แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านทุ่งนา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านประดู่ยืน xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านหนองงาแซง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต xxx xxx xxx
 7.บ้านกลาง xxx xxx xxx
 8.บ้านคลองชะนี xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองตะขาบ xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองหวาย xxx xxx xxx
 11.บ้านคลองแห้งวิทยา xxx xxx xxx
 12.บ้านคลองโป่ง xxx xxx xxx
 13.บ้านงิ้วงาม xxx xxx xxx
 14.บ้านจัน xxx xxx xxx
 15.บ้านซับสุราษฎร์ xxx xxx xxx
 16.บ้านดง xxx xxx xxx
 17.บ้านดงประดาพระ xxx xxx xxx
 18.บ้านตลิ่งสูง xxx xxx xxx
 19.บ้านตะกรุด xxx xxx xxx
 20.บ้านทัพยายปอน xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าชะอม xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งน้อย xxx xxx xxx
 23.บ้านทุ่งนาสวน xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งสามแท่ง xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งใหญ่ xxx xxx xxx
 26.บ้านนาทุ่งเชือก xxx xxx xxx
 27.บ้านนาไร่เดียว xxx xxx xxx
 28.บ้านน้ำพุ xxx xxx xxx
 29.บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ xxx xxx xxx
 30.บ้านน้ำรอบ xxx xxx xxx
 31.บ้านน้ำวิ่ง xxx xxx xxx
 32.บ้านบ่อทับใต้ xxx xxx xxx
 33.บ้านบ่อทับใต้ xxx xxx xxx
 34.บ้านบุ่ง xxx xxx xxx
 35.บ้านบุ่งกะเซอร์ xxx xxx xxx
 36.บ้านบุ่งฝาง xxx xxx xxx
 37.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม xxx xxx xxx
 38.บ้านประดาหัก xxx xxx xxx
 39.บ้านปางไม้ไผ่ xxx xxx xxx
 40.บ้านป่าอ้อ xxx xxx xxx
 41.บ้านป่าเลา xxx xxx xxx
 42.บ้านพุต่อ xxx xxx xxx
 43.บ้านพุบอน xxx xxx xxx
 44.บ้านร่องตาที xxx xxx xxx
 45.บ้านร่องมะดูก xxx xxx xxx
 46.บ้านล่อมเสือโฮก xxx xxx xxx
 47.บ้านลานคา xxx xxx xxx
 48.บ้านวังตอสามัคคี xxx xxx xxx
 49.บ้านวังผาลาด xxx xxx xxx
 50.บ้านวังพง xxx xxx xxx
 51.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 52.บ้านศาลาคลอง xxx xxx xxx
 53.บ้านสมอทอง xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองจอก xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองจิกยาว xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองบ่มกล้วย xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองผักกาด xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองผักแพว xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองฝาง xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองมะสัง xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองอาสา xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองแกเชียงราย xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองไม้แก่น xxx xxx xxx
 67.บ้านหน้าฝายบึงตาโพ xxx xxx xxx
 68.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 69.บ้านห้วยบง xxx xxx xxx
 70.บ้านห้วยป่าปก xxx xxx xxx
 71.บ้านห้วยพลู xxx xxx xxx
 72.บ้านห้วยเปล้า xxx xxx xxx
 73.บ้านห้วยโศก xxx xxx xxx
 74.บ้านห้วยไผ่ขุย xxx xxx xxx
 75.บ้านหินงามสามัคคี xxx xxx xxx
 76.บ้านหินตุ้ม xxx xxx xxx
 77.บ้านหินโหง่น xxx xxx xxx
 78.บ้านหูช้าง xxx xxx xxx
 79.บ้านอีมาดอีทราย xxx xxx xxx
 80.บ้านเขากวางทอง xxx xxx xxx
 81.บ้านเขาน้อย xxx xxx xxx
 82.บ้านเขาน้ำโจน xxx xxx xxx
 83.บ้านเขาลูกโล่ xxx xxx xxx
 84.บ้านเขาวง xxx xxx xxx
 85.บ้านเจ้าวัด xxx xxx xxx
 86.บ้านเนินพยอม xxx xxx xxx
 87.บ้านเนินมะค่า xxx xxx xxx
 88.บ้านเนินสาธารณ์ xxx xxx xxx
 89.บ้านเพชรน้ำผึ้ง xxx xxx xxx
 90.บ้านโกรกลึก xxx xxx xxx
 91.บ้านโป่งข่อย xxx xxx xxx
 92.บ้านโป่งสามสิบ xxx xxx xxx
 93.บ้านใหม่คลองอังวะ xxx xxx xxx
 94.บ้านใหม่คลองเคียน xxx xxx xxx
 95.บ้านใหม่ร่มเย็น xxx xxx xxx
 96.บ้านใหม่หนองแก xxx xxx xxx
 97.รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) xxx xxx xxx
 98.วัดทองหลาง xxx xxx xxx
 99.วัดทัพคล้าย xxx xxx xxx
 100.วัดทัพหมัน xxx xxx xxx
 101.วัดทัพหลวง xxx xxx xxx
 102.วัดทุ่งหลวง xxx xxx xxx
 103.วัดทุ่งโพ xxx xxx xxx
 104.วัดปทุมทอง xxx xxx xxx
 105.วัดผาทั่ง xxx xxx xxx
 106.วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม xxx xxx xxx
 107.วัดสะนำ xxx xxx xxx
 108.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 109.วัดหนองมะกอก xxx xxx xxx
 110.วัดหนองยาง xxx xxx xxx
 111.วัดหนองเต่า xxx xxx xxx
 112.วัดห้วยพระจันทร์ xxx xxx xxx
 113.วัดห้วยแห้ง xxx xxx xxx
 114.วัดหัวเมือง xxx xxx xxx
 115.วัดเขาฆ้องชัย xxx xxx xxx
 116.วัดเขาผาแรต xxx xxx xxx
 117.วัดเขาพระยาสังฆาราม xxx xxx xxx
 118.วัดเทพนิมิต xxx xxx xxx
 119.สง่ารวมราษฎร์ xxx xxx xxx
 120.ห้วยขาแข้งวิทยาคม xxx xxx xxx
 121.อนุบาลบ้านไร่ xxx xxx xxx
 122.อนุบาลลานสัก xxx xxx xxx
 123.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) xxx xxx xxx
 124.อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) xxx xxx xxx
 125.อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา xxx xxx xxx
 126.ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net