แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ขวาวคุรุประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 2.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา xxx xxx xxx
 3.คำไฮสำโรงวิทยาคาร xxx xxx xxx
 4.คุรุราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 5.จตุคามวิทยา xxx xxx xxx
 6.จตุรคามพัฒนา xxx xxx xxx
 7.จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา xxx xxx xxx
 8.จานเตยวิทยาประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 9.ชีโนวาทธำรง xxx xxx xxx
 10.ชีโหล่นวิทยา xxx xxx xxx
 11.ชุมชนดงสว่างหนองแซง xxx xxx xxx
 12.ชุมชนบ้านผำ xxx xxx xxx
 13.ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 14.ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) xxx xxx xxx
 15.ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) xxx xxx xxx
 16.ชุมชนบ้านหมากยาง xxx xxx xxx
 17.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล xxx xxx xxx
 18.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) xxx xxx xxx
 19.ชุมชนบ้านโพนเมือง xxx xxx xxx
 20.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา xxx xxx xxx
 21.ดงเกลือวิทยา xxx xxx xxx
 22.ดอนกลอยวิทยาคาร xxx xxx xxx
 23.ดอนดู่ดอนเจริญ xxx xxx xxx
 24.ดอนเสาโฮง xxx xxx xxx
 25.ดอนแฮดวิทยา xxx xxx xxx
 26.ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย xxx xxx xxx
 27.ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 28.ทุ่งกุลาประชารัฐ xxx xxx xxx
 29.ทุ่งศรีเมืองวิทยา xxx xxx xxx
 30.ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม xxx xxx xxx
 31.นาชมดอนกลางวิทยา xxx xxx xxx
 32.น้ำคำใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 33.บ่อพันขันวิทยา xxx xxx xxx
 34.บัวสูงบัวเงินวิทยา xxx xxx xxx
 35.บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา xxx xxx xxx
 36.บ้านกระจายเหล่าสูง xxx xxx xxx
 37.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 38.บ้านกอกแก้ว xxx xxx xxx
 39.บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 40.บ้านกุดเขียว xxx xxx xxx
 41.บ้านกู่กาสิงห์ xxx xxx xxx
 42.บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง xxx xxx xxx
 43.บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 44.บ้านขมิ้น xxx xxx xxx
 45.บ้านข่อย xxx xxx xxx
 46.บ้านขัดเค้า xxx xxx xxx
 47.บ้านขามป้อม xxx xxx xxx
 48.บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 49.บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) xxx xxx xxx
 50.บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) xxx xxx xxx
 51.บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง xxx xxx xxx
 52.บ้านขุมเงิน xxx xxx xxx
 53.บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) xxx xxx xxx
 54.บ้านค้อแสนสี xxx xxx xxx
 55.บ้านค้อโนนสว่าง xxx xxx xxx
 56.บ้านคำพระ xxx xxx xxx
 57.บ้านคำแดง xxx xxx xxx
 58.บ้านคุยผงดงน้อย xxx xxx xxx
 59.บ้านคูดินทราย xxx xxx xxx
 60.บ้านคูฟ้า xxx xxx xxx
 61.บ้านคูเมือง xxx xxx xxx
 62.บ้านงูเหลือม xxx xxx xxx
 63.บ้านจานทุ่งโนนสังข์ xxx xxx xxx
 64.บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง xxx xxx xxx
 65.บ้านจานใต้ xxx xxx xxx
 66.บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) xxx xxx xxx
 67.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว xxx xxx xxx
 68.บ้านชาติ xxx xxx xxx
 69.บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 70.บ้านดงครั่งน้อย xxx xxx xxx
 71.บ้านดงครั่งใหญ่ xxx xxx xxx
 72.บ้านดงช้าง xxx xxx xxx
 73.บ้านดงบัง xxx xxx xxx
 74.บ้านดงมัน xxx xxx xxx
 75.บ้านดงหมากไฟ xxx xxx xxx
 76.บ้านดงเมืองจอก xxx xxx xxx
 77.บ้านดงเย็น xxx xxx xxx
 78.บ้านดอกไม้ xxx xxx xxx
