แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อำนาจเจริญ
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม xxx xxx xxx
 2.ขามนาเพียงโคกยาว xxx xxx xxx
 3.คำมะเบื่อแสงเพชร xxx xxx xxx
 4.คุรุประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านคำพระ xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านจิกดู่ xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านน้ำปลีก xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านเสารีก xxx xxx xxx
 10.ชุมชนโคกสารวิทยา xxx xxx xxx
 11.ชุมชนไร่สีสุก xxx xxx xxx
 12.ดงแสนแก้วดงสำราญ xxx xxx xxx
 13.ดอนชีหนองมะยอด xxx xxx xxx
 14.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ xxx xxx xxx
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ xxx xxx xxx
 16.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว xxx xxx xxx
 17.นาผือโคกกอก xxx xxx xxx
 18.นาวังกุดตากล้า xxx xxx xxx
 19.นาห้วยยางสองคอน xxx xxx xxx
 20.นาเจริญหนองแดง xxx xxx xxx
 21.นาแต้โคกสำราญ xxx xxx xxx
 22.นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 xxx xxx xxx
 23.นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 xxx xxx xxx
 24.บ่อบุโปโล xxx xxx xxx
 25.บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) xxx xxx xxx
 26.บ้านก่อนาดี xxx xxx xxx
 27.บ้านกุงชัย xxx xxx xxx
 28.บ้านกุดน้ำกิน xxx xxx xxx
 29.บ้านกุดปลาดุก xxx xxx xxx
 30.บ้านกุดสิม xxx xxx xxx
 31.บ้านขุมเหล็ก xxx xxx xxx
 32.บ้านคันสูง xxx xxx xxx
 33.บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 34.บ้านคำข่า xxx xxx xxx
 35.บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) xxx xxx xxx
 36.บ้านคำน้อย(หัวตะพาน) xxx xxx xxx
 37.บ้านคำปอแก้วคำไหล xxx xxx xxx
 38.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก xxx xxx xxx
 39.บ้านคำย่านาง xxx xxx xxx
 40.บ้านคำสร้างบ่อ xxx xxx xxx
 41.บ้านคำเจริญ xxx xxx xxx
 42.บ้านคำเดือย xxx xxx xxx
 43.บ้านคำแก้ว xxx xxx xxx
 44.บ้านคำโพน xxx xxx xxx
 45.บ้านคึมข่า xxx xxx xxx
 46.บ้านคึมใหญ่ xxx xxx xxx
 47.บ้านจอกพัฒนา xxx xxx xxx
 48.บ้านจานลาน xxx xxx xxx
 49.บ้านจิก xxx xxx xxx
 50.บ้านชะแงะ xxx xxx xxx
 51.บ้านชาด xxx xxx xxx
 52.บ้านชูชาติ xxx xxx xxx
 53.บ้านดงบังพัฒนา xxx xxx xxx
 54.บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า xxx xxx xxx
 55.บ้านดงมะยางหนองนกหอ xxx xxx xxx
 56.บ้านดงสวาง xxx xxx xxx
 57.บ้านดงสีโท xxx xxx xxx
 58.บ้านดอนชาด xxx xxx xxx
 59.บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) xxx xxx xxx
 60.บ้านดอนดู่(เมือง) xxx xxx xxx
 61.บ้านดอนหมู xxx xxx xxx
 62.บ้านดอนเมย xxx xxx xxx
 63.บ้านดอนแดง xxx xxx xxx
 64.บ้านดอนแดงนาโนน xxx xxx xxx
 65.บ้านดอนไร่ xxx xxx xxx
 66.บ้านดู่พัฒนา xxx xxx xxx
 67.บ้านตาด xxx xxx xxx
 68.บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 69.บ้านถ่อนดอนม่วง xxx xxx xxx
 70.บ้านถ่อนใหญ่ xxx xxx xxx
 71.บ้านทวีผล xxx xxx xxx
 72.บ้านทับเมย xxx xxx xxx
 73.บ้านท่ายางชุม xxx xxx xxx
 74.บ้านนาคำ xxx xxx xxx
 75.บ้านนาคำสามัคคี xxx xxx xxx
 76.บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 77.บ้านนางาม xxx xxx xxx
 78.บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด xxx xxx xxx
 79.บ้านนาดอกไม้ xxx xxx xxx
 80.บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) xxx xxx xxx
 81.บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) xxx xxx xxx
 82.บ้านนายม xxx xxx xxx
 83.บ้านนายูง xxx xxx xxx
 84.บ้านนาสะอาด xxx xxx xxx
 85.บ้านนาสะแบง xxx xxx xxx
 86.บ้านนาสีดา xxx xxx xxx
 87.บ้านนาสีนวน xxx xxx xxx
 88.บ้านนาหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 89.บ้านนาหมอม้า xxx xxx xxx
