxx
 94.บ้านราวปลา xxx xxx xxx
 95.บ้านราไว xxx xxx xxx
 96.บ้านลาหงา xxx xxx xxx
 97.บ้านวังตง xxx xxx xxx
 98.บ้านวังประจัน xxx xxx xxx
 99.บ้านวังปริง xxx xxx xxx
 100.บ้านวังพระเคียน xxx xxx xxx
 101.บ้านวังพะเนียด xxx xxx xxx
 102.บ้านวังสายทอง xxx xxx xxx
 103.บ้านสนกลาง xxx xxx xxx
 104.บ้านสวนเทศ xxx xxx xxx
 105.บ้านสาคร xxx xxx xxx
 106.บ้านสาครเหนือ xxx xxx xxx
 107.บ้านสายควน xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองหอยโข่ง xxx xxx xxx
 109.บ้านห้วยน้ำดำ xxx xxx xxx
 110.บ้านห้วยมะพร้าว xxx xxx xxx
 111.บ้านห้วยไทร xxx xxx xxx
 112.บ้านหัวกาหมิง xxx xxx xxx
 113.บ้านหัวควน xxx xxx xxx
 114.บ้านหาญ xxx xxx xxx
 115.บ้านหาดทรายยาว xxx xxx xxx
 116.บ้านอุได xxx xxx xxx
 117.บ้านอุไร xxx xxx xxx
 118.บ้านเกตรี xxx xxx xxx
 119.บ้านเกาะบูโหลน xxx xxx xxx
 120.บ้านเกาะยวน xxx xxx xxx
 121.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย xxx xxx xxx
 122.บ้านเกาะยาว xxx xxx xxx
 123.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา xxx xxx xxx
 124.บ้านเกาะอาดัง xxx xxx xxx
 125.บ้านเขาจีน xxx xxx xxx
 126.บ้านเขาใคร xxx xxx xxx
 127.บ้านเจ๊ะบิลัง xxx xxx xxx
 128.บ้านเนินสูง xxx xxx xxx
 129.บ้านเหนือคลอง xxx xxx xxx
 130.บ้านแป-ระเหนือ xxx xxx xxx
 131.บ้านแป-ระใต้ xxx xxx xxx
 132.บ้านโกตา xxx xxx xxx
 133.บ้านโคกประดู่ xxx xxx xxx
 134.บ้านโคกพะยอม xxx xxx xxx
 135.บ้านโตนปาหนัน xxx xxx xxx
 136.บ้านในเมือง xxx xxx xxx
 137.บ้านใหม่ xxx xxx xxx
 138.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 139.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 140.บ้านไสใหญ่ xxx xxx xxx
 141.ผังปาล์ม 1 xxx xxx xxx
 142.ผังปาล์ม 2 xxx xxx xxx
 143.ผังปาล์ม 3 xxx xxx xxx
 144.ผังปาล์ม 4 xxx xxx xxx
 145.ผังปาล์ม 7 xxx xxx xxx
 146.วรรธนะสาร xxx xxx xxx
 147.วัดชมพูนิมิต xxx xxx xxx
 148.วัดหน้าเมือง xxx xxx xxx
 149.สมาคมเลขานุการสตรี 3 xxx xxx xxx
 150.อนุบาลควนกาหลง xxx xxx xxx
 151.อนุบาลควนโดน xxx xxx xxx
 152.อนุบาลท่าแพ xxx xxx xxx
 153.อนุบาลทุ่งหว้า xxx xxx xxx
 154.อนุบาลมะนัง xxx xxx xxx
 155.อนุบาลละงู xxx xxx xxx
 156.อนุบาลสตูล xxx xxx xxx
 157.อนุบาลเมืองสตูล xxx xxx xxx
 158.เพียงหลวง ๔ xxx xxx xxx
 159.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net