แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลำพูน เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้ xxx xxx xxx
 2.ตำบลบ้านแป้น xxx xxx xxx
 3.ตำบลริมปิง xxx xxx xxx
 4.บ้านกองงาม xxx xxx xxx
 5.บ้านจำบอน xxx xxx xxx
 6.บ้านฉางข้าวน้อย xxx xxx xxx
 7.บ้านดงสารภี xxx xxx xxx
 8.บ้านดอนตอง xxx xxx xxx
 9.บ้านดอยคำ xxx xxx xxx
 10.บ้านดอยแก้ว xxx xxx xxx
 11.บ้านต้นผึ้ง xxx xxx xxx
 12.บ้านทาปลาดุก xxx xxx xxx
 13.บ้านทาป่าสัก xxx xxx xxx
 14.บ้านทาป่าเปา xxx xxx xxx
 15.บ้านน้ำย้อย xxx xxx xxx
 16.บ้านปงแม่ลอบ xxx xxx xxx
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง xxx xxx xxx
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม xxx xxx xxx
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ xxx xxx xxx
 20.บ้านประตูป่า xxx xxx xxx
 21.บ้านป่าซาง xxx xxx xxx
 22.บ้านป่าตาล xxx xxx xxx
 23.บ้านป่าเลา xxx xxx xxx
 24.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง xxx xxx xxx
 25.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน xxx xxx xxx
 26.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ xxx xxx xxx
 27.บ้านป่าเส้า xxx xxx xxx
 28.บ้านผาตั้ง xxx xxx xxx
 29.บ้านมะเขือแจ้ xxx xxx xxx
 30.บ้านร้องเรือ xxx xxx xxx
 31.บ้านล้องหนองหอย xxx xxx xxx
 32.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง xxx xxx xxx
 33.บ้านศรีป้าน xxx xxx xxx
 34.บ้านศรีย้อย xxx xxx xxx
 35.บ้านศรีสุพรรณ xxx xxx xxx
 36.บ้านศาลาแม่ทา xxx xxx xxx
 37.บ้านสะปุ๋ง xxx xxx xxx
 38.บ้านสันป่าเหียง xxx xxx xxx
 39.บ้านหนองช้างคืน xxx xxx xxx
 40.บ้านหนองดู่ xxx xxx xxx
 41.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 42.บ้านหนองยางไคล xxx xxx xxx
 43.บ้านหนองเกิด xxx xxx xxx
 44.บ้านหนองเงือก xxx xxx xxx
 45.บ้านหมื่นข้าว xxx xxx xxx
 46.บ้านหล่ายทา xxx xxx xxx
 47.บ้านห้วยส้ม xxx xxx xxx
 48.บ้านห้วยไซ xxx xxx xxx
 49.บ้านฮ่องกอม่วง xxx xxx xxx
 50.บ้านเหมืองลึก xxx xxx xxx
 51.บ้านเหล่าป่าก๋อย xxx xxx xxx
 52.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ xxx xxx xxx
 53.บ้านแม่เมย xxx xxx xxx
 54.บ้านแม่เมย xxx xxx xxx
 55.บ้านโทกน้ำกัด xxx xxx xxx
 56.บ้านโป่งรู xxx xxx xxx
 57.บ้านไร่ดง xxx xxx xxx
 58.วัดกู่เส้า xxx xxx xxx
 59.วัดขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 60.วัดชัยสถาน xxx xxx xxx
 61.วัดช้างค้ำ xxx xxx xxx
 62.วัดต้นโชค xxx xxx xxx
 63.วัดทากาศ xxx xxx xxx
 64.วัดทุ่งยาว xxx xxx xxx
 65.วัดนครเจดีย์ xxx xxx xxx
 66.วัดน้ำดิบ xxx xxx xxx
 67.วัดน้ำพุ xxx xxx xxx
 68.วัดบ้านก้อง xxx xxx xxx
 69.วัดบ้านดอน xxx xxx xxx
 70.วัดบ้านธิ xxx xxx xxx
 71.วัดบ้านม้า xxx xxx xxx
 72.วัดบ้านเรือน xxx xxx xxx
 73.วัดบ้านเหล่า xxx xxx xxx
 74.วัดบ้านแจ่ม xxx xxx xxx
 75.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ xxx xxx xxx
 76.วัดป่าตึงเชตวัน xxx xxx xxx
 77.วัดป่ายาง xxx xxx xxx
 78.วัดป่าสัก xxx xxx xxx
 79.วัดป่าแดด xxx xxx xxx
 80.วัดศรีดอนชัย xxx xxx xxx
 81.วัดศรีบังวัน xxx xxx xxx
 82.วัดสันคะยอม xxx xxx xxx
 83.วัดสันต้นธง xxx xxx xxx
 84.วัดสันทราย xxx xxx xxx
 85.วัดสันป่าสัก xxx xxx xxx
 86.วัดหนองซิว xxx xxx xxx
 87.วัดหนองสมณะ xxx xxx xxx
 88.วัดหนองหล่ม xxx xxx xxx
 89.วัดห้วยม้าโก้ง xxx xxx xxx
 90.วัดอรัญญาราม xxx xxx xxx
 91.วัดฮ่องกอก xxx xxx xxx
 92.วัดเหมืองง่า xxx xxx xxx
 93.อนุบาลลำพูน xxx xxx xxx
 94.อนุบาลเมืองลำพูน xxx xxx xxx
 95.เชตวันหนองหมู xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net