แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลำปาง เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านสา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านใหม่ xxx xxx xxx
 3.ทุ่งคาวิทยา xxx xxx xxx
 4.ทุ่งฮั้ววิทยา xxx xxx xxx
 5.บ้านกล้วย xxx xxx xxx
 6.บ้านก่อ xxx xxx xxx
 7.บ้านขอวิทยา xxx xxx xxx
 8.บ้านขาม xxx xxx xxx
 9.บ้านจ๋ง xxx xxx xxx
 10.บ้านช่อฟ้า xxx xxx xxx
 11.บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า xxx xxx xxx
 12.บ้านดอนแก้ว xxx xxx xxx
 13.บ้านดอนแก้ว xxx xxx xxx
 14.บ้านดอนไชย xxx xxx xxx
 15.บ้านต้นงุ้น xxx xxx xxx
 16.บ้านถ้ำ xxx xxx xxx
 17.บ้านทัพป่าเส้า xxx xxx xxx
 18.บ้านทุ่ง xxx xxx xxx
 19.บ้านทุ่งข่วง xxx xxx xxx
 20.บ้านทุ่งจี้ xxx xxx xxx
 21.บ้านทุ่งปง xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งปี้ xxx xxx xxx
 23.บ้านทุ่งผึ้ง xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งสะแกง xxx xxx xxx
 25.บ้านทุ่งส้าน xxx xxx xxx
 26.บ้านทุ่งฮ้าง xxx xxx xxx
 27.บ้านทุ่งฮี xxx xxx xxx
 28.บ้านทุ่งโป่ง xxx xxx xxx
 29.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 30.บ้านนาไหม้ xxx xxx xxx
 31.บ้านน้ำจำ xxx xxx xxx
 32.บ้านปงคอบ xxx xxx xxx
 33.บ้านปงดอน xxx xxx xxx
 34.บ้านปงถ้ำ xxx xxx xxx
 35.บ้านปางดะ xxx xxx xxx
 36.บ้านป่าเหมี้ยง xxx xxx xxx
 37.บ้านป่าเหว xxx xxx xxx
 38.บ้านป่าแขม xxx xxx xxx
 39.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 40.บ้านม่วงงาม xxx xxx xxx
 41.บ้านวังมน xxx xxx xxx
 42.บ้านวังโป่ง xxx xxx xxx
 43.บ้านวังใหม่ xxx xxx xxx
 44.บ้านศรีบุญเรือง xxx xxx xxx
 45.บ้านสบฟ้า xxx xxx xxx
 46.บ้านสบลี xxx xxx xxx
 47.บ้านสวนดอกคำ xxx xxx xxx
 48.บ้านสันมะเกลือ xxx xxx xxx
 49.บ้านสาแพะ xxx xxx xxx
 50.บ้านหนอง xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองกอก xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองนาว xxx xxx xxx
 53.บ้านหลวงแจ้ซ้อน xxx xxx xxx
 54.บ้านหัวทุ่ง xxx xxx xxx
 55.บ้านหัวฝาย xxx xxx xxx
 56.บ้านหัวเมือง xxx xxx xxx
 57.บ้านฮ่องลี่ xxx xxx xxx
 58.บ้านเปียงใจ xxx xxx xxx
 59.บ้านเมืองตึง xxx xxx xxx
 60.บ้านเลาสู xxx xxx xxx
 61.บ้านเฮี้ย xxx xxx xxx
 62.บ้านแป้น xxx xxx xxx
 63.บ้านแพะ xxx xxx xxx
 64.บ้านแม่กองปิน xxx xxx xxx
 65.บ้านแม่ตา xxx xxx xxx
 66.บ้านแม่ตาใน xxx xxx xxx
 67.บ้านแม่พริก xxx xxx xxx
 68.บ้านแม่ม่า xxx xxx xxx
 69.บ้านแม่สุก xxx xxx xxx
 70.บ้านแม่สุขวังเหนือ xxx xxx xxx
 71.บ้านแม่สุขใน xxx xxx xxx
 72.บ้านแม่หีด xxx xxx xxx
 73.บ้านแม่เบิน xxx xxx xxx
 74.บ้านแม่เย็น xxx xxx xxx
 75.บ้านแม่แจ๋ม xxx xxx xxx
 76.บ้านใหม่ผ้าขาว xxx xxx xxx
 77.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 78.บ้านใหม่สามัคคี xxx xxx xxx
 79.บ้านใหม่เหล่ายาว xxx xxx xxx
 80.บ้านไร่ xxx xxx xxx
 81.บ้านไฮ xxx xxx xxx
 82.ปลายนาวิทยา xxx xxx xxx
 83.ผาช่อวิทยา xxx xxx xxx
 84.ร่องเคาะวิทยา xxx xxx xxx
 85.วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 86.วังทองวิทยา xxx xxx xxx
 87.วังแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 88.อนุบาลวังเหนือ xxx xxx xxx
 89.อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) xxx xxx xxx
 90.อนุบาลแจ้ห่ม xxx xxx xxx
 91.แจ้คอนวิทยา xxx xxx xxx
 92.แจ้ซ้อนวิทยา xxx xxx xxx
 93.ไผ่งามวิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net