 90.บ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) xxx xxx xxx
 91.บ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) xxx xxx xxx
 92.บ้านนาเมือง xxx xxx xxx
 93.บ้านนาเยีย xxx xxx xxx
 94.บ้านนาเรือง xxx xxx xxx
 95.บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) xxx xxx xxx
 96.บ้านนาแวงหนองหัวลิง xxx xxx xxx
 97.บ้านนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 98.บ้านน้ำซับ xxx xxx xxx
 99.บ้านน้ำท่วม xxx xxx xxx
 100.บ้านนิคม xxx xxx xxx
 101.บ้านบก xxx xxx xxx
 102.บ้านบ่อชะเนง xxx xxx xxx
 103.บ้านบ่อชะเนง xxx xxx xxx
 104.บ้านบาก xxx xxx xxx
 105.บ้านบุ่งเขียว xxx xxx xxx
 106.บ้านผึ้ง xxx xxx xxx
 107.บ้านพุทธรักษา xxx xxx xxx
 108.บ้านฟ้าห่วน xxx xxx xxx
 109.บ้านภูเขาขาม xxx xxx xxx
 110.บ้านม่วงสวาสดิ์ xxx xxx xxx
 111.บ้านยางช้า xxx xxx xxx
 112.บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา xxx xxx xxx
 113.บ้านลือนาคำ xxx xxx xxx
 114.บ้านวังแคน xxx xxx xxx
 115.บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) xxx xxx xxx
 116.บ้านศรีราชา xxx xxx xxx
 117.บ้านสงยางนาตากล้า xxx xxx xxx
 118.บ้านสมสะอาดเนินกุง xxx xxx xxx
 119.บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) xxx xxx xxx
 120.บ้านสร้างถ่อ xxx xxx xxx
 121.บ้านสว่างใต้ xxx xxx xxx
 122.บ้านสามัคคี xxx xxx xxx
 123.บ้านสามัคคีพัฒนา xxx xxx xxx
 124.บ้านสายนาดงอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 125.บ้านหนองขอน xxx xxx xxx
 126.บ้านหนองคล้า xxx xxx xxx
 127.บ้านหนองบัวสงยาง xxx xxx xxx
 128.บ้านหนองปลิง xxx xxx xxx
 129.บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง xxx xxx xxx
 130.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 131.บ้านหนองสะโน xxx xxx xxx
 132.บ้านหนองสามสีหนองดินดำ xxx xxx xxx
 133.บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ xxx xxx xxx
 134.บ้านหนองเทา xxx xxx xxx
 135.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 136.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 137.บ้านหนองแก้ว xxx xxx xxx
 138.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 139.บ้านหนองแมงดา xxx xxx xxx
 140.บ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) xxx xxx xxx
 141.บ้านหนองแสง(หัวตะพาน) xxx xxx xxx
 142.บ้านหนองโนสวนโคก xxx xxx xxx
 143.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 144.บ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) xxx xxx xxx
 145.บ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) xxx xxx xxx
 146.บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) xxx xxx xxx
 147.บ้านห้วยงูเหลือม xxx xxx xxx
 148.บ้านห้วยทม xxx xxx xxx
 149.บ้านห่องเตย xxx xxx xxx
 150.บ้านหัวดอนขามสามัคคี xxx xxx xxx
 151.บ้านหัวตะพาน xxx xxx xxx
 152.บ้านหัวภู xxx xxx xxx
 153.บ้านหินกอง(บ้านนามน) xxx xxx xxx
 154.บ้านหินกองสามัคคี xxx xxx xxx
 155.บ้านหินขัน xxx xxx xxx
 156.บ้านหินสิ่ว xxx xxx xxx
 157.บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) xxx xxx xxx
 158.บ้านเกษมสุข xxx xxx xxx
 159.บ้านเจริญสามัคคี xxx xxx xxx
 160.บ้านเชือก xxx xxx xxx
 161.บ้านเป้า xxx xxx xxx
 162.บ้านเวียงหลวง xxx xxx xxx
 163.บ้านเสียว xxx xxx xxx
 164.บ้านเหล่าขวาว xxx xxx xxx
 165.บ้านเหล่าฝ้าย xxx xxx xxx
 166.บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี xxx xxx xxx
 167.บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี xxx xxx xxx
 168.บ้านเหล่าหนาด xxx xxx xxx
 169.บ้านเหล่าเลิง xxx xxx xxx
 170.บ้านแยหนองแคน xxx xxx xxx
 171.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 172.บ้านโคกก่ง xxx xxx xxx
 173.บ้านโคกกลาง xxx xxx xxx
 174.บ้านโคกกลางเหนือ xxx xxx xxx
 175.บ้านโคกก่องนคร xxx xxx xxx
 176.บ้านโคกค่าย xxx xxx xxx
 177.บ้านโคกจักจั่น xxx xxx xxx
 178.บ้านโคกช้างฮ้าย xxx xxx xxx
 179.บ้านโคกพระวินัยดี xxx xxx xxx
 180.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 181.บ้านโคกเลาะ xxx xxx xxx
 182.บ้านโค้งอร่าม xxx xxx xxx
 183.บ้านโนนกุง xxx xxx xxx
 184.บ้านโนนค้อ xxx xxx xxx
 185.บ้านโนนค้อทุ่ง xxx xxx xxx
 186.บ้านโนนงาม xxx xxx xxx
 187.บ้านโนนจาน xxx xxx xxx
 188.บ้านโนนดู่(เมือง) xxx xxx xxx
 189.บ้านโนนทุ่งดอนชาด xxx xxx xxx
 190.บ้านโนนผักหวาน xxx xxx xxx
 191.บ้านโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 192.บ้านโนนสำราญ xxx xxx xxx
 193.บ้านโนนสูง xxx xxx xxx
 194.บ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) xxx xxx xxx
 195.บ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) xxx xxx xxx
 196.บ้านโนนหวางโนนกุง xxx xxx xxx
 197.บ้านโนนเมือง xxx xxx xxx
 198.บ้านโนนแคน xxx xxx xxx
 199.บ้านโนนโพธิ์ xxx xxx xxx
 200.บ้านโป่งหิน xxx xxx xxx
 201.บ้านโพนขวาว xxx xxx xxx
 202.บ้านโพนทอง xxx xxx xxx
 203.บ้านโพนเมือง xxx xxx xxx
 204.บ้านโพนเมืองน้อย xxx xxx xxx
 205.บ้านโสกกระแต้ xxx xxx xxx
 206.บ้านโสกท่าวังหิน xxx xxx xxx
 207.บ้านโสกใหญ่ xxx xxx xxx
 208.บ้านใหม่พัฒนา xxx xxx xxx
 209.บ้านไก่คำ xxx xxx xxx
 210.บ้านไร่ขี xxx xxx xxx
 211.บ้านไร่สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 212.ประชารัฐวิทยา xxx xxx xxx
 213.ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 214.ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง xxx xxx xxx
 215.ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ xxx xxx xxx
 216.พัฒนาสามัคคี xxx xxx xxx
 217.ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย xxx xxx xxx
 218.ม่วงหนองแดงหนองกะเลา xxx xxx xxx
 219.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 220.มิ่งมงคล xxx xxx xxx
 221.สร้างนกทาดอนหวาย xxx xxx xxx
 222.สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา xxx xxx xxx
 223.สามแยกผดุงวิทย์ xxx xxx xxx
 224.หนองข่าป่าหวาย xxx xxx xxx
 225.หนองนาเทิงโนนผึ้ง xxx xxx xxx
 226.หนองยอดู่ในวิทยา xxx xxx xxx
 227.หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี xxx xxx xxx
 228.หนองแห่โนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 229.หนองไหลคึมน้อยวิทยา xxx xxx xxx
 230.ห้วยไร่หาดทรายมูล xxx xxx xxx
 231.หัวดงหนองคลอง xxx xxx xxx
 232.หินเกิ้งธารศิลา xxx xxx xxx
 233.อนุบาลชานุมาน xxx xxx xxx
 234.อนุบาลปทุมราชวงศา xxx xxx xxx
 235.อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) xxx xxx xxx
 236.อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) xxx xxx xxx
 237.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) xxx xxx xxx
 238.อนุบาลอำนาจเจริญ xxx xxx xxx
 239.อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) xxx xxx xxx
 240.อุ่มยางหนองดั่ง xxx xxx xxx
 241.เค็งใหญ่หนองงูเหลือม xxx xxx xxx
 242.เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี xxx xxx xxx
 243.เมืองอำนาจเจริญ xxx xxx xxx
 244.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง xxx xxx xxx
 245.แก้งกฐินภูจำปา xxx xxx xxx
 246.โคกชาดกลางท่าโพธิ์ xxx xxx xxx
 247.โคกศรีหนองคลอง xxx xxx xxx
 248.โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง xxx xxx xxx
 249.โนนสูงโคกกลาง xxx xxx xxx
 250.โพธิ์ศิลานาหว้า xxx xxx xxx
 251.โสกโดนคำไหลคำเตย xxx xxx xxx
 252.ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) xxx xxx xxx
 253.ไม้กลอนดอนหวาย xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net