แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กุดจิกนาสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 2.คำเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 3.จงกลกิตติขจรวิทยา xxx xxx xxx
 4.ชุมชนดงม่วงไข่ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบงเหนือ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบดมาดพอกน้อย xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านท่าศิลา xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านฝั่งแดง xxx xxx xxx
 10.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง xxx xxx xxx
 11.ชุมชนบ้านหนองปลิง xxx xxx xxx
 12.ชุมชนส่องดาว xxx xxx xxx
 13.ชุมพลศึกษา xxx xxx xxx
 14.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา xxx xxx xxx
 15.ทุ่งเจริญพัฒนา xxx xxx xxx
 16.บงใต้โนนรังพัฒนา xxx xxx xxx
 17.บ้านกลางหนองดินดำ xxx xxx xxx
 18.บ้านกุดตะกาบ xxx xxx xxx
 19.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) xxx xxx xxx
 20.บ้านกุดน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 21.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) xxx xxx xxx
 22.บ้านขมิ้น xxx xxx xxx
 23.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 24.บ้านขาว xxx xxx xxx
 25.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ xxx xxx xxx
 26.บ้านค้อโพนสวางยางชุม xxx xxx xxx
 27.บ้านค้อใต้ xxx xxx xxx
 28.บ้านคันชา xxx xxx xxx
 29.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ xxx xxx xxx
 30.บ้านคำก้าว xxx xxx xxx
 31.บ้านคำข่า xxx xxx xxx
 32.บ้านคำชนดงต้อง xxx xxx xxx
 33.บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) xxx xxx xxx
 34.บ้านคำนาดี xxx xxx xxx
 35.บ้านคำบ่อ xxx xxx xxx
 36.บ้านคำบอน xxx xxx xxx
 37.บ้านคำบิดโคกโพนยาง xxx xxx xxx
 38.บ้านคำสะอาด xxx xxx xxx
 39.บ้านคำสะแนน xxx xxx xxx
 40.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 41.บ้านคำเม็ก xxx xxx xxx
 42.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) xxx xxx xxx
 43.บ้านคำแหว xxx xxx xxx
 44.บ้านคำไชยวาน xxx xxx xxx
 45.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) xxx xxx xxx
 46.บ้านงิ้วพังฮอ xxx xxx xxx
 47.บ้านจำปานาถ่อน xxx xxx xxx
 48.บ้านจำปาศิริราษฎร์ xxx xxx xxx
 49.บ้านชัยชนะ xxx xxx xxx
 50.บ้านช้างมิ่ง xxx xxx xxx
 51.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น xxx xxx xxx
 52.บ้านดงคำโพธิ์ xxx xxx xxx
 53.บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 54.บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 55.บ้านดงบังป่าโจด xxx xxx xxx
 56.บ้านดงบาก xxx xxx xxx
 57.บ้านดงสง่า xxx xxx xxx
 58.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 59.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด xxx xxx xxx
 60.บ้านดงสว่าง xxx xxx xxx
 61.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 62.บ้านดอนกอย xxx xxx xxx
 63.บ้านดอนชัยวิทยา xxx xxx xxx
 64.บ้านดอนดู่ xxx xxx xxx
 65.บ้านดอนตาลโนนสูง xxx xxx xxx
 66.บ้านดอนม่วงไข่ xxx xxx xxx
 67.บ้านดอนม่วย xxx xxx xxx
 68.บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) xxx xxx xxx
 69.บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) xxx xxx xxx
 70.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ xxx xxx xxx
 71.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม xxx xxx xxx
 72.บ้านดอนหวาย xxx xxx xxx
 73.บ้านดอนหัน xxx xxx xxx
 74.บ้านดอนเชียงยืน xxx xxx xxx
 75.บ้านต้นผึ้ง xxx xxx xxx
 76.บ้านตาดภูวง xxx xxx xxx
 77.บ้านต้ายนาคูณวิทยา xxx xxx xxx
 78.บ้านตาล xxx xxx xxx
 79.บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) xxx xxx xxx
 80.บ้านตาลเลียน xxx xxx xxx
 81.บ้านตาลโกน xxx xxx xxx
 82.บ้านถ่อน ต.พันนา xxx xxx xxx
