แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คุรุประชาสรรค์ศึกษา xxx xxx xxx
 2.จริมอนุสรณ์ 2 xxx xxx xxx
 3.จริมอนุสรณ์1 xxx xxx xxx
 4.ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านนากล่ำ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดมหาธาตุ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม xxx xxx xxx
 9.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 xxx xxx xxx
 10.ท่าปลาอนุสรณ์ 2 xxx xxx xxx
 11.ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 xxx xxx xxx
 12.ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 xxx xxx xxx
 13.ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 xxx xxx xxx
 14.น้ำพร้าสามัคคี xxx xxx xxx
 15.น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) xxx xxx xxx
 16.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 xxx xxx xxx
 17.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 xxx xxx xxx
 18.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 xxx xxx xxx
 19.นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 xxx xxx xxx
 20.นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 xxx xxx xxx
 21.บ้านกิ่วเคียน xxx xxx xxx
 22.บ้านงอมมด xxx xxx xxx
 23.บ้านซําบ้อ xxx xxx xxx
 24.บ้านทรายขาว xxx xxx xxx
 25.บ้านนาต้นโพธิ์ xxx xxx xxx
 26.บ้านนาผักฮาด xxx xxx xxx
 27.บ้านนาหน่ำ xxx xxx xxx
 28.บ้านนาแซง xxx xxx xxx
 29.บ้านนาไพร xxx xxx xxx
 30.บ้านนาไร่เดียว xxx xxx xxx
 31.บ้านน้ำต๊ะ xxx xxx xxx
 32.บ้านน้ำลัดสามัคคี xxx xxx xxx
 33.บ้านน้ำลี xxx xxx xxx
 34.บ้านน้ำหมัน xxx xxx xxx
 35.บ้านน้ำแพ xxx xxx xxx
 36.บ้านน้ำไคร้ xxx xxx xxx
 37.บ้านบ่อเบี้ย xxx xxx xxx
 38.บ้านปากปาด xxx xxx xxx
 39.บ้านปางคอม xxx xxx xxx
 40.บ้านปางเกลือ xxx xxx xxx
 41.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 42.บ้านม่วงชุม xxx xxx xxx
 43.บ้านย่านดู่ xxx xxx xxx
 44.บ้านวังหัวดอย xxx xxx xxx
 45.บ้านสีเสียดบํารุง xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองแห้ว xxx xxx xxx
 47.บ้านห้วยครั่ง xxx xxx xxx
 48.บ้านห้วยคอม xxx xxx xxx
 49.บ้านห้วยต้าวิทยา xxx xxx xxx
 50.บ้านห้วยผึ้ง xxx xxx xxx
 51.บ้านห้วยมุ่น xxx xxx xxx
 52.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 53.บ้านห้วยลึก xxx xxx xxx
 54.บ้านห้วยสูน xxx xxx xxx
 55.บ้านห้วยเดื่อ xxx xxx xxx
 56.บ้านห้วยแมง xxx xxx xxx
 57.บ้านห้วยโป่ง xxx xxx xxx
 58.บ้านห้วยไคร้ xxx xxx xxx
 59.บ้านเด่นชาติ xxx xxx xxx
 60.บ้านเด่นเหล็ก xxx xxx xxx
 61.บ้านโป่งพาน xxx xxx xxx
 62.บ้านไร่ตีนตก xxx xxx xxx
 63.ป่ากั้งวิทยา xxx xxx xxx
 64.ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ xxx xxx xxx
 65.วัดจอมแจ้ง xxx xxx xxx
 66.วัดนาขุม xxx xxx xxx
 67.วัดปากไพร xxx xxx xxx
 68.วัดวังกอง xxx xxx xxx
 69.วัดวังสัมพันธ์ xxx xxx xxx
 70.วัดโพธิ์ชัย xxx xxx xxx
 71.สิงห์คอมพิทยา xxx xxx xxx
 72.อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) xxx xxx xxx
 73.อนุบาลบ้านโคก xxx xxx xxx
 74.อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) xxx xxx xxx
 75.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) xxx xxx xxx
 76.ไผ่งามวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net