 79.บ้านดอนขาม xxx xxx xxx
 80.บ้านดอนคำ xxx xxx xxx
 81.บ้านดอนบ่อดอนแฮด xxx xxx xxx
 82.บ้านดอนยางดอนสังข์ xxx xxx xxx
 83.บ้านดอนหม่วย xxx xxx xxx
 84.บ้านดอนเจริญ xxx xxx xxx
 85.บ้านดอนแคน xxx xxx xxx
 86.บ้านดอนแดง(พนมไพร) xxx xxx xxx
 87.บ้านดอนแดง(หนองฮี) xxx xxx xxx
 88.บ้านดู่ xxx xxx xxx
 89.บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) xxx xxx xxx
 90.บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) xxx xxx xxx
 91.บ้านดู่ฝายใหญ่ xxx xxx xxx
 92.บ้านตลาดไชย xxx xxx xxx
 93.บ้านตังหมอง xxx xxx xxx
 94.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 95.บ้านตาจ่อยหนองสระ xxx xxx xxx
 96.บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 97.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว xxx xxx xxx
 98.บ้านทองหลาง xxx xxx xxx
 99.บ้านท่าค้อ xxx xxx xxx
 100.บ้านท่าลาดวารีวิทยา xxx xxx xxx
 101.บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 102.บ้านธาตุจอมศรี xxx xxx xxx
 103.บ้านธาตุสามัคคี xxx xxx xxx
 104.บ้านนกเหาะ xxx xxx xxx
 105.บ้านนา xxx xxx xxx
 106.บ้านนางเตี้ยไศลทอง xxx xxx xxx
 107.บ้านนานวลราษฎร์นิยม xxx xxx xxx
 108.บ้านนาแค xxx xxx xxx
 109.บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 110.บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) xxx xxx xxx
 111.บ้านน้ำคำน้อย xxx xxx xxx
 112.บ้านน้ำคำน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 113.บ้านน้ำอ้อม xxx xxx xxx
 114.บ้านน้ำเงิน xxx xxx xxx
 115.บ้านบัวขาว xxx xxx xxx
 116.บ้านบัวงาม xxx xxx xxx
 117.บ้านบุ่งเบา xxx xxx xxx
 118.บ้านปลาค้าว xxx xxx xxx
 119.บ้านป่าดวนพังหาด xxx xxx xxx
 120.บ้านป่ายาง xxx xxx xxx
 121.บ้านป่ายางวนาทิพย์ xxx xxx xxx
 122.บ้านผำโนนสว่าง xxx xxx xxx
 123.บ้านฝาง xxx xxx xxx
 124.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 125.บ้านพิลา xxx xxx xxx
 126.บ้านภูงา xxx xxx xxx
 127.บ้านภูดิน xxx xxx xxx
 128.บ้านม่วง xxx xxx xxx
 129.บ้านมหิงษาราม xxx xxx xxx
 130.บ้านมะกอก xxx xxx xxx
 131.บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย xxx xxx xxx
 132.บ้านยางเครือด่านน้อย xxx xxx xxx
 133.บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) xxx xxx xxx
 134.บ้านยางเลิง xxx xxx xxx
 135.บ้านร้านหญ้า xxx xxx xxx
 136.บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 137.บ้านลิ้นฟ้า xxx xxx xxx
 138.บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา xxx xxx xxx
 139.บ้านวารีสีสุก xxx xxx xxx
 140.บ้านศาลา xxx xxx xxx
 141.บ้านสมสะอาด xxx xxx xxx
 142.บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) xxx xxx xxx
 143.บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) xxx xxx xxx
 144.บ้านสระบัว xxx xxx xxx
 145.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ xxx xxx xxx
 146.บ้านสระโพนทอง xxx xxx xxx
 147.บ้านสวนปอ xxx xxx xxx
 148.บ้านสว่าง xxx xxx xxx
 149.บ้านสองชั้น xxx xxx xxx
 150.บ้านส่องอนามัย xxx xxx xxx
 151.บ้านสาหร่าย xxx xxx xxx
 152.บ้านสำราญ xxx xxx xxx
 153.บ้านสำราญนิวาสสามัคคี xxx xxx xxx
 154.บ้านสำราญหนองบาก xxx xxx xxx
 155.บ้านสำโรง xxx xxx xxx
 156.บ้านสิงห์ไคล xxx xxx xxx
 157.บ้านสูงยาง xxx xxx xxx
 158.บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) xxx xxx xxx
 159.บ้านหญ้าหน่อง xxx xxx xxx
 160.บ้านหนองกุง xxx xxx xxx
 161.บ้านหนองขาม xxx xxx xxx
 162.บ้านหนองคูณ xxx xxx xxx
 163.บ้านหนองคูโคกเพ็ก xxx xxx xxx
 164.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 165.บ้านหนองช้าง xxx xxx xxx
 166.บ้านหนองทัพไทย xxx xxx xxx
 167.บ้านหนองนาหล้า xxx xxx xxx
 168.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 169.บ้านหนองบั่ววิทยา xxx xxx xxx
