แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พะเยา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.จำบอน xxx xxx xxx
 2.ชัยชุมภู xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านดอนไชย xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านบอน xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านหนองเลา xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านหลวง xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านเชียงบาน xxx xxx xxx
 10.บ้านก๊อน้อย xxx xxx xxx
 11.บ้านก๊อหลวง xxx xxx xxx
 12.บ้านกิ่วแก้ว xxx xxx xxx
 13.บ้านขุนกำลัง xxx xxx xxx
 14.บ้านควรดง xxx xxx xxx
 15.บ้านควรเก๊าเงา xxx xxx xxx
 16.บ้านจุน xxx xxx xxx
 17.บ้านดอนมูล(จุน) xxx xxx xxx
 18.บ้านดอนลาว xxx xxx xxx
 19.บ้านดอนเงิน xxx xxx xxx
 20.บ้านดอนแก้ว xxx xxx xxx
 21.บ้านดอนไชยป่าแขม xxx xxx xxx
 22.บ้านดู่ xxx xxx xxx
 23.บ้านต้นผึ้ง xxx xxx xxx
 24.บ้านถ้ำผาลาด xxx xxx xxx
 25.บ้านท่าฟ้าเหนือ xxx xxx xxx
 26.บ้านท่าฟ้าใต้ xxx xxx xxx
 27.บ้านท่าม่าน xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งกล้วย xxx xxx xxx
 29.บ้านทุ่งติ้ว xxx xxx xxx
 30.บ้านทุ่งมอก xxx xxx xxx
 31.บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) xxx xxx xxx
 32.บ้านทุ่งหนอง xxx xxx xxx
 33.บ้านทุ่งหล่ม xxx xxx xxx
 34.บ้านทุ่งแต xxx xxx xxx
 35.บ้านธาตุขิงแกง xxx xxx xxx
 36.บ้านนาบัว xxx xxx xxx
 37.บ้านนาอ้อม xxx xxx xxx
 38.บ้านน้ำจุน xxx xxx xxx
 39.บ้านน้ำปุก xxx xxx xxx
 40.บ้านน้ำมิน xxx xxx xxx
 41.บ้านบ่อเบี้ย xxx xxx xxx
 42.บ้านบุญเรือง xxx xxx xxx
 43.บ้านปง xxx xxx xxx
 44.บ้านปงสนุก(จุน) xxx xxx xxx
 45.บ้านปงสนุก(เชียงม่วน) xxx xxx xxx
 46.บ้านปงใหม่ xxx xxx xxx
 47.บ้านปัว xxx xxx xxx
 48.บ้านปัวศรีพรม xxx xxx xxx
 49.บ้านป่าคา xxx xxx xxx
 50.บ้านปางถ้ำ xxx xxx xxx
 51.บ้านปางผักหม xxx xxx xxx
 52.บ้านปางมดแดง xxx xxx xxx
 53.บ้านป่าสัก xxx xxx xxx
 54.บ้านปี้ xxx xxx xxx
 55.บ้านผาตั้ง xxx xxx xxx
 56.บ้านผาลาด xxx xxx xxx
 57.บ้านผาฮาว xxx xxx xxx
 58.บ้านฝายกวาง xxx xxx xxx
 59.บ้านพระนั่งดิน xxx xxx xxx
 60.บ้านพวงพยอม xxx xxx xxx
 61.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 62.บ้านยางขาม xxx xxx xxx
 63.บ้านร่องค้อม xxx xxx xxx
 64.บ้านร่องย้าง xxx xxx xxx
 65.บ้านร่องส้าน xxx xxx xxx
 66.บ้านร้องเชียงแรง xxx xxx xxx
 67.บ้านร่องแมด xxx xxx xxx
 68.บ้านวังบง xxx xxx xxx
 69.บ้านวังเค็มใหม่ xxx xxx xxx
 70.บ้านศรีเมืองชุม xxx xxx xxx
 71.บ้านสถาน xxx xxx xxx
 72.บ้านสบขาม xxx xxx xxx
 73.บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 74.บ้านสบบง xxx xxx xxx
 75.บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 76.บ้านสร้อยศรี xxx xxx xxx
 77.บ้านสระ xxx xxx xxx
 78.บ้านสะแล่ง xxx xxx xxx
 79.บ้านสักทุ่ง xxx xxx xxx
 80.บ้านสักลอ xxx xxx xxx
 81.บ้านสันกลางนาดอ xxx xxx xxx
 82.บ้านสันติสุข xxx xxx xxx
 83.บ้านสันปูเลย xxx xxx xxx
 84.บ้านสันหลวง xxx xxx xxx
 85.บ้านสา xxx xxx xxx
 86.บ้านสีพรม xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองท่าควาย xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองบัวเงิน xxx xxx xxx
 89.บ้านหนุน xxx xxx xxx
 90.บ้านหมุ้น xxx xxx xxx
 91.บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) xxx xxx xxx
 92.บ้านหลวง xxx xxx xxx
 93.บ้านหล่ายทุ่ง xxx xxx xxx
 94.บ้านหล่ายฝายแก้ว xxx xxx xxx
 95.บ้านห้วยกั้ง xxx xxx xxx
 96.บ้านห้วยสิงห์ xxx xxx xxx
 97.บ้านห้วยแม่แดง xxx xxx xxx
 98.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 99.บ้านหัวทุ่ง xxx xxx xxx
 100.บ้านฮวก xxx xxx xxx
 101.บ้านเลี้ยว xxx xxx xxx
 102.บ้านเวียงลอ xxx xxx xxx
 103.บ้านแก xxx xxx xxx
 104.บ้านแบ่ง xxx xxx xxx
 105.บ้านแม่ต๋ำ xxx xxx xxx
 106.บ้านแม่ทะลาย xxx xxx xxx
 107.บ้านแม่ทาย xxx xxx xxx
 108.บ้านแม่วังช้าง xxx xxx xxx
 109.บ้านแวน xxx xxx xxx
 110.บ้านแวนโค้ง xxx xxx xxx
 111.บ้านแฮะ(ปง) xxx xxx xxx
 112.บ้านแฮะ(เชียงคำ) xxx xxx xxx
 113.บ้านโจ้โก้ xxx xxx xxx
 114.บ้านใหม่น้ำเงิน xxx xxx xxx
 115.บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 116.บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก xxx xxx xxx
 117.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 118.บ้านใหม่ร่มเย็น xxx xxx xxx
 119.บ้านไชยสถาน xxx xxx xxx
 120.ปัวพิทยา xxx xxx xxx
 121.ราชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 122.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) xxx xxx xxx
 123.อนุบาลปง xxx xxx xxx
 124.อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) xxx xxx xxx
 125.อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) xxx xxx xxx
 126.อนุบาลเชียงม่วน xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net