แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. อานันท์ xxx xxx xxx
 2.ชลประทานปราณบุรี xxx xxx xxx
 3.ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา xxx xxx xxx
 4.ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ xxx xxx xxx
 5.นเรศวรห้วยผึ้ง xxx xxx xxx
 6.บ้านคอกช้างพัฒนา xxx xxx xxx
 7.บ้านดอนกลาง xxx xxx xxx
 8.บ้านดอนบ่อกุ่ม xxx xxx xxx
 9.บ้านดอนมะขาม xxx xxx xxx
 10.บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 11.บ้านทับใต้ xxx xxx xxx
 12.บ้านทุ่งยาว xxx xxx xxx
 13.บ้านนาวัลเปรียง xxx xxx xxx
 14.บ้านบน xxx xxx xxx
 15.บ้านบางปู xxx xxx xxx
 16.บ้านปรือน้อย xxx xxx xxx
 17.บ้านปากน้ำปราณ xxx xxx xxx
 18.บ้านปากเหมือง xxx xxx xxx
 19.บ้านป่าถล่ม xxx xxx xxx
 20.บ้านพุน้อย xxx xxx xxx
 21.บ้านพุใหญ่ xxx xxx xxx
 22.บ้านยางชุม xxx xxx xxx
 23.บ้านรวมไทย xxx xxx xxx
 24.บ้านลาดวิถี xxx xxx xxx
 25.บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 xxx xxx xxx
 26.บ้านวังข่อย xxx xxx xxx
 27.บ้านวังยาว xxx xxx xxx
 28.บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 29.บ้านวังโบสถ์ xxx xxx xxx
 30.บ้านศาลาลัย xxx xxx xxx
 31.บ้านสามกระทาย xxx xxx xxx
 32.บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) xxx xxx xxx
 33.บ้านสำโหรง xxx xxx xxx
 34.บ้านสิบสองหุ้น xxx xxx xxx
 35.บ้านหนองกระทิง xxx xxx xxx
 36.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 37.บ้านหนองกา xxx xxx xxx
 38.บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 39.บ้านหนองข้าวเหนียว xxx xxx xxx
 40.บ้านหนองคร้า xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองคาง xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองจิก xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองซอ xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองตะเภา xxx xxx xxx
 45.บ้านหนองตาเย็น xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองน้ำกลัด xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองพรานพุก xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองพลับ xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองยิงหมี xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองหมู xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองเกด xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองเตาปูน xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองเป่าปี่ xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองเหียง xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 60.บ้านห้วยพลับ xxx xxx xxx
 61.บ้านห้วยมงคล xxx xxx xxx
 62.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 63.บ้านห้วยไทรงาม xxx xxx xxx
 64.บ้านหัวตาลแถว xxx xxx xxx
 65.บ้านหาดขาม xxx xxx xxx
 66.บ้านเกาะนาน้อย xxx xxx xxx
 67.บ้านเกาะไผ่ xxx xxx xxx
 68.บ้านเขาแดง xxx xxx xxx
 69.บ้านเขาโป่ง xxx xxx xxx
 70.บ้านเนินกรวด xxx xxx xxx
 71.บ้านเนินพยอม xxx xxx xxx
 72.บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร xxx xxx xxx
 73.บ้านโป่งกะสัง xxx xxx xxx
 74.บ้านใหม่ xxx xxx xxx
 75.บ้านไร่บน xxx xxx xxx
 76.บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด xxx xxx xxx
 77.ละเมาะ xxx xxx xxx
 78.วัดกุยบุรี xxx xxx xxx
 79.วัดดอนยายหนู xxx xxx xxx
 80.วัดทุ่งน้อย xxx xxx xxx
 81.วัดนาห้วย xxx xxx xxx
 82.วัดเกษตรกันทราราม xxx xxx xxx
 83.วไลย xxx xxx xxx
 84.สามแยกป่าถล่ม xxx xxx xxx
 85.อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) xxx xxx xxx
 86.อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) xxx xxx xxx
 87.อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) xxx xxx xxx
 88.อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) xxx xxx xxx
 89.โรตารี่กรุงเทพ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net