แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 2. บ้านเขาอ่างแก้ว xxx xxx xxx
 3. เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 4.ชลประทานแก่งกระจาน xxx xxx xxx
 5.ชาวไร่ xxx xxx xxx
 6.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) xxx xxx xxx
 7.บ้านซ่อง xxx xxx xxx
 8.บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) xxx xxx xxx
 9.บ้านดงห้วยหลวง xxx xxx xxx
 10.บ้านดอน xxx xxx xxx
 11.บ้านดอนขุนห้วย xxx xxx xxx
 12.บ้านดอนมะกอก xxx xxx xxx
 13.บ้านดอนเตาอิฐ xxx xxx xxx
 14.บ้านด่านโง xxx xxx xxx
 15.บ้านต้นเกด xxx xxx xxx
 16.บ้านตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 17.บ้านท่ากระเทียม xxx xxx xxx
 18.บ้านท่ามะริด xxx xxx xxx
 19.บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าหัวลบ xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 22.บ้านท่าโล้ xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าไม้รวก xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งขาม xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งเคล็ด xxx xxx xxx
 26.บ้านทุ่งโป่ง xxx xxx xxx
 27.บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 28.บ้านน้ำทรัพย์ xxx xxx xxx
 29.บ้านบ่อหลวง xxx xxx xxx
 30.บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) xxx xxx xxx
 31.บ้านบางเกตุ xxx xxx xxx
 32.บ้านบางเก่า xxx xxx xxx
 33.บ้านป่าเด็ง xxx xxx xxx
 34.บ้านพุตุม xxx xxx xxx
 35.บ้านพุสวรรค์ xxx xxx xxx
 36.บ้านพุหวาย xxx xxx xxx
 37.บ้านพุเข็ม xxx xxx xxx
 38.บ้านมะขามโพรง xxx xxx xxx
 39.บ้านยางชุม xxx xxx xxx
 40.บ้านร่องระกำ xxx xxx xxx
 41.บ้านรางจิก xxx xxx xxx
 42.บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 43.บ้านวังนางนวล xxx xxx xxx
 44.บ้านสระพระ xxx xxx xxx
 45.บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 46.บ้านสารเห็ด xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองขานาง xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองคอไก่ xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองน้ำถ่าย xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองบ้วย xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองปืนแตก xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองมะกอก xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองสะแก xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองหงษ์ xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองเกตุ xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองเขาอ่อน xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองเขื่อน xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองเตียน xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองแขม xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองโรง xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 68.บ้านหนองไก่เถื่อน xxx xxx xxx
 69.บ้านห้วยกวางจริง xxx xxx xxx
 70.บ้านห้วยปลาดุก xxx xxx xxx
 71.บ้านห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 72.บ้านหันตะเภา xxx xxx xxx
 73.บ้านหุบกะพง xxx xxx xxx
 74.บ้านอ่างหิน xxx xxx xxx
 75.บ้านเขากระปุก xxx xxx xxx
 76.บ้านเขากลิ้ง xxx xxx xxx
 77.บ้านเนินทราย xxx xxx xxx
 78.บ้านแม่คะเมย xxx xxx xxx
 79.บ้านแม่ประจันต์ xxx xxx xxx
 80.บ้านแหลมทอง xxx xxx xxx
 81.บ้านโป่งสลอด xxx xxx xxx
 82.บ้านโป่งเกตุ xxx xxx xxx
 83.บ้านโป่งแย้ xxx xxx xxx
 84.บ้านโพรงเข้ xxx xxx xxx
 85.บ้านในดง xxx xxx xxx
 86.บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) xxx xxx xxx
 87.บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 88.บ้านไร่ใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 89.วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) xxx xxx xxx
 90.วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) xxx xxx xxx
 91.วัดช่อม่วง xxx xxx xxx
 92.วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) xxx xxx xxx
 93.วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 94.วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) xxx xxx xxx
 95.วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) xxx xxx xxx
 96.วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 97.วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 98.วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) xxx xxx xxx
 99.วัดท่าเหว xxx xxx xxx
 100.วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 101.วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 102.วัดม่วงงาม xxx xxx xxx
 103.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) xxx xxx xxx
 104.วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) xxx xxx xxx
 105.วัดวังไคร้ xxx xxx xxx
 106.วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) xxx xxx xxx
 107.วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) xxx xxx xxx
 108.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) xxx xxx xxx
 109.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 110.วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) xxx xxx xxx
 111.วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 112.วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 113.วัดหว้า xxx xxx xxx
 114.วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) xxx xxx xxx
 115.วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 xxx xxx xxx
 116.วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) xxx xxx xxx
 117.วัดเขาปากช่อง xxx xxx xxx
 118.วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 119.วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) xxx xxx xxx
 120.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) xxx xxx xxx
 121.วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) xxx xxx xxx
 122.สหกรณ์บำรุงวิทย์ xxx xxx xxx
 123.อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net