แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุโขทัย เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านคลองยาง xxx xxx xxx
 2.บ้านกลางดง xxx xxx xxx
 3.บ้านขอนซุง xxx xxx xxx
 4.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) xxx xxx xxx
 5.บ้านคลองสำราญ xxx xxx xxx
 6.บ้านคลองแห้ง xxx xxx xxx
 7.บ้านซ่าน xxx xxx xxx
 8.บ้านดงคู่ xxx xxx xxx
 9.บ้านดงจันทน์ xxx xxx xxx
 10.บ้านดงยาง xxx xxx xxx
 11.บ้านดงย่าปา xxx xxx xxx
 12.บ้านดงไทยวิทยา xxx xxx xxx
 13.บ้านดอนจันทร์ xxx xxx xxx
 14.บ้านดอนระเบียง xxx xxx xxx
 15.บ้านดอยไก่เขี่ย xxx xxx xxx
 16.บ้านตาลพร้า xxx xxx xxx
 17.บ้านตึก xxx xxx xxx
 18.บ้านทับผึ้ง xxx xxx xxx
 19.บ้านท่าชัย xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าทอง xxx xxx xxx
 22.บ้านท่ามักกะสัง xxx xxx xxx
 23.บ้านท่าวิเศษ xxx xxx xxx
 24.บ้านท่าโพธิ์ xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งพล้อ xxx xxx xxx
 26.บ้านทุ่งมหาชัย xxx xxx xxx
 27.บ้านธารชะอม xxx xxx xxx
 28.บ้านธารน้ำทิพย์ xxx xxx xxx
 29.บ้านนา xxx xxx xxx
 30.บ้านนาขุนไกร xxx xxx xxx
 31.บ้านนาต้นจั่น xxx xxx xxx
 32.บ้านนาพง xxx xxx xxx
 33.บ้านน้ำขุม xxx xxx xxx
 34.บ้านบึงงาม xxx xxx xxx
 35.บ้านบึงบอน xxx xxx xxx
 36.บ้านบึงสวย xxx xxx xxx
 37.บ้านบุ่งสัก xxx xxx xxx
 38.บ้านปากคลองแดน xxx xxx xxx
 39.บ้านปากคะยาง xxx xxx xxx
 40.บ้านป่ากล้วย xxx xxx xxx
 41.บ้านปากสาน xxx xxx xxx
 42.บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 43.บ้านป่ากุมเกาะ xxx xxx xxx
 44.บ้านป่าคา xxx xxx xxx
 45.บ้านปางสา xxx xxx xxx
 46.บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 47.บ้านป่ายาง xxx xxx xxx
 48.บ้านป่าเลา xxx xxx xxx
 49.บ้านผาเวียง xxx xxx xxx
 50.บ้านฝั่งหมิ่น xxx xxx xxx
 51.บ้านพระปรางค์ xxx xxx xxx
 52.บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 53.บ้านราวต้นจันทน์ xxx xxx xxx
 54.บ้านลานตาเมือง xxx xxx xxx
 55.บ้านลำโชค xxx xxx xxx
 56.บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 57.บ้านวังทอง xxx xxx xxx
 58.บ้านวังธาร xxx xxx xxx
 59.บ้านวังพิกุล xxx xxx xxx
 60.บ้านวังยายมาก xxx xxx xxx
 61.บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) xxx xxx xxx
 62.บ้านวังสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 63.บ้านวังแร่ xxx xxx xxx
 64.บ้านวังไฟไหม้ xxx xxx xxx
 65.บ้านวัดโบสถ์ xxx xxx xxx
 66.บ้านศรีสวรรค์ xxx xxx xxx
 67.บ้านศาลาไก่ฟุบ xxx xxx xxx
 68.บ้านสะท้อ xxx xxx xxx
 69.บ้านสันติพิทยาคาร xxx xxx xxx
 70.บ้านสันติสุข xxx xxx xxx
 71.บ้านสันหีบ xxx xxx xxx
 72.บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) xxx xxx xxx
 73.บ้านสารจิตร xxx xxx xxx
 74.บ้านสุเม่น xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองกลับ xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองบัว(ศรีนคร) xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองป่าตอ xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองผักบุ้ง xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองยาว xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองรังสิต xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองหมื่นชัย xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองแหน(ศรีนคร) xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) xxx xxx xxx
