แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชายเขาวิทยา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนด่านวิทยา xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านดง xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านวังหิน xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านโคน xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดบรมธาตุ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนเมืองปากฝาง xxx xxx xxx
 9.ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา xxx xxx xxx
 10.ด่านแม่คํามัน xxx xxx xxx
 11.นานกกก xxx xxx xxx
 12.นาน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 13.นาอินวิทยาคม xxx xxx xxx
 14.น้ำริดราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 15.บ้านกองโค xxx xxx xxx
 16.บ้านขอม xxx xxx xxx
 17.บ้านข่อยสูง xxx xxx xxx
 18.บ้านขุนฝาง xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองกล้วย xxx xxx xxx
 20.บ้านคลองกะชี xxx xxx xxx
 21.บ้านคลองกะพั้ว xxx xxx xxx
 22.บ้านคลองละวาน xxx xxx xxx
 23.บ้านคลองเรียงงาม xxx xxx xxx
 24.บ้านคุ้งตะเภา xxx xxx xxx
 25.บ้านงิ้วงาม xxx xxx xxx
 26.บ้านชําตก xxx xxx xxx
 27.บ้านชําทอง xxx xxx xxx
 28.บ้านชําผักหนาม xxx xxx xxx
 29.บ้านชําสอง xxx xxx xxx
 30.บ้านชําหนึ่ง xxx xxx xxx
 31.บ้านซ่านสามัคคี xxx xxx xxx
 32.บ้านดงช้างดี xxx xxx xxx
 33.บ้านดอนโพ xxx xxx xxx
 34.บ้านดารา xxx xxx xxx
 35.บ้านดินแดง xxx xxx xxx
 36.บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 37.บ้านท่าช้าง xxx xxx xxx
 38.บ้านท่ามะปราง xxx xxx xxx
 39.บ้านท้ายน้ำ xxx xxx xxx
 40.บ้านท่าสัก xxx xxx xxx
 41.บ้านท่าอวน xxx xxx xxx
 42.บ้านท่าเดื่อ xxx xxx xxx
 43.บ้านทุ่งป่ากระถิน xxx xxx xxx
 44.บ้านนาป่าคาย xxx xxx xxx
 45.บ้านนายาง xxx xxx xxx
 46.บ้านนาอิซาง xxx xxx xxx
 47.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 xxx xxx xxx
 48.บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 49.บ้านน้ำหมีใหญ่ xxx xxx xxx
 50.บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) xxx xxx xxx
 51.บ้านน้ำไคร้ xxx xxx xxx
 52.บ้านบ่อพระ xxx xxx xxx
 53.บ้านบึงท่ายวน xxx xxx xxx
 54.บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) xxx xxx xxx
 55.บ้านปากคลอง xxx xxx xxx
 56.บ้านป่ากะพี้ xxx xxx xxx
 57.บ้านปางวุ้น xxx xxx xxx
 58.บ้านปางหมิ่น xxx xxx xxx
 59.บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 60.บ้านป่าแต้ว xxx xxx xxx
 61.บ้านผักขวง xxx xxx xxx
 62.บ้านฟากบึง xxx xxx xxx
 63.บ้านร้องลึก xxx xxx xxx
 64.บ้านวังดิน xxx xxx xxx
 65.บ้านวังถ้ำ xxx xxx xxx
 66.บ้านวังปรากฏ xxx xxx xxx
 67.บ้านวังสะโม xxx xxx xxx
 68.บ้านวังสําโม xxx xxx xxx
 69.บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 70.บ้านวังแดง xxx xxx xxx
 71.บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 72.บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) xxx xxx xxx
 73.บ้านวังโป่ง xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองกวาง xxx xxx xxx
 75.บ้านหน้าพระธาตุ xxx xxx xxx
 76.บ้านหลักร้อย xxx xxx xxx
 77.บ้านห้วยฉลอง xxx xxx xxx
 78.บ้านห้วยทราย xxx xxx xxx
 79.บ้านห้วยปลาดุก xxx xxx xxx
 80.บ้านห้วยใต้ xxx xxx xxx
 81.บ้านหัวค่าย xxx xxx xxx
 82.บ้านหัวหาด xxx xxx xxx
 83.บ้านหาดงิ้ว xxx xxx xxx
 84.บ้านหาดทับยา xxx xxx xxx
 85.บ้านหาดสองแคว xxx xxx xxx
 86.บ้านหาดเสือเต้น xxx xxx xxx
 87.บ้านเด่นด่าน xxx xxx xxx
 88.บ้านเด่นสําโรง xxx xxx xxx
 89.บ้านเต่าไหเหนือ xxx xxx xxx
 90.บ้านเหล่า xxx xxx xxx
 91.บ้านเหล่าป่าสา xxx xxx xxx
 92.บ้านแพะ xxx xxx xxx
 93.บ้านแสนขัน xxx xxx xxx
 94.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี xxx xxx xxx
 95.บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 96.บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 xxx xxx xxx
 97.บ้านในเมือง xxx xxx xxx
 98.บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 99.บ้านไชยมงคล xxx xxx xxx
 100.ประชาชนอุทิศ xxx xxx xxx
 101.ป่าขนุนเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 102.พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 103.พิชัยดาบหัก 1 xxx xxx xxx
 104.ม่อนดินแดงวิทยาคม xxx xxx xxx
 105.ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 106.ราษฎร์อํานวย xxx xxx xxx
 107.วังโป่งดํารงวิทย์ xxx xxx xxx
 108.วัดคลองนาพง xxx xxx xxx
 109.วัดคุ้งยาง xxx xxx xxx
 110.วัดช่องลม xxx xxx xxx
 111.วัดดงสระแก้ว xxx xxx xxx
 112.วัดดอกไม้ xxx xxx xxx
 113.วัดดอนสัก xxx xxx xxx
 114.วัดดอย xxx xxx xxx
 115.วัดดอยแก้ว xxx xxx xxx
 116.วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) xxx xxx xxx
 117.วัดทุ่งเศรษฐี xxx xxx xxx
 118.วัดนาทะเล xxx xxx xxx
 119.วัดน้ำใส xxx xxx xxx
 120.วัดบ้านเกาะ xxx xxx xxx
 121.วัดบ้านใหม่ xxx xxx xxx
 122.วัดผาจักร xxx xxx xxx
 123.วัดพญาปันแดน xxx xxx xxx
 124.วัดพระฝาง xxx xxx xxx
 125.วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) xxx xxx xxx
 126.วัดวังผักรุง xxx xxx xxx
 127.วัดวังยาง xxx xxx xxx
 128.วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) xxx xxx xxx
 129.วัดสว่าง xxx xxx xxx
 130.วัดสิงห์ศรีสว่าง xxx xxx xxx
 131.วัดห้องสูง xxx xxx xxx
 132.วัดอรัญญิการาม xxx xxx xxx
 133.วัดแม่เฉย xxx xxx xxx
 134.วัดโรงม้า xxx xxx xxx
 135.วัดใหม่ xxx xxx xxx
 136.วัดไร่อ้อย xxx xxx xxx
 137.สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ xxx xxx xxx
 138.สามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 139.สามัคยาราม xxx xxx xxx
 140.หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) xxx xxx xxx
 141.หมู่ห้าสามัคคี xxx xxx xxx
 142.อนุบาลชุมชนหัวดง xxx xxx xxx
 143.อนุบาลอุตรดิตถ์ xxx xxx xxx
 144.แหลมนกแก้ว xxx xxx xxx
 145.ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) xxx xxx xxx
 146.ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 147.ไร่อ้อย xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net