แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 2. วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 3.คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) xxx xxx xxx
 4.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ xxx xxx xxx
 5.บ้านคลองบางกก xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 7.บ้านฉู่ฉี่ xxx xxx xxx
 8.บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) xxx xxx xxx
 9.บ้านต้นลำแพน xxx xxx xxx
 10.บ้านตะวันจาก xxx xxx xxx
 11.บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 12.บ้านบางบ่อ xxx xxx xxx
 13.บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 14.บ้านลาดใหญ่ xxx xxx xxx
 15.บ้านลาดใหญ่สามัคคี xxx xxx xxx
 16.บ้านเขตเมือง xxx xxx xxx
 17.บ้านแพรกหนามแดง xxx xxx xxx
 18.วัดคลองโคน xxx xxx xxx
 19.วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 20.วัดจันทร์เจริญสุข xxx xxx xxx
 21.วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) xxx xxx xxx
 22.วัดช่องลม(ธรรมโชติ) xxx xxx xxx
 23.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) xxx xxx xxx
 24.วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) xxx xxx xxx
 25.วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) xxx xxx xxx
 26.วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 27.วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) xxx xxx xxx
 28.วัดธรรมประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 29.วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 30.วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 31.วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 32.วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 33.วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) xxx xxx xxx
 34.วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) xxx xxx xxx
 35.วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) xxx xxx xxx
 36.วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) xxx xxx xxx
 37.วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 38.วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) xxx xxx xxx
 39.วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) xxx xxx xxx
 40.วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) xxx xxx xxx
 41.วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) xxx xxx xxx
 42.วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) xxx xxx xxx
 43.วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) xxx xxx xxx
 44.วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) xxx xxx xxx
 45.วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) xxx xxx xxx
 46.วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) xxx xxx xxx
 47.วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 48.วัดลาดเป้ง xxx xxx xxx
 49.วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) xxx xxx xxx
 50.วัดศรัทธาธรรม xxx xxx xxx
 51.วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 52.วัดสวนแก้ว xxx xxx xxx
 53.วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) xxx xxx xxx
 54.วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 55.วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 56.วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) xxx xxx xxx
 57.วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) xxx xxx xxx
 58.วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) xxx xxx xxx
 59.วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) xxx xxx xxx
 60.วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 61.วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) xxx xxx xxx
 62.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) xxx xxx xxx
 63.วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 xxx xxx xxx
 64.ศาลจ้าวอาม้า xxx xxx xxx
 65.ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) xxx xxx xxx
 66.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) xxx xxx xxx
 67.อนุบาลสมุทรสงคราม xxx xxx xxx
 68.เมืองสมุทรสงคราม xxx xxx xxx
 69.ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net