แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สงขลา เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. ชุมชนบ้านปาดัง xxx xxx xxx
 2. บ้านกระอาน xxx xxx xxx
 3. บ้านหนองสาหร่าย xxx xxx xxx
 4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) xxx xxx xxx
 5. บ้านเมาะลาแต xxx xxx xxx
 6. บ้านโมย xxx xxx xxx
 7. วัดคลองยอ xxx xxx xxx
 8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) xxx xxx xxx
 9.กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ xxx xxx xxx
 10.ชาติตระการโกศล xxx xxx xxx
 11.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา xxx xxx xxx
 12.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 xxx xxx xxx
 13.ชุมชนบ้านทางควาย xxx xxx xxx
 14.ชุมชนบ้านนากัน xxx xxx xxx
 15.ชุมชนบ้านนาทับ xxx xxx xxx
 16.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) xxx xxx xxx
 17.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น xxx xxx xxx
 18.ชุมชนวัดควนมีด xxx xxx xxx
 19.ชุมชนวัดน้ำขาว xxx xxx xxx
 20.ชุมชนวัดปลักชะเมา xxx xxx xxx
 21.ทองอยู่นุตกุล xxx xxx xxx
 22.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 xxx xxx xxx
 23.นิคมสร้างตนเองเทพา 2 xxx xxx xxx
 24.นิคมสร้างตนเองเทพา 3 xxx xxx xxx
 25.นิคมสร้างตนเองเทพา 4 xxx xxx xxx
 26.บ่อเกดวิจิตรวิทยา xxx xxx xxx
 27.บ้านกรงอิตํา xxx xxx xxx
 28.บ้านกะทิง xxx xxx xxx
 29.บ้านคลองกวางเขาวัง xxx xxx xxx
 30.บ้านคลองขุด xxx xxx xxx
 31.บ้านคลองประดู่ xxx xxx xxx
 32.บ้านคลองแงะ(จะนะ) xxx xxx xxx
 33.บ้านคลองแงะ(สะเดา) xxx xxx xxx
 34.บ้านควนขี้แรด xxx xxx xxx
 35.บ้านควนตานี xxx xxx xxx
 36.บ้านควนตีหมุน xxx xxx xxx
 37.บ้านควนหมาก xxx xxx xxx
 38.บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) xxx xxx xxx
 39.บ้านควนหรัน(เทพา) xxx xxx xxx
 40.บ้านควนหัวช้าง xxx xxx xxx
 41.บ้านควนเจดีย์ xxx xxx xxx
 42.บ้านควนเสม็ด xxx xxx xxx
 43.บ้านคอลอมุดอ xxx xxx xxx
 44.บ้านคูนายสังข์ xxx xxx xxx
 45.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ xxx xxx xxx
 46.บ้านคูหา xxx xxx xxx
 47.บ้านฉลุง xxx xxx xxx
 48.บ้านช้างคลอด xxx xxx xxx
 49.บ้านตลิ่งชัน xxx xxx xxx
 50.บ้านตะเคียนทอง xxx xxx xxx
 51.บ้านตะเคียนเภา xxx xxx xxx
 52.บ้านตาแปด xxx xxx xxx
 53.บ้านตูหยง xxx xxx xxx
 54.บ้านถํ้าตลอด xxx xxx xxx
 55.บ้านทรายขาว xxx xxx xxx
 56.บ้านทับยาง xxx xxx xxx
 57.บ้านทับโกบ xxx xxx xxx
 58.บ้านทัพหลวง xxx xxx xxx
 59.บ้านท่า xxx xxx xxx
 60.บ้านท่าข่อย xxx xxx xxx
 61.บ้านท่าคลอง xxx xxx xxx
 62.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 63.บ้านท่าหมาก xxx xxx xxx
 64.บ้านท่าโพธิ์ xxx xxx xxx
 65.บ้านท่าไทร xxx xxx xxx
 66.บ้านทุ่งครก xxx xxx xxx
 67.บ้านทุ่งนาเคียน xxx xxx xxx
 68.บ้านทุ่งนํ้าขาว xxx xxx xxx
 69.บ้านทุ่งโพธิ์ xxx xxx xxx
 70.บ้านทุ่งไพล xxx xxx xxx
 71.บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ xxx xxx xxx
 72.บ้านทําเนียบ xxx xxx xxx
 73.บ้านนนท์ xxx xxx xxx
 74.บ้านนา xxx xxx xxx
 75.บ้านนาจวก xxx xxx xxx
 76.บ้านนาจะแหน xxx xxx xxx
 77.บ้านนาทวี xxx xxx xxx
 78.บ้านนาปรัง xxx xxx xxx
 79.บ้านนาม่วง xxx xxx xxx
 80.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) xxx xxx xxx
 81.บ้านนํ้าลัด xxx xxx xxx
 82.บ้านนํ้าเค็ม xxx xxx xxx
 83.บ้านบ่อทอง xxx xxx xxx
 84.บ้านบ่อนํ้าส้ม xxx xxx xxx
 85.บ้านบ่อเตย xxx xxx xxx
 86.บ้านบ่อโชน xxx xxx xxx
 87.บ้านบาโหย xxx xxx xxx
 88.บ้านประกอบ xxx xxx xxx
