แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านนางกำ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านใต้ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส xxx xxx xxx
 5.นิคมสร้างตนเอง xxx xxx xxx
 6.บ้านกงหนิง xxx xxx xxx
 7.บ้านกำสนประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 8.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองกรูด xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองคราม xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองสระ xxx xxx xxx
 13.บ้านคลองสุข xxx xxx xxx
 14.บ้านควนนิมิต xxx xxx xxx
 15.บ้านควนยูง xxx xxx xxx
 16.บ้านควนราชา xxx xxx xxx
 17.บ้านคอกช้าง xxx xxx xxx
 18.บ้านคีรีรอบ xxx xxx xxx
 19.บ้านซอย 10 xxx xxx xxx
 20.บ้านซอย 2 xxx xxx xxx
 21.บ้านดอนธูป xxx xxx xxx
 22.บ้านดอนสน xxx xxx xxx
 23.บ้านดอนหลวง xxx xxx xxx
 24.บ้านดอนเสาธง xxx xxx xxx
 25.บ้านดินแดงสามัคคี xxx xxx xxx
 26.บ้านท้องนายปาน xxx xxx xxx
 27.บ้านทอนหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 28.บ้านทับท้อน xxx xxx xxx
 29.บ้านท่าเพชร xxx xxx xxx
 30.บ้านท่าเสาเภา xxx xxx xxx
 31.บ้านท่าโพธิ์ xxx xxx xxx
 32.บ้านน้ำฉา xxx xxx xxx
 33.บ้านบ่อน้ำร้อน xxx xxx xxx
 34.บ้านบ่อผุด xxx xxx xxx
 35.บ้านบางรักษ์ xxx xxx xxx
 36.บ้านบางสำโรง xxx xxx xxx
 37.บ้านบางใหญ่ xxx xxx xxx
 38.บ้านปลายแหลม xxx xxx xxx
 39.บ้านปากกะแดะ xxx xxx xxx
 40.บ้านปากดอนสัก xxx xxx xxx
 41.บ้านม่วงลีบ xxx xxx xxx
 42.บ้านมะม่วงหวาน xxx xxx xxx
 43.บ้านมะเดื่อหวาน xxx xxx xxx
 44.บ้านวังทองสามัคคี xxx xxx xxx
 45.บ้านวังหวาย xxx xxx xxx
 46.บ้านศรีชัยคราม xxx xxx xxx
 47.บ้านศรีธนู xxx xxx xxx
 48.บ้านศิลางาม xxx xxx xxx
 49.บ้านสันติสุข xxx xxx xxx
 50.บ้านสุชน xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองเปล xxx xxx xxx
 52.บ้านหน้าค่าย xxx xxx xxx
 53.บ้านห้วยด่าน xxx xxx xxx
 54.บ้านห้วยเสียด xxx xxx xxx
 55.บ้านห้วยโศก xxx xxx xxx
 56.บ้านหัวหมากบน xxx xxx xxx
 57.บ้านหัวหมากล่าง xxx xxx xxx
 58.บ้านหาดงาม xxx xxx xxx
 59.บ้านหาดริ้น xxx xxx xxx
 60.บ้านอ่างทอง xxx xxx xxx
 61.บ้านเกาะนกเภา xxx xxx xxx
 62.บ้านเกาะพลวย xxx xxx xxx
 63.บ้านเกาะเต่า xxx xxx xxx
 64.บ้านแม่โมกข์ xxx xxx xxx
 65.บ้านแหลมหอย xxx xxx xxx
 66.บ้านโฉลกหลำ xxx xxx xxx
 67.บ้านโพหวาย xxx xxx xxx
 68.บ้านใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 69.บ้านไสขาม xxx xxx xxx
 70.บ้านไสตอ xxx xxx xxx
 71.บ้านไสใน xxx xxx xxx
 72.วัดกงตาก xxx xxx xxx
 73.วัดกลาง xxx xxx xxx
 74.วัดกลางใหม่ xxx xxx xxx
 75.วัดกาญจนาราม xxx xxx xxx
 76.วัดคงคาล้อม xxx xxx xxx
 77.วัดคีรีวง xxx xxx xxx
 78.วัดคีรีวงการาม xxx xxx xxx
 79.วัดคุณาราม xxx xxx xxx
 80.วัดชลคราม xxx xxx xxx
 81.วัดชลธาร xxx xxx xxx
 82.วัดดอนยาง xxx xxx xxx
 83.วัดท่าทอง xxx xxx xxx
 84.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 85.วัดนทีคมเขต xxx xxx xxx
 86.วัดนทีวัฒนาราม xxx xxx xxx
 87.วัดนอก xxx xxx xxx
 88.วัดนาราเจริญสุข xxx xxx xxx
 89.วัดนิกรประสาท xxx xxx xxx
 90.วัดบางใบไม้ xxx xxx xxx
 91.วัดบ้านใน xxx xxx xxx
 92.วัดบุญบันเทิง xxx xxx xxx
 93.วัดบุณฑริการาม xxx xxx xxx
 94.วัดประสพ xxx xxx xxx
 95.วัดประเดิม xxx xxx xxx
 96.วัดปากคู xxx xxx xxx
 97.วัดพ่วง xxx xxx xxx
 98.วัดพุฒ xxx xxx xxx
 99.วัดภูเขาทอง xxx xxx xxx
 100.วัดราษฎร์เจริญ xxx xxx xxx
 101.วัดวชิรประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 102.วัดวังไทร xxx xxx xxx
 103.วัดสมหวัง xxx xxx xxx
 104.วัดสมัยคงคา xxx xxx xxx
 105.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 106.วัดสันติวราราม xxx xxx xxx
 107.วัดสิงขร xxx xxx xxx
 108.วัดอุทยาราม xxx xxx xxx
 109.วัดเขานางเภา xxx xxx xxx
 110.วัดเขาพระนิ่ม xxx xxx xxx
 111.วัดเขาแก้ว xxx xxx xxx
 112.วัดแจ้ง xxx xxx xxx
 113.วัดแสงประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 114.วัดแหลมทอง xxx xxx xxx
 115.วัดโพธิ์นิมิต xxx xxx xxx
 116.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 xxx xxx xxx
 117.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 118.อนุบาลสุราษฎร์ธานี xxx xxx xxx
 119.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net