แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.จันทบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.บ้านคลองกะพง xxx xxx xxx
 2.บ้านคลองครก xxx xxx xxx
 3.บ้านคลองน้ำใส xxx xxx xxx
 4.บ้านคลองลาว xxx xxx xxx
 5.บ้านช่องกะพัด xxx xxx xxx
 6.บ้านชำโสม xxx xxx xxx
 7.บ้านซอยสอง xxx xxx xxx
 8.บ้านต้นกระบก xxx xxx xxx
 9.บ้านตาเลียว xxx xxx xxx
 10.บ้านท่าแฉลบ xxx xxx xxx
 11.บ้านบ่อไฟไหม้ xxx xxx xxx
 12.บ้านประแกต xxx xxx xxx
 13.บ้านมาบโอน xxx xxx xxx
 14.บ้านยางระหง xxx xxx xxx
 15.บ้านวังปลา xxx xxx xxx
 16.บ้านวังอีแอ่น xxx xxx xxx
 17.บ้านวังไม้แดง xxx xxx xxx
 18.บ้านศรัทธาตะพง xxx xxx xxx
 19.บ้านสะพานเลือก xxx xxx xxx
 20.บ้านสังข์ทอง xxx xxx xxx
 21.บ้านหนองบัวทอง xxx xxx xxx
 22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย xxx xxx xxx
 23.บ้านห้วงกระแจะ xxx xxx xxx
 24.บ้านเขามะปริง xxx xxx xxx
 25.บ้านเขาแก้ววิทยา xxx xxx xxx
 26.บ้านเจ้าหลาว xxx xxx xxx
 27.บ้านเตาหม้อ xxx xxx xxx
 28.บ้านเนินจำปา xxx xxx xxx
 29.บ้านเนินดินแดง xxx xxx xxx
 30.บ้านแก่งน้อย xxx xxx xxx
 31.บ้านแก้ว xxx xxx xxx
 32.บ้านโคกวัด xxx xxx xxx
 33.บ้านโป่งวัว xxx xxx xxx
 34.วัดขุนซ่อง xxx xxx xxx
 35.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ xxx xxx xxx
 36.วัดคมบาง xxx xxx xxx
 37.วัดคลองขุด xxx xxx xxx
 38.วัดจันทนาราม xxx xxx xxx
 39.วัดช้างข้าม xxx xxx xxx
 40.วัดดอนตาล xxx xxx xxx
 41.วัดตะกาดเง้า xxx xxx xxx
 42.วัดทองทั่ว xxx xxx xxx
 43.วัดท่าศาลา xxx xxx xxx
 44.วัดท่าแคลง xxx xxx xxx
 45.วัดทุ่งเบญจา xxx xxx xxx
 46.วัดนาซา xxx xxx xxx
 47.วัดนายายอาม xxx xxx xxx
 48.วัดบูรพาพิทยาราม xxx xxx xxx
 49.วัดพลับ xxx xxx xxx
 50.วัดพลับพลา xxx xxx xxx
 51.วัดรำพัน xxx xxx xxx
 52.วัดวังหิน xxx xxx xxx
 53.วัดวังเวียน xxx xxx xxx
 54.วัดสามผาน xxx xxx xxx
 55.วัดสิงห์ xxx xxx xxx
 56.วัดหนองคัน xxx xxx xxx
 57.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 58.วัดหนองสีงา xxx xxx xxx
 59.วัดหนองแหวน xxx xxx xxx
 60.วัดหนองไทร xxx xxx xxx
 61.วัดหมูดุด xxx xxx xxx
 62.วัดเกาะขวาง xxx xxx xxx
 63.วัดเกาะตะเคียน xxx xxx xxx
 64.วัดเกาะโตนด xxx xxx xxx
 65.วัดเขาน้อย xxx xxx xxx
 66.วัดเขาวงกต xxx xxx xxx
 67.วัดเนินยาง xxx xxx xxx
 68.วัดเนินสูง xxx xxx xxx
 69.วัดเนินโพธิ์ xxx xxx xxx
 70.วัดเสม็ดงาม xxx xxx xxx
 71.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี xxx xxx xxx
 72.วัดแก่งหางแมว xxx xxx xxx
 73.วัดแขมหนู xxx xxx xxx
 74.วัดแสลง xxx xxx xxx
 75.วัดโขดหอย xxx xxx xxx
 76.วัดโขมง xxx xxx xxx
 77.วัดโป่งแรด xxx xxx xxx
 78.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 xxx xxx xxx
 79.วัดไผ่ล้อม xxx xxx xxx
 80.สฤษดิเดช xxx xxx xxx
 81.อนุบาลจันทบุรี xxx xxx xxx
 82.อนุบาลบ้านหนองคล้า xxx xxx xxx
 83.ไทยรัฐวิทยา 14 xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net