แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชลบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านคลองพลู xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านหัวกุญแจ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านอ่างเวียน xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดหนองรี xxx xxx xxx
 5.นาป่ามโนรถ xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองตะเคียน xxx xxx xxx
 7.บ้านคลองสิบแปด xxx xxx xxx
 8.บ้านช่องมะเฟือง xxx xxx xxx
 9.บ้านชากนา xxx xxx xxx
 10.บ้านชากพุดซา xxx xxx xxx
 11.บ้านตาลดำ xxx xxx xxx
 12.บ้านท่าจาม xxx xxx xxx
 13.บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 14.บ้านปากคลองโรงนาค xxx xxx xxx
 15.บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 16.บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 17.บ้านมาบกรูด xxx xxx xxx
 18.บ้านมาบคล้า xxx xxx xxx
 19.บ้านมาบลำบิด xxx xxx xxx
 20.บ้านมาบไผ่ xxx xxx xxx
 21.บ้านวังตะโก xxx xxx xxx
 22.บ้านสวนอุดมวิทยา xxx xxx xxx
 23.บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) xxx xxx xxx
 24.บ้านหนองซ้ำซาก xxx xxx xxx
 25.บ้านหนองตะโก xxx xxx xxx
 26.บ้านหนองประดู่ xxx xxx xxx
 27.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 28.บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 29.บ้านหนองผักหนาม xxx xxx xxx
 30.บ้านหนองเขิน xxx xxx xxx
 31.บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 32.บ้านหนองไผ่แก้ว xxx xxx xxx
 33.บ้านหมื่นจิต xxx xxx xxx
 34.บ้านห้วยกะปิ xxx xxx xxx
 35.บ้านห้วยมะระ xxx xxx xxx
 36.บ้านห้วยมะไฟ xxx xxx xxx
 37.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 38.บ้านห้วยสาลิกา xxx xxx xxx
 39.บ้านหัวโกรก xxx xxx xxx
 40.บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 41.บ้านเกาะไม้แหลม xxx xxx xxx
 42.บ้านเขาดิน xxx xxx xxx
 43.บ้านเขาแรต xxx xxx xxx
 44.บ้านเนินโมก xxx xxx xxx
 45.บ้านแหลมแท่น xxx xxx xxx
 46.บ้านแหลมแท่น xxx xxx xxx
 47.บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 48.บ้านโสม xxx xxx xxx
 49.บ้านไร่ใหหลำ xxx xxx xxx
 50.พระตำหนักมหาราช xxx xxx xxx
 51.วอนนภาศัพท์ xxx xxx xxx
 52.วัดคลองใหญ่ xxx xxx xxx
 53.วัดดอนดำรงธรรม xxx xxx xxx
 54.วัดตาลล้อม xxx xxx xxx
 55.วัดท้องคุ้ง xxx xxx xxx
 56.วัดธรรมนิมิตต์ xxx xxx xxx
 57.วัดนาเขื่อน xxx xxx xxx
 58.วัดบางเป้ง xxx xxx xxx
 59.วัดบุญญราศรี xxx xxx xxx
 60.วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 61.วัดราษฏร์ศรัทธา xxx xxx xxx
 62.วัดราษฏร์สโมสร xxx xxx xxx
 63.วัดศรีพโลทัย xxx xxx xxx
 64.วัดสำนักบก xxx xxx xxx
 65.วัดหนองชันจันทนาราม xxx xxx xxx
 66.วัดหนองน้ำเขียว xxx xxx xxx
 67.วัดหนองบอนแดง xxx xxx xxx
 68.วัดหนองยาง xxx xxx xxx
 69.วัดอรุณรังษี xxx xxx xxx
 70.วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) xxx xxx xxx
 71.วัดเฉลิมลาภ xxx xxx xxx
 72.วัดเตาปูน xxx xxx xxx
 73.วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) xxx xxx xxx
 74.วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) xxx xxx xxx
 75.อนุบาลชลบุรี xxx xxx xxx
 76.อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 77.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) xxx xxx xxx
 78.อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี xxx xxx xxx
 79.อนุบาลวัดช่องลม xxx xxx xxx
 80.อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส xxx xxx xxx
 81.อนุบาลวัดอุทยานนที xxx xxx xxx
 82.อนุบาลวัดอู่ตะเภา xxx xxx xxx
 83.อนุบาลหนองใหญ่ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net