แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 2.ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 3.ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ xxx xxx xxx
 4.ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 5.บางพะเนียง xxx xxx xxx
 6.บ้าน ก.ม.7 xxx xxx xxx
 7.บ้านกรอกสะแก xxx xxx xxx
 8.บ้านกระบกเตี้ย xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองยายสร้อย xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองสอง xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองอุดม xxx xxx xxx
 12.บ้านชำขวาง xxx xxx xxx
 13.บ้านท่ากระดาน xxx xxx xxx
 14.บ้านท่ากลอย xxx xxx xxx
 15.บ้านท่าคาน xxx xxx xxx
 16.บ้านท่าซุง xxx xxx xxx
 17.บ้านท่าทองดำ xxx xxx xxx
 18.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 19.บ้านท่าเลียบ xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าโพธิ์ xxx xxx xxx
 21.บ้านทุ่งส่อหงษา xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งส่าย xxx xxx xxx
 23.บ้านธรรมรัตน์ใน xxx xxx xxx
 24.บ้านนา xxx xxx xxx
 25.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 26.บ้านปรือวาย xxx xxx xxx
 27.บ้านปลายคลอง xxx xxx xxx
 28.บ้านม่วงโพรง xxx xxx xxx
 29.บ้านมาบนาดี xxx xxx xxx
 30.บ้านยางแดง xxx xxx xxx
 31.บ้านร่มโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 32.บ้านลาดกระทิง xxx xxx xxx
 33.บ้านวังคู xxx xxx xxx
 34.บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 35.บ้านศรีเจริญทอง xxx xxx xxx
 36.บ้านสระไม้แดง xxx xxx xxx
 37.บ้านสุ่งเจริญ xxx xxx xxx
 38.บ้านหนองกลางดง xxx xxx xxx
 39.บ้านหนองขาหยั่ง xxx xxx xxx
 40.บ้านหนองคอก xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองประโยชน์ xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองปรือกันยาง xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองปลาซิว xxx xxx xxx
 45.บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองสทิต xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองเหียง xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 53.บ้านห้วยตะปอก xxx xxx xxx
 54.บ้านห้วยน้ำใส xxx xxx xxx
 55.บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) xxx xxx xxx
 56.บ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) xxx xxx xxx
 57.บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) xxx xxx xxx
 58.บ้านหินแร่ xxx xxx xxx
 59.บ้านอ่างตะแบก xxx xxx xxx
 60.บ้านอ่างทอง xxx xxx xxx
 61.บ้านอ่างเตย xxx xxx xxx
 62.บ้านอ่างเสือดำ xxx xxx xxx
 63.บ้านเขาสะท้อน xxx xxx xxx
 64.บ้านเขาหินซ้อน xxx xxx xxx
 65.บ้านเทพประทาน xxx xxx xxx
 66.บ้านเนินไร่ xxx xxx xxx
 67.บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง xxx xxx xxx
 68.บ้านแหลมตะคร้อ xxx xxx xxx
 69.บ้านโคกตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 70.บ้านโป่งตาสา xxx xxx xxx
 71.บ้านโป่งเจริญ xxx xxx xxx
 72.บ้านโปร่งเกตุ xxx xxx xxx
 73.บ้านไร่ดอน xxx xxx xxx
 74.วัดกกสับ xxx xxx xxx
 75.วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) xxx xxx xxx
 76.วัดคลองเขื่อน xxx xxx xxx
 77.วัดคูมอญ xxx xxx xxx
 78.วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 79.วัดชายเคืองวนาราม xxx xxx xxx
 80.วัดชำป่างาม xxx xxx xxx
 81.วัดดงยาง xxx xxx xxx
 82.วัดดอนขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 83.วัดดอนทอง xxx xxx xxx
 84.วัดดอนท่านา xxx xxx xxx
 85.วัดต้นตาล xxx xxx xxx
 86.วัดทางข้ามน้อย xxx xxx xxx
 87.วัดท่าลาดเหนือ xxx xxx xxx
 88.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) xxx xxx xxx
 89.วัดทุ่งยายชี xxx xxx xxx
 90.วัดธารพูด xxx xxx xxx
 91.วัดนาน้อย xxx xxx xxx
 92.วัดนาเหล่าบก xxx xxx xxx
 93.วัดบางกระดาน xxx xxx xxx
 94.วัดบางกระเจ็ด xxx xxx xxx
 95.วัดบางคา xxx xxx xxx
 96.วัดบางตลาด xxx xxx xxx
 97.วัดบางโรง xxx xxx xxx
 98.วัดบ้านกล้วย xxx xxx xxx
 99.วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) xxx xxx xxx
 100.วัดบึงกระจับ xxx xxx xxx
 101.วัดปากน้ำโจ้โล้ xxx xxx xxx
 102.วัดพงษาราม xxx xxx xxx
 103.วัดลาดบัวขาว xxx xxx xxx
 104.วัดลำมหาชัย xxx xxx xxx
 105.วัดวังกะจะ xxx xxx xxx
 106.วัดวังเย็น xxx xxx xxx
 107.วัดศรีสุตาราม xxx xxx xxx
 108.วัดสนามช้าง xxx xxx xxx
 109.วัดสระสองตอน xxx xxx xxx
 110.วัดสะแกงาม xxx xxx xxx
 111.วัดสามร่ม xxx xxx xxx
 112.วัดสามแยก xxx xxx xxx
 113.วัดสาวชะโงก xxx xxx xxx
 114.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 115.วัดหนองปรือ xxx xxx xxx
 116.วัดหนองปาตอง xxx xxx xxx
 117.วัดหนองเค็ด xxx xxx xxx
 118.วัดหนองเสือ xxx xxx xxx
 119.วัดหนองแหน xxx xxx xxx
 120.วัดหนองไม้แก่น xxx xxx xxx
 121.วัดหัวกระสังข์ xxx xxx xxx
 122.วัดหัวสวน xxx xxx xxx
 123.วัดหัวสำโรง xxx xxx xxx
 124.วัดหัวไทร xxx xxx xxx
 125.วัดหินดาษ xxx xxx xxx
 126.วัดอ่าวช้างไล่ xxx xxx xxx
 127.วัดเกาะแก้วเวฬุวัน xxx xxx xxx
 128.วัดเทพพนาราม xxx xxx xxx
 129.วัดเสม็ดเหนือ xxx xxx xxx
 130.วัดเสม็ดใต้ xxx xxx xxx
 131.วัดแปลงยาว xxx xxx xxx
 132.วัดแสนภุมราวาส xxx xxx xxx
 133.วัดแหลมเขาจันทร์ xxx xxx xxx
 134.วัดแหลมไผ่ศรี xxx xxx xxx
 135.วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ xxx xxx xxx
 136.วัดโคกหัวข้าว xxx xxx xxx
 137.วัดใหม่บางคล้า xxx xxx xxx
 138.วัดไผ่ขวาง xxx xxx xxx
 139.วัดไผ่แก้ว xxx xxx xxx
 140.สวนป่าอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 141.สว่างศรัทธาธรรมสถาน xxx xxx xxx
 142.สียัดพัฒนา xxx xxx xxx
 143.สุวรรณคีรี xxx xxx xxx
 144.หนองปรือประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 145.โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ xxx xxx xxx
 146.ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) xxx xxx xxx
 147.ไทรทองอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 148.ไพบูลย์ประชานุกูล xxx xxx xxx
 149.ไม้แก้วประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net