 89.บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 90.บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 91.บ้านปลักบ่อ xxx xxx xxx
 92.บ้านป็อง xxx xxx xxx
 93.บ้านปากช่อง xxx xxx xxx
 94.บ้านปากบาง xxx xxx xxx
 95.บ้านปากบางนาทับ xxx xxx xxx
 96.บ้านปากบางสะกอม xxx xxx xxx
 97.บ้านป่ากอ xxx xxx xxx
 98.บ้านป่างาม xxx xxx xxx
 99.บ้านป่าชิง xxx xxx xxx
 100.บ้านป่าเร็ด xxx xxx xxx
 101.บ้านป่าโอน xxx xxx xxx
 102.บ้านพระพุทธ xxx xxx xxx
 103.บ้านพรุชิง xxx xxx xxx
 104.บ้านพรุตู xxx xxx xxx
 105.บ้านพรุหลุมพี xxx xxx xxx
 106.บ้านพรุหวา xxx xxx xxx
 107.บ้านพรุเตียว xxx xxx xxx
 108.บ้านพอบิด xxx xxx xxx
 109.บ้านพังลา xxx xxx xxx
 110.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 111.บ้านม่วงถํ้า xxx xxx xxx
 112.บ้านม้างอน xxx xxx xxx
 113.บ้านมุนี xxx xxx xxx
 114.บ้านยางเกาะ xxx xxx xxx
 115.บ้านระตะ xxx xxx xxx
 116.บ้านล่องควน xxx xxx xxx
 117.บ้านลางา xxx xxx xxx
 118.บ้านลำชิง xxx xxx xxx
 119.บ้านลำเปา xxx xxx xxx
 120.บ้านลำไพล xxx xxx xxx
 121.บ้านลําลอง xxx xxx xxx
 122.บ้านวังบวบ xxx xxx xxx
 123.บ้านวังใหญ่ xxx xxx xxx
 124.บ้านวังใหญ่ปลายรํา xxx xxx xxx
 125.บ้านสม็อง xxx xxx xxx
 126.บ้านสวรรค์ xxx xxx xxx
 127.บ้านสะกอม xxx xxx xxx
 128.บ้านสะพานหัก xxx xxx xxx
 129.บ้านสะพานเคียน xxx xxx xxx
 130.บ้านสุเหร่า xxx xxx xxx
 131.บ้านสุโสะ xxx xxx xxx
 132.บ้านสํานักขาม xxx xxx xxx
 133.บ้านสํานักหว้า xxx xxx xxx
 134.บ้านหน่ำฮั้ว xxx xxx xxx
 135.บ้านห้วยบอน xxx xxx xxx
 136.บ้านห้วยเต่า xxx xxx xxx
 137.บ้านหว้าหลัง xxx xxx xxx
 138.บ้านหัวถนน xxx xxx xxx
 139.บ้านเก่า(นาทวี) xxx xxx xxx
 140.บ้านเกาะค่าง xxx xxx xxx
 141.บ้านเกาะทาก xxx xxx xxx
 142.บ้านเกาะแลหนัง xxx xxx xxx
 143.บ้านเขาจันทร์ xxx xxx xxx
 144.บ้านเขาน้อย xxx xxx xxx
 145.บ้านเคลียง xxx xxx xxx
 146.บ้านเทพา xxx xxx xxx
 147.บ้านเลียบ xxx xxx xxx
 148.บ้านแค xxx xxx xxx
 149.บ้านแซะ xxx xxx xxx
 150.บ้านแพร้ว xxx xxx xxx
 151.บ้านแม่ที xxx xxx xxx
 152.บ้านโคกกอ xxx xxx xxx
 153.บ้านโคกตก xxx xxx xxx
 154.บ้านโคกพยอม xxx xxx xxx
 155.บ้านโคกม้า xxx xxx xxx
 156.บ้านโคกสิเหรง xxx xxx xxx
 157.บ้านโต้นนท์ xxx xxx xxx
 158.บ้านโหนด xxx xxx xxx
 159.บ้านใหม่(สะเดา) xxx xxx xxx
 160.บ้านใหม่(เทพา) xxx xxx xxx
 161.บ้านไร่(สะบ้าย้อย) xxx xxx xxx
 162.บ้านไร่(สะเดา) xxx xxx xxx
 163.ประสิทธิ์ทวีสิน 2 xxx xxx xxx
 164.มหิดล xxx xxx xxx
 165.ลําไพลราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 166.วัดขุนตัดหวาย xxx xxx xxx
 167.วัดคงคาสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 168.วัดช่องเขา xxx xxx xxx
 169.วัดท่าประดู่ xxx xxx xxx
 170.วัดทุ่งข่า xxx xxx xxx
 171.วัดทุ่งพระ xxx xxx xxx
 172.วัดนาปรือ xxx xxx xxx
 173.วัดนาหมอศรี xxx xxx xxx
 174.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 xxx xxx xxx
 175.วัดบ้านลุ่ม xxx xxx xxx
 176.วัดบ้านไร่ xxx xxx xxx
 177.วัดประจ่า xxx xxx xxx
 178.วัดปริก xxx xxx xxx
 179.วัดม่วงก็อง xxx xxx xxx
 180.วัดลําพดจินดาราม xxx xxx xxx
 181.วัดวังไทร xxx xxx xxx
 182.วัดศรีวิเทศสังฆาราม xxx xxx xxx
 183.วัดสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 184.วัดห้วยคู xxx xxx xxx
 185.วัดเกษมรัตน์ xxx xxx xxx
 186.วัดเขามีเกียรติ xxx xxx xxx
 187.วัดเทพาไพโรจน์ xxx xxx xxx
 188.สมาคมไทยผลิตยา 2 xxx xxx xxx
 189.สะบ้าย้อย xxx xxx xxx
 190.สังวาลย์วิท ๒ xxx xxx xxx
 191.อุทยานอุทิศ xxx xxx xxx
 192.เหมืองควนกรด xxx xxx xxx
 193.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net