 170.บ้านหนองบึง xxx xxx xxx
 171.บ้านหนองผือโนนค้อ xxx xxx xxx
 172.บ้านหนองพลับ xxx xxx xxx
 173.บ้านหนองฟ้า xxx xxx xxx
 174.บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย xxx xxx xxx
 175.บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) xxx xxx xxx
 176.บ้านหนองยาง(โพนทราย) xxx xxx xxx
 177.บ้านหนองย่างงัว xxx xxx xxx
 178.บ้านหนองยางหนองไผ่ xxx xxx xxx
 179.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ xxx xxx xxx
 180.บ้านหนองสรวงหนองซำ xxx xxx xxx
 181.บ้านหนองสระหงส์ xxx xxx xxx
 182.บ้านหนองสังข์ xxx xxx xxx
 183.บ้านหนองส้าวโพนงอย xxx xxx xxx
 184.บ้านหนองหมื่นถ่าน xxx xxx xxx
 185.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 186.บ้านหนองหัวคน xxx xxx xxx
 187.บ้านหนองหินน้อย xxx xxx xxx
 188.บ้านหนองอ่างดอกรัก xxx xxx xxx
 189.บ้านหนองอีเข็ม xxx xxx xxx
 190.บ้านหนองฮาง xxx xxx xxx
 191.บ้านหนองเปลือยตาแสง xxx xxx xxx
 192.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 193.บ้านหนองเหล็ก xxx xxx xxx
 194.บ้านหนองแล้ง xxx xxx xxx
 195.บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) xxx xxx xxx
 196.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) xxx xxx xxx
 197.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง xxx xxx xxx
 198.บ้านหนองไผ่ลุ่ม xxx xxx xxx
 199.บ้านหนองไศล xxx xxx xxx
 200.บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา xxx xxx xxx
 201.บ้านหมอตา xxx xxx xxx
 202.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ xxx xxx xxx
 203.บ้านหว่านไฟ xxx xxx xxx
 204.บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) xxx xxx xxx
 205.บ้านหัวช้างเลิงแก xxx xxx xxx
 206.บ้านหัวดง xxx xxx xxx
 207.บ้านหัวดงกำแพง xxx xxx xxx
 208.บ้านหัวดอนชาด xxx xxx xxx
 209.บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา xxx xxx xxx
 210.บ้านหัวนา(พนมไพร) xxx xxx xxx
 211.บ้านหัวนา(เมืองสรวง) xxx xxx xxx
 212.บ้านหัวหนองกุดหลด xxx xxx xxx
 213.บ้านหัวหนองตาด xxx xxx xxx
 214.บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 215.บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ xxx xxx xxx
 216.บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 217.บ้านหินกอง xxx xxx xxx
 218.บ้านอี่เม้ง xxx xxx xxx
 219.บ้านฮ่องทราย xxx xxx xxx
 220.บ้านฮ่องสังข์ xxx xxx xxx
 221.บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง xxx xxx xxx
 222.บ้านเขวาตะคลอง xxx xxx xxx
 223.บ้านเขวาทุ่ง xxx xxx xxx
 224.บ้านเขวาหรดี xxx xxx xxx
 225.บ้านเขวาโคกสวายโดด xxx xxx xxx
 226.บ้านเขวาใหญ่ xxx xxx xxx
 227.บ้านเด่นราษฎร์ xxx xxx xxx
 228.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) xxx xxx xxx
 229.บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 230.บ้านเป้า xxx xxx xxx
 231.บ้านเม็กหางเหย xxx xxx xxx
 232.บ้านเมืองคลอง xxx xxx xxx
 233.บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว xxx xxx xxx
 234.บ้านเมืองสรวง xxx xxx xxx
 235.บ้านเล้าข้าว xxx xxx xxx
 236.บ้านเหนือ xxx xxx xxx
 237.บ้านเหม้าวิทยา xxx xxx xxx
 238.บ้านเหล่าข้าว xxx xxx xxx
 239.บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 240.บ้านเหล่าติ้ว xxx xxx xxx
 241.บ้านเหล่าบากสามัคคี xxx xxx xxx
 242.บ้านเหล่าหัวภู xxx xxx xxx
 243.บ้านเหล่าฮก xxx xxx xxx
 244.บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) xxx xxx xxx
 245.บ้านแขม xxx xxx xxx
 246.บ้านแคน(วันครู 2503) xxx xxx xxx
 247.บ้านแจ้ง xxx xxx xxx
 248.บ้านแดง xxx xxx xxx
 249.บ้านแวงวังเซียม xxx xxx xxx
 250.บ้านแสนสี xxx xxx xxx