 86.บ้านหมอนสูง xxx xxx xxx
 87.บ้านห้วยตม xxx xxx xxx
 88.บ้านห้วยติ่ง xxx xxx xxx
 89.บ้านห้วยหยวก xxx xxx xxx
 90.บ้านห้วยเจริญ xxx xxx xxx
 91.บ้านห้วยโป้ xxx xxx xxx
 92.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 93.บ้านหัวฝาย xxx xxx xxx
 94.บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) xxx xxx xxx
 95.บ้านเกาะน้อย xxx xxx xxx
 96.บ้านเขาดินไพรวัน xxx xxx xxx
 97.บ้านเขาทอง xxx xxx xxx
 98.บ้านเตว็ดกลาง xxx xxx xxx
 99.บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 100.บ้านแก่ง xxx xxx xxx
 101.บ้านแม่คุ xxx xxx xxx
 102.บ้านแม่ท่าแพ xxx xxx xxx
 103.บ้านแม่ทุเลา xxx xxx xxx
 104.บ้านแม่ทุเลาใน xxx xxx xxx
 105.บ้านแม่บ่อทอง xxx xxx xxx
 106.บ้านแม่ราก xxx xxx xxx
 107.บ้านแม่สาน xxx xxx xxx
 108.บ้านแม่สำ xxx xxx xxx
 109.บ้านแม่ฮู้ xxx xxx xxx
 110.บ้านแม่เทิน xxx xxx xxx
 111.บ้านแสงสว่าง xxx xxx xxx
 112.บ้านโคกกะทือ xxx xxx xxx
 113.บ้านโซกม่วง xxx xxx xxx
 114.บ้านโซกเปือย xxx xxx xxx
 115.บ้านโป่งตีนตั่ง xxx xxx xxx
 116.บ้านโป่งฝาง xxx xxx xxx
 117.บ้านใหม่โพธิ์งาม xxx xxx xxx
 118.บ้านไทยชนะศึก xxx xxx xxx
 119.บ้านไผ่ตะล่อม xxx xxx xxx
 120.บ้านไม้งาม xxx xxx xxx
 121.บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) xxx xxx xxx
 122.ประชาอุทิศ xxx xxx xxx
 123.มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) xxx xxx xxx
 124.มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 125.วัดกรงทอง xxx xxx xxx
 126.วัดคลองกระจง xxx xxx xxx
 127.วัดคุ้งยาง xxx xxx xxx
 128.วัดตลิ่งชัน xxx xxx xxx
 129.วัดบ้านกรุ xxx xxx xxx
 130.วัดบ้านคลอง xxx xxx xxx
 131.วัดบ้านเหมือง xxx xxx xxx
 132.วัดปากคลองช้าง xxx xxx xxx
 133.วัดปากน้ำ xxx xxx xxx
 134.วัดป่าถ่อน xxx xxx xxx
 135.วัดภูนก xxx xxx xxx
 136.วัดวังค่า xxx xxx xxx
 137.วัดวังใหญ่ xxx xxx xxx
 138.วัดศรีสังวร xxx xxx xxx
 139.วัดศิริบูรณาราม xxx xxx xxx
 140.วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 141.วัดเกาะ xxx xxx xxx
 142.วัดเกาะน้อย xxx xxx xxx
 143.วัดแสนตอ xxx xxx xxx
 144.วัดโบราณหลวง xxx xxx xxx
 145.วัดไทรย้อย xxx xxx xxx
 146.วัดไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 147.ศีกษาเกษตรศิลป์ xxx xxx xxx
 148.สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 149.หนองอ้อบำเพ็ญ xxx xxx xxx
 150.หมอนสูงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 151.หาดเสี้ยววิทยา xxx xxx xxx
 152.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) xxx xxx xxx
 153.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) xxx xxx xxx
 154.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) xxx xxx xxx
 155.อนุบาลศรีสำโรง xxx xxx xxx
 156.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) xxx xxx xxx
 157.เชิงผา xxx xxx xxx
 158.เทวัญอำนวยวิทย์ xxx xxx xxx
 159.แม่สานสามัคคี xxx xxx xxx
 160.โรตารี่สวรรคโลก 1 xxx xxx xxx
 161.ไชยะวิทยา xxx xxx xxx
 162.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net