 83.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม xxx xxx xxx
 84.บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 85.บ้านทันสมัย xxx xxx xxx
 86.บ้านท่าลาด xxx xxx xxx
 87.บ้านท่าวารี xxx xxx xxx
 88.บ้านท่าสองคอน xxx xxx xxx
 89.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) xxx xxx xxx
 90.บ้านทิดไทย xxx xxx xxx
 91.บ้านทุ่งคำ xxx xxx xxx
 92.บ้านทุ่งปลากัด xxx xxx xxx
 93.บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา xxx xxx xxx
 94.บ้านทุ่งเชือก xxx xxx xxx
 95.บ้านทุ่งแก xxx xxx xxx
 96.บ้านธาตุ xxx xxx xxx
 97.บ้านธาตุกุดพร้าว xxx xxx xxx
 98.บ้านนาขามผดุงวิทยา xxx xxx xxx
 99.บ้านนางัว xxx xxx xxx
 100.บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี xxx xxx xxx
 101.บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 102.บ้านนาดี xxx xxx xxx
 103.บ้านนาตากาง xxx xxx xxx
 104.บ้านนาถ่อน xxx xxx xxx
 105.บ้านนาทม xxx xxx xxx
 106.บ้านนาบ่อ xxx xxx xxx
 107.บ้านนาล้อม xxx xxx xxx
 108.บ้านนาสาวนาน xxx xxx xxx
 109.บ้านนาสีนวล xxx xxx xxx
 110.บ้านนาเตียง xxx xxx xxx
 111.บ้านนาเลา xxx xxx xxx
 112.บ้านนาเหมือง xxx xxx xxx
 113.บ้านนาแยง xxx xxx xxx
 114.บ้านนาใน xxx xxx xxx
 115.บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) xxx xxx xxx
 116.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) xxx xxx xxx
 117.บ้านบะทองนาหัวช้าง xxx xxx xxx
 118.บ้านบะหัวเมย xxx xxx xxx
 119.บ้านบะฮี xxx xxx xxx
 120.บ้านบัว (สระพังวิทยา) xxx xxx xxx
 121.บ้านบาก xxx xxx xxx
 122.บ้านบึง xxx xxx xxx
 123.บ้านบึงโน xxx xxx xxx
 124.บ้านปทุมวาปี xxx xxx xxx
 125.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา xxx xxx xxx
 126.บ้านผักคำภู xxx xxx xxx
 127.บ้านผักตบ xxx xxx xxx
 128.บ้านผ้าขาวโพนแพง xxx xxx xxx
 129.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง xxx xxx xxx
 130.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) xxx xxx xxx
 131.บ้านพันนา xxx xxx xxx
 132.บ้านภูตะคาม xxx xxx xxx
 133.บ้านภูเพ็ก xxx xxx xxx
 134.บ้านม่วงคำ xxx xxx xxx
 135.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) xxx xxx xxx
 136.บ้านม้า xxx xxx xxx
 137.บ้านยางคำ xxx xxx xxx
 138.บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) xxx xxx xxx
 139.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) xxx xxx xxx
 140.บ้านสงเปลือย xxx xxx xxx
 141.บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) xxx xxx xxx
 142.บ้านสมสะอาด(พังโคน) xxx xxx xxx
 143.บ้านสร้างขุ่ย xxx xxx xxx
 144.บ้านสร้างฟาก xxx xxx xxx
 145.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 146.บ้านสร้างแป้น xxx xxx xxx
 147.บ้านสว่าง xxx xxx xxx
 148.บ้านสีสุกห้วยโมง xxx xxx xxx
 149.บ้านสุวรรณคาม xxx xxx xxx
 150.บ้านสูงเนินสามัคคี xxx xxx xxx
 151.บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) xxx xxx xxx
 152.บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) xxx xxx xxx
 153.บ้านหนองกุง(ส่องดาว) xxx xxx xxx
 154.บ้านหนองชาด xxx xxx xxx
 155.บ้านหนองดินดำ xxx xxx xxx
 156.บ้านหนองตาล xxx xxx xxx
 157.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 158.บ้านหนองทุ่มหนองโจด xxx xxx xxx
 159.บ้านหนองน้อย xxx xxx xxx
 160.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 161.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) xxx xxx xxx
 162.บ้านหนองบัวบาน xxx xxx xxx
 163.บ้านหนองบัวแพ xxx xxx xxx
 164.บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร xxx xxx xxx
 165.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 166.บ้านหนองลาดวิทยาคาร xxx xxx xxx
 167.บ้านหนองหญ้าปล้อง xxx xxx xxx
 168.บ้านหนองหมากแซว xxx xxx xxx
 169.บ้านหนองหลักช้าง xxx xxx xxx