 251.บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 252.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 253.บ้านโคกก่อง xxx xxx xxx
 254.บ้านโคกสำโรง xxx xxx xxx
 255.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 256.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 257.บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) xxx xxx xxx
 258.บ้านโนนจิกหนองคู xxx xxx xxx
 259.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน xxx xxx xxx
 260.บ้านโนนตาด xxx xxx xxx
 261.บ้านโนนทรายสระทอง xxx xxx xxx
 262.บ้านโนนม่วง xxx xxx xxx
 263.บ้านโนนยางรัฐพัฒนา xxx xxx xxx
 264.บ้านโนนวิทยาพัฒน์ xxx xxx xxx
 265.บ้านโนนศิลา xxx xxx xxx
 266.บ้านโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 267.บ้านโนนสะอาดหนองแต้ xxx xxx xxx
 268.บ้านโนนแฮด xxx xxx xxx
 269.บ้านโปง(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 270.บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 271.บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 272.บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) xxx xxx xxx
 273.บ้านโพธิ์ใหญ่ xxx xxx xxx
 274.บ้านโพนครกน้อย xxx xxx xxx
 275.บ้านโพนงาม xxx xxx xxx
 276.บ้านโพนดวน xxx xxx xxx
 277.บ้านโพนดวนสาวเอ้ xxx xxx xxx
 278.บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) xxx xxx xxx
 279.บ้านโพนทอง(โพนทราย) xxx xxx xxx
 280.บ้านโพนทอง(โพนทราย) xxx xxx xxx
 281.บ้านโพนทัน xxx xxx xxx
 282.บ้านโพนพอุง xxx xxx xxx
 283.บ้านโพนยานาง xxx xxx xxx
 284.บ้านโพนสะอาด xxx xxx xxx
 285.บ้านโพนสูง xxx xxx xxx
 286.บ้านโพนหิน xxx xxx xxx
 287.บ้านโพนเงินโพนทอง xxx xxx xxx
 288.บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ xxx xxx xxx
 289.บ้านโพนแท่น xxx xxx xxx
 290.บ้านโพนโพธิ์หว้างาม xxx xxx xxx
 291.บ้านโหรา xxx xxx xxx
 292.บ้านไทรทอง xxx xxx xxx
 293.ประสิทธาราม xxx xxx xxx
 294.ปัญจคามประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 295.ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม xxx xxx xxx
 296.ยางคำวิทยา xxx xxx xxx
 297.ร่องคำหงษ์ทองวิทยา xxx xxx xxx
 298.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) xxx xxx xxx
 299.วัดบ้านโพนเงิน xxx xxx xxx
 300.วัดแจ่มอารมณ์ xxx xxx xxx
 301.สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 302.สามขาพิทยาคม xxx xxx xxx
 303.สาวแหวิทยา xxx xxx xxx
 304.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม xxx xxx xxx
 305.สีสวาดเล็บขาว xxx xxx xxx
 306.หนองกุงวิทยา xxx xxx xxx
 307.หนองขามวิทยา xxx xxx xxx
 308.หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา xxx xxx xxx
 309.หนองบัวคุรุประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 310.หนองบัวประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 311.หนองพระบางตลาดม่วง xxx xxx xxx
 312.หนองยางวิทยาคม xxx xxx xxx
 313.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ xxx xxx xxx
 314.หนองหินใหญ่วิทยา xxx xxx xxx
 315.ห้วยหินลาด xxx xxx xxx
 316.หว่านท่าสมอวิทยา xxx xxx xxx
 317.อนุบาลเมืองพนมไพร xxx xxx xxx
 318.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ xxx xxx xxx
 319.เมืองจำปาขัน xxx xxx xxx
 320.เมืองทุ่งวิทยา xxx xxx xxx
 321.เมืองบัววิทยาคาร xxx xxx xxx
 322.เมืองปทุมรัตต์ xxx xxx xxx
 323.เมืองสุวรรณภูมิ xxx xxx xxx
 324.เมืองอาจสามารถ xxx xxx xxx
 325.เมืองอารัมย์ xxx xxx xxx
 326.เมืองเกษตรวิสัย xxx xxx xxx
 327.เมืองโพนทราย xxx xxx xxx
 328.โนนไทยวิทยาคาร xxx xxx xxx
 329.โพนขวาวพิทยาคม xxx xxx xxx
 330.โสภาพพิทยาภรณ์ xxx xxx xxx
 331.ไตรคามสามัคคี xxx xxx xxx
 332.ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี xxx xxx xxx
 333.ไตรราษฎร์วิทยา xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net