แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พิจิตร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนทะนงบ้านไร่ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดสายดงยาง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 7.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 8.ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 9.บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 10.บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองตางาว xxx xxx xxx
 12.บ้านคีรีเทพนิมิต xxx xxx xxx
 13.บ้านท่าบัว xxx xxx xxx
 14.บ้านทุ่งทอง xxx xxx xxx
 15.บ้านทุ่งพรหมทอง xxx xxx xxx
 16.บ้านทุ่งใหญ่ xxx xxx xxx
 17.บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” xxx xxx xxx
 18.บ้านน้ำผึ้ง xxx xxx xxx
 19.บ้านบางพล้อ-ยางหลวง xxx xxx xxx
 20.บ้านบึงทับจั่น xxx xxx xxx
 21.บ้านบึงประดู่ xxx xxx xxx
 22.บ้านบึงลี xxx xxx xxx
 23.บ้านปากน้ำ xxx xxx xxx
 24.บ้านยี่มุ่ย xxx xxx xxx
 25.บ้านวังกะทะ xxx xxx xxx
 26.บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” xxx xxx xxx
 27.บ้านวังบงค์ xxx xxx xxx
 28.บ้านวังพร้าว xxx xxx xxx
 29.บ้านวังแดง xxx xxx xxx
 30.บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 xxx xxx xxx
 31.บ้านสามบึงบาตร xxx xxx xxx
 32.บ้านหนองตะแบก xxx xxx xxx
 33.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 34.บ้านหนองหวาย xxx xxx xxx
 35.บ้านหนองแขม xxx xxx xxx
 36.บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง xxx xxx xxx
 37.บ้านห้วงปลาไหล xxx xxx xxx
 38.บ้านเขานกยูง xxx xxx xxx
 39.บ้านเขาพระ xxx xxx xxx
 40.บ้านเขาโล้น xxx xxx xxx
 41.บ้านเนินทราย xxx xxx xxx
 42.บ้านเนินม่วง xxx xxx xxx
 43.บ้านเนินแค xxx xxx xxx
 44.บ้านเนินโพธิ์ xxx xxx xxx
 45.บ้านแหลมรัง xxx xxx xxx
 46.บ้านโป่งวัวแดง xxx xxx xxx
 47.บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง xxx xxx xxx
 48.บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม xxx xxx xxx
 49.บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 50.บ้านไดลึก xxx xxx xxx
 51.บำรุงราษฎร์วิทยาคม xxx xxx xxx
 52.บุรพรัตน์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 53.วังก้านเหลือง xxx xxx xxx
 54.วัดขวาง xxx xxx xxx
 55.วัดคงคาราม xxx xxx xxx
 56.วัดคลองข่อย xxx xxx xxx
 57.วัดคลองคูณ xxx xxx xxx
 58.วัดคลองทองหลาง xxx xxx xxx
 59.วัดชัยศรี xxx xxx xxx
 60.วัดต้นชุมแสง xxx xxx xxx
 61.วัดทับปรู xxx xxx xxx
 62.วัดทับหมัน xxx xxx xxx
 63.วัดท่าปอ xxx xxx xxx
 64.วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 65.วัดบางเบน xxx xxx xxx
 66.วัดบ้านคลองข่อย xxx xxx xxx
 67.วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” xxx xxx xxx
 68.วัดบ้านท่าขมิ้น xxx xxx xxx
 69.วัดบ้านท่านั่ง xxx xxx xxx
 70.วัดบ้านท่ามะไฟ xxx xxx xxx
 71.วัดบ้านท้ายน้ำ xxx xxx xxx
 72.วัดบ้านบางลายเหนือ xxx xxx xxx
 73.วัดบ้านบางลายใต้ xxx xxx xxx
 74.วัดบ้านบึงนาราง xxx xxx xxx
 75.วัดบ้านพังน้อย xxx xxx xxx
 76.วัดบ้านหนองดง xxx xxx xxx
 77.วัดบ้านห้วยยาว xxx xxx xxx
 78.วัดบึงน้ำกลัด xxx xxx xxx
 79.วัดป่าเรไร xxx xxx xxx
 80.วัดป่าแดง xxx xxx xxx
 81.วัดพร้าว xxx xxx xxx
 82.วัดมะกอกงอ xxx xxx xxx
 83.วัดลำประดากลาง xxx xxx xxx
 84.วัดลำประดาเหนือ xxx xxx xxx
 85.วัดลำประดาใต้ xxx xxx xxx
 86.วัดวังกระชัน xxx xxx xxx
 87.วัดวังตะกู xxx xxx xxx
 88.วัดวังสำโรง xxx xxx xxx
 89.วัดวังหว้า xxx xxx xxx
 90.วัดวังหินเพลิง xxx xxx xxx
 91.วัดวังเรือน xxx xxx xxx
 92.วัดวังแดง xxx xxx xxx
 93.วัดวังไคร้ xxx xxx xxx
 94.วัดศรีรัตนวราราม xxx xxx xxx
 95.วัดสัตตวนาราม xxx xxx xxx
 96.วัดสัตตศิลาอาสน์ xxx xxx xxx
 97.วัดหนองกอไผ่ xxx xxx xxx
 98.วัดหนองคล่อ xxx xxx xxx
 99.วัดหนองง้าว xxx xxx xxx
 100.วัดหนองน้ำเต้า xxx xxx xxx
 101.วัดหนองสนวน xxx xxx xxx
 102.วัดหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 103.วัดห้วยเรียงกลาง xxx xxx xxx
 104.วัดเขาทราย xxx xxx xxx
 105.วัดเขารวก xxx xxx xxx
 106.วัดเขาส้าน xxx xxx xxx
 107.วัดโพทะเล xxx xxx xxx
 108.วัดโพธิ์ลอย xxx xxx xxx
 109.วัดใหม่ดงเจริญ xxx xxx xxx
 110.วัดใหม่วังหว้า xxx xxx xxx
 111.วัดใหม่สำราญ xxx xxx xxx
 112.วัดไดอีเผือก xxx xxx xxx
 113.ศรีประสิทธิ์วิทยา xxx xxx xxx
 114.สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) xxx xxx xxx
 115.สี่แยกเขาดิน xxx xxx xxx
 116.ห้วยพุกวิทยา xxx xxx xxx
 117.อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) xxx xxx xxx
 118.อนุบาลทับคล้อ xxx xxx xxx
 119.อนุบาลบางมูลนาก xxx xxx xxx
 120.อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) xxx xxx xxx
 121.อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) xxx xxx xxx
 122.อนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” xxx xxx xxx
 123.เขาพนมกาวหนองนกยาง xxx xxx xxx
 124.โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร xxx xxx xxx
 125.ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net