แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ระนอง
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านท่าฉาง xxx xxx xxx
 2. บ้านห้วยเสียด xxx xxx xxx
 3.กระบุรี xxx xxx xxx
 4.ชนม์พัฒนา xxx xxx xxx
 5.ชาติเฉลิม xxx xxx xxx
 6.ทับหลีสุริยวงศ์ xxx xxx xxx
 7.ทับไชยาพัฒนา xxx xxx xxx
 8.ทุ่งตาพลวิทยา xxx xxx xxx
 9.นิคมสงเคราะห์ xxx xxx xxx
 10.บ้านกำพวน xxx xxx xxx
 11.บ้านขจัดภัย xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองของ xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองเงิน xxx xxx xxx
 14.บ้านควนไทรงาม xxx xxx xxx
 15.บ้านชาคลี xxx xxx xxx
 16.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 17.บ้านทรายแดง xxx xxx xxx
 18.บ้านทองหลาง xxx xxx xxx
 19.บ้านทะเลนอก xxx xxx xxx
 20.บ้านทับจาก xxx xxx xxx
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งหงาว xxx xxx xxx
 23.บ้านนกงาง xxx xxx xxx
 24.บ้านนา xxx xxx xxx
 25.บ้านน้ำขาว xxx xxx xxx
 26.บ้านน้ำจืดน้อย xxx xxx xxx
 27.บ้านบกกราย xxx xxx xxx
 28.บ้านบางกล้วยนอก xxx xxx xxx
 29.บ้านบางกลาง xxx xxx xxx
 30.บ้านบางกุ้ง xxx xxx xxx
 31.บ้านบางขุนแพ่ง xxx xxx xxx
 32.บ้านบางนอน xxx xxx xxx
 33.บ้านบางปรุ xxx xxx xxx
 34.บ้านบางมัน xxx xxx xxx
 35.บ้านบางริ้น xxx xxx xxx
 36.บ้านบางสองรา xxx xxx xxx
 37.บ้านบางสีกิ้ม xxx xxx xxx
 38.บ้านบางหิน xxx xxx xxx
 39.บ้านบางเบน xxx xxx xxx
 40.บ้านปลายคลอง xxx xxx xxx
 41.บ้านปลายคลองวัน xxx xxx xxx
 42.บ้านปากน้ำ xxx xxx xxx
 43.บ้านปากแพรก xxx xxx xxx
 44.บ้านภูเขาทอง xxx xxx xxx
 45.บ้านราชกรูด xxx xxx xxx
 46.บ้านละอุ่นใต้ xxx xxx xxx
 47.บ้านลำเลียง xxx xxx xxx
 48.บ้านสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 49.บ้านสองแพรก xxx xxx xxx
 50.บ้านสองแพรก xxx xxx xxx
 51.บ้านสำนัก xxx xxx xxx
 52.บ้านสุขสำราญ xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 54.บ้านหาดจิก xxx xxx xxx
 55.บ้านหาดทรายดำ xxx xxx xxx
 56.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) xxx xxx xxx
 57.บ้านหินช้าง xxx xxx xxx
 58.บ้านหินดาด xxx xxx xxx
 59.บ้านหินวัว xxx xxx xxx
 60.บ้านเกาะช้าง xxx xxx xxx
 61.บ้านเกาะพยาม xxx xxx xxx
 62.บ้านเกาะสินไห xxx xxx xxx
 63.บ้านเกาะเหลา xxx xxx xxx
 64.บ้านเขานางหงส์ xxx xxx xxx
 65.บ้านเขาฝาชี xxx xxx xxx
 66.บ้านเชี่ยวเหลียง xxx xxx xxx
 67.บ้านแหลมนาว xxx xxx xxx
 68.ประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 69.มัชฌิมวิทยา xxx xxx xxx
 70.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 xxx xxx xxx
 71.ระวิราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 72.วัดช่องลม xxx xxx xxx
 73.วัดสุวรรณคีรี xxx xxx xxx
 74.วัดหาดส้มแป้น xxx xxx xxx
 75.อนุบาลบ้านด่าน xxx xxx xxx
 76.อนุบาลระนอง xxx xxx xxx
 77.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี xxx xxx xxx
 78.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 79.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) xxx xxx xxx
 80.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net