แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ราชบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 543
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านวังปลา xxx xxx xxx
 2.กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) xxx xxx xxx
 3.จรูญศรีวิทยาประชานุกูล xxx xxx xxx
 4.จันทคามวิทยา xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านบ่อ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดคูบัว xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดทุ่งหลวง xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 9.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 xxx xxx xxx
 10.น้ำตกห้วยสวนพลู xxx xxx xxx
 11.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 12.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) xxx xxx xxx
 13.บ้านชัฎหนองหมี xxx xxx xxx
 14.บ้านชัฎเจริญ xxx xxx xxx
 15.บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) xxx xxx xxx
 16.บ้านตะโกล่าง xxx xxx xxx
 17.บ้านท่ามะขาม xxx xxx xxx
 18.บ้านท่ายาง xxx xxx xxx
 19.บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) xxx xxx xxx
 20.บ้านทุ่งศาลา xxx xxx xxx
 21.บ้านทุ่งแจง xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งแฝก xxx xxx xxx
 23.บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 xxx xxx xxx
 24.บ้านบ่อตะคร้อ xxx xxx xxx
 25.บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 26.บ้านพุคาย xxx xxx xxx
 27.บ้านพุตะเคียน xxx xxx xxx
 28.บ้านพุบอนบน xxx xxx xxx
 29.บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง xxx xxx xxx
 30.บ้านพุเกตุ xxx xxx xxx
 31.บ้านพุแค xxx xxx xxx
 32.บ้านมณีลอย xxx xxx xxx
 33.บ้านมะขามเอน xxx xxx xxx
 34.บ้านยางคู่ xxx xxx xxx
 35.บ้านร่องเจริญ xxx xxx xxx
 36.บ้านรางม่วง xxx xxx xxx
 37.บ้านรางเฆ่ xxx xxx xxx
 38.บ้านลำพระ xxx xxx xxx
 39.บ้านสวนผึ้ง xxx xxx xxx
 40.บ้านสันดอน xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองขนาก xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) xxx xxx xxx
 45.บ้านหนองตาเนิด xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองนกกะเรียน xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองนางแพรว xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองน้ำใส xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองปากชัฎ xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองลังกา xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองวัวดำ xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองศาลเจ้า xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองสีนวล xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองโก xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองไผ่(จอมบึง) xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองไผ่(ปากท่อ) xxx xxx xxx
 61.บ้านห้วยท่าช้าง xxx xxx xxx
 62.บ้านห้วยผาก xxx xxx xxx
 63.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 64.บ้านห้วยยางโทน xxx xxx xxx
 65.บ้านห้วยศาลา xxx xxx xxx
 66.บ้านหัวเขาจีน xxx xxx xxx
 67.บ้านหินสี xxx xxx xxx
 68.บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) xxx xxx xxx
 69.บ้านหุบพริก xxx xxx xxx
 70.บ้านอ่างหิน xxx xxx xxx
 71.บ้านเก่าต้นมะค่า xxx xxx xxx
 72.บ้านเขากรวด xxx xxx xxx
 73.บ้านเขาช้าง xxx xxx xxx
 74.บ้านเขาถ่าน xxx xxx xxx
 75.บ้านเขาถ้ำ xxx xxx xxx
 76.บ้านเขาพระเอก xxx xxx xxx
 77.บ้านเขาอีส้าน xxx xxx xxx
 78.บ้านเบิกไพร xxx xxx xxx
 79.บ้านแม่ประจัน xxx xxx xxx
 80.บ้านโกรกสิงขร xxx xxx xxx
 81.บ้านโป่ง xxx xxx xxx
 82.บ้านโป่งกระทิงบน xxx xxx xxx
 83.บ้านโป่งกระทิงล่าง xxx xxx xxx
 84.บ้านโป่งเจ็ด xxx xxx xxx
 85.บ้านไทรงาม xxx xxx xxx
 86.บ้านไพรสะเดา xxx xxx xxx
 87.ประชาพัฒนาวิทย์ xxx xxx xxx
 88.มหาราช๗ xxx xxx xxx
 89.รุจิรพัฒน์ xxx xxx xxx
 90.วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) xxx xxx xxx
 91.วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) xxx xxx xxx
 92.วัดชัฏใหญ่ xxx xxx xxx
 93.วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) xxx xxx xxx
 94.วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 95.วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 96.วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 97.วัดด่านทับตะโก xxx xxx xxx
 98.วัดท้ายเมือง xxx xxx xxx
 99.วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) xxx xxx xxx
 100.วัดทุ่งหญ้าคมบาง xxx xxx xxx
 101.วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) xxx xxx xxx
 102.วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) xxx xxx xxx
 103.วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) xxx xxx xxx
 104.วัดบางกระ xxx xxx xxx
 105.วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) xxx xxx xxx
 106.วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 107.วัดบ้านโพธิ์ xxx xxx xxx
 108.วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา xxx xxx xxx
 109.วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 110.วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 111.วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 112.วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) xxx xxx xxx
 113.วัดพิบูลวนาราม xxx xxx xxx
 114.วัดพเนินพลู xxx xxx xxx
 115.วัดยอดสุวรรณคีรี xxx xxx xxx
 116.วัดยางงาม xxx xxx xxx
 117.วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ xxx xxx xxx
 118.วัดราษฎร์สมานฉันท์ xxx xxx xxx
 119.วัดวังมะนาว xxx xxx xxx
 120.วัดวันดาว xxx xxx xxx
 121.วัดวิมลมรรคาราม xxx xxx xxx
 122.วัดศรัทธาราษฎร์ xxx xxx xxx
 123.วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) xxx xxx xxx
 124.วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) xxx xxx xxx
 125.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 126.วัดสันติการาม xxx xxx xxx
 127.วัดสูงเนินราษฎรบำรุง xxx xxx xxx
 128.วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 129.วัดหนองตาหลวง xxx xxx xxx
 130.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 131.วัดหนองบัวค่าย xxx xxx xxx
 132.วัดหนองพันจันทร์ xxx xxx xxx
 133.วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 134.วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) xxx xxx xxx
 135.วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 136.วัดห้วยไผ่ xxx xxx xxx
 137.วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) xxx xxx xxx
 138.วัดอรุณรัตนคีรี xxx xxx xxx
 139.วัดอัมพวัน xxx xxx xxx
 140.วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) xxx xxx xxx
 141.วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) xxx xxx xxx
 142.วัดเขางูสันติธรรม xxx xxx xxx
 143.วัดเขาถ้ำกุญชร xxx xxx xxx
 144.วัดเขาปิ่นทอง xxx xxx xxx
 145.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) xxx xxx xxx
 146.วัดเขาไก่แจ้ xxx xxx xxx
 147.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) xxx xxx xxx
 148.วัดเวียงทุน xxx xxx xxx
 149.วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 150.วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 151.วัดโคกพระเจริญ xxx xxx xxx
 152.วัดโพธิศรี xxx xxx xxx
 153.วัดโพธิ์ดก xxx xxx xxx
 154.วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม xxx xxx xxx
 155.วัดโสดาประดิษฐาราม xxx xxx xxx
 156.วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 157.วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 158.วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม xxx xxx xxx
 159.วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) xxx xxx xxx
 160.วันครู 2503 (บ้านหนองบัว) xxx xxx xxx
 161.สมนึกวิทิศวรการ xxx xxx xxx
 162.สินแร่สยาม xxx xxx xxx
 163.สีวะรา xxx xxx xxx
 164.อนุบาลจอมบึง xxx xxx xxx
 165.อนุบาลบ้านคา xxx xxx xxx
 166.อนุบาลปากท่อ xxx xxx xxx
 167.อนุบาลราชบุรี xxx xxx xxx
 168.อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) xxx xxx xxx
 169.อนุบาลสวนผึ้ง xxx xxx xxx
 170.อนุบาลเมืองราชบุรี xxx xxx xxx
 171.โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน xxx xxx xxx
 172.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) xxx xxx xxx
 173.ไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) xxx xxx xxx

master : stunent_count.php

Powered By www.thaieducation.net