 170.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 171.บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) xxx xxx xxx
 172.บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) xxx xxx xxx
 173.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 174.บ้านหนองหอยคัน xxx xxx xxx
 175.บ้านหนองฮังแหลว xxx xxx xxx
 176.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว xxx xxx xxx
 177.บ้านหนองเบญจ xxx xxx xxx
 178.บ้านหนองแคนโคกสะอาด xxx xxx xxx
 179.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) xxx xxx xxx
 180.บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) xxx xxx xxx
 181.บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) xxx xxx xxx
 182.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 183.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) xxx xxx xxx
 184.บ้านหนองแวงน้อย xxx xxx xxx
 185.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 186.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ xxx xxx xxx
 187.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 188.บ้านหนองไฮ xxx xxx xxx
 189.บ้านหนามแท่ง xxx xxx xxx
 190.บ้านห้วยบาง xxx xxx xxx
 191.บ้านห้วยบุ่นนาทัน xxx xxx xxx
 192.บ้านห้วยเหล็กไฟ xxx xxx xxx
 193.บ้านหวาย xxx xxx xxx
 194.บ้านหินแตก xxx xxx xxx
 195.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ xxx xxx xxx
 196.บ้านอุ่มเหม้า xxx xxx xxx
 197.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง xxx xxx xxx
 198.บ้านอูนดง xxx xxx xxx
 199.บ้านอูนโคก xxx xxx xxx
 200.บ้านเชิงชุม xxx xxx xxx
 201.บ้านเตาไหสร้างแก้ว xxx xxx xxx
 202.บ้านเปือย xxx xxx xxx
 203.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ xxx xxx xxx
 204.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 205.บ้านเสาขวัญกุดก้อม xxx xxx xxx
 206.บ้านเหล่าบ้านถ่อน xxx xxx xxx
 207.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง xxx xxx xxx
 208.บ้านแกดำ xxx xxx xxx
 209.บ้านแร่ xxx xxx xxx
 210.บ้านแวง xxx xxx xxx
 211.บ้านโคก xxx xxx xxx
 212.บ้านโคกคอนดอนม่วย xxx xxx xxx
 213.บ้านโคกดินแดง xxx xxx xxx
 214.บ้านโคกตาดทอง xxx xxx xxx
 215.บ้านโคกมะนาวทันสมัย xxx xxx xxx
 216.บ้านโคกศาลา xxx xxx xxx
 217.บ้านโคกศิลา xxx xxx xxx
 218.บ้านโคกสวัสดี xxx xxx xxx
 219.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 220.บ้านโคกสามัคคี xxx xxx xxx
 221.บ้านโคกสำราญ xxx xxx xxx
 222.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) xxx xxx xxx
 223.บ้านโคกสีไค xxx xxx xxx
 224.บ้านโคกหนองกุง xxx xxx xxx
 225.บ้านโคกหลวง xxx xxx xxx
 226.บ้านโนนขมิ้น xxx xxx xxx
 227.บ้านโนนทรายคำ xxx xxx xxx
 228.บ้านโนนพอก xxx xxx xxx
 229.บ้านโนนสะอาด xxx xxx xxx
 230.บ้านโนนอุดม xxx xxx xxx
 231.บ้านโนนเรือตอเรือ xxx xxx xxx
 232.บ้านโนนเสาขวัญ xxx xxx xxx
 233.บ้านโพนงาม xxx xxx xxx
 234.บ้านโพนบกหนองผือ xxx xxx xxx
 235.บ้านโพนสวาง xxx xxx xxx
 236.บ้านโพนสวางกลางเจริญ xxx xxx xxx
 237.บ้านโพนสูง xxx xxx xxx
 238.บ้านโพนไผ่ xxx xxx xxx
 239.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) xxx xxx xxx
 240.บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 241.บ้านไทยเจริญ xxx xxx xxx
 242.บ้านไร่บ้านไฮ่ xxx xxx xxx
 243.บ้านไฮ่ปลาโหล xxx xxx xxx
 244.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) xxx xxx xxx
 245.วัดสุทธิมงคล xxx xxx xxx
 246.วาริชภูมิพิทยาคาร xxx xxx xxx
 247.หนองจาน xxx xxx xxx
 248.หนองหลวงวิทยานุกูล xxx xxx xxx
 249.หนองใสพรเจริญวิทยา xxx xxx xxx
 250.อนุบาลพรรณานิคม xxx xxx xxx
 251.อนุบาลสว่างแดนดิน xxx xxx xxx
 252.อนุบาลเจริญศิลป์ xxx xxx xxx
 253.อภัยดำรงธรรม xxx xxx xxx
 254.อุดมสังวรวิทยา xxx xxx xxx
 255.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net