แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลำปาง เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กอรวกพิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านทราย xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านสันกำแพง xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านแม่ฮาว xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านแหง xxx xxx xxx
 7.ทุ่งฝางวิทยา xxx xxx xxx
 8.ทุ่งหนองขามวิทยา xxx xxx xxx
 9.ธงชัยวิทยา xxx xxx xxx
 10.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 xxx xxx xxx
 11.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 xxx xxx xxx
 12.บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา xxx xxx xxx
 13.บ้านกาศเมฆ xxx xxx xxx
 14.บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 xxx xxx xxx
 15.บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว xxx xxx xxx
 16.บ้านจำค่า xxx xxx xxx
 17.บ้านจำปุย xxx xxx xxx
 18.บ้านทรายมูล xxx xxx xxx
 19.บ้านทาน xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าโทก xxx xxx xxx
 21.บ้านทุ่ง xxx xxx xxx
 22.บ้านทุ่งกล้วย xxx xxx xxx
 23.บ้านทุ่งฝาย xxx xxx xxx
 24.บ้านทุ่งหก xxx xxx xxx
 25.บ้านนาสัก xxx xxx xxx
 26.บ้านนาแช่ xxx xxx xxx
 27.บ้านบ่อห้อ xxx xxx xxx
 28.บ้านบุญนาค xxx xxx xxx
 29.บ้านปงวัง xxx xxx xxx
 30.บ้านปงสนุก xxx xxx xxx
 31.บ้านปันง้าว xxx xxx xxx
 32.บ้านป่าตันกุมเมือง xxx xxx xxx
 33.บ้านยางอ้อย xxx xxx xxx
 34.บ้านวังตม xxx xxx xxx
 35.บ้านศรีหมวดเกล้า xxx xxx xxx
 36.บ้านสบค่อม xxx xxx xxx
 37.บ้านสบพลึง xxx xxx xxx
 38.บ้านสบเติ๋น xxx xxx xxx
 39.บ้านสัน xxx xxx xxx
 40.บ้านสันทราย xxx xxx xxx
 41.บ้านสำเภา xxx xxx xxx
 42.บ้านหมากหัววัง xxx xxx xxx
 43.บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล xxx xxx xxx
 44.บ้านหลวงใต้ xxx xxx xxx
 45.บ้านหวด xxx xxx xxx
 46.บ้านห้วยอูน xxx xxx xxx
 47.บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) xxx xxx xxx
 48.บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) xxx xxx xxx
 49.บ้านอ้อน xxx xxx xxx
 50.บ้านเหล่า xxx xxx xxx
 51.บ้านแม่กวัก xxx xxx xxx
 52.บ้านแม่งาวใต้ xxx xxx xxx
 53.บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า xxx xxx xxx
 54.บ้านแม่จาง xxx xxx xxx
 55.บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย xxx xxx xxx
 56.บ้านแม่ตีบ xxx xxx xxx
 57.บ้านแม่ส้าน xxx xxx xxx
 58.บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง xxx xxx xxx
 59.บ้านแม่อาง xxx xxx xxx
 60.บ้านแม่เฟือง xxx xxx xxx
 61.บ้านโทกหัวช้าง xxx xxx xxx
 62.บ้านโป่งขวาก xxx xxx xxx
 63.บ้านใหม่ xxx xxx xxx
 64.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ xxx xxx xxx
 65.ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 66.ผาแดงวิทยา xxx xxx xxx
 67.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) xxx xxx xxx
 68.วัดค่ากลาง xxx xxx xxx
 69.วัดท่าสี xxx xxx xxx
 70.วัดทุ่งโจ้ xxx xxx xxx
 71.วัดน้ำโท้ง xxx xxx xxx
 72.วัดบ้านสัก xxx xxx xxx
 73.วัดบ้านฮ่อง xxx xxx xxx
 74.วัดบ้านแขม xxx xxx xxx
 75.วัดบ้านแลง xxx xxx xxx
 76.วัดพระเจ้านั่งแท่น xxx xxx xxx
 77.วัดศรีปรีดานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 78.วัดสบจาง xxx xxx xxx
 79.วัดหลวงวิทยา xxx xxx xxx
 80.วัดหัวฝาย xxx xxx xxx
 81.วัดเสด็จ xxx xxx xxx
 82.สบป้าดวิทยา xxx xxx xxx
 83.สบมายสามัคคีวิทยา xxx xxx xxx
 84.สบเมาะวิทยา xxx xxx xxx
 85.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) xxx xxx xxx
 86.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 87.อนุบาลห้างฉัตร xxx xxx xxx
 88.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) xxx xxx xxx
 89.อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) xxx xxx xxx
 90.เมืองยาววิทยา xxx xxx xxx
 91.แม่ก๋งวิทยา xxx xxx xxx
 92.แม่ฮ่างวิทยา xxx xxx xxx
 93.แม่แป้นวิทยา xxx xxx xxx
